Studiegids

nl en

Leiden Leadership Programme

Kijk naar jezelf. Ontdek en ontwikkel jouw kwaliteiten in de context van een organisatie. Leer intensief samenwerken met andere professionals en hun kwaliteiten te benutten. Dat zijn de doelen van het Leiden Leadership Programme (LLP), een extracurriculair honoursprogramma van 20 EC dat je tijdens je master in Leiden of Delft kunt volgen.

Het onderwijs is kleinschalig en interdisciplinair en je werkt op een heel persoonlijke manier aan je eigen ontwikkeling tot leider. Je leert je eigen talenten én die van anderen te identificeren en optimaal te benutten. Je wordt uitgedaagd om deze talenten in te zetten in teamverband binnen een bedrijf of organisatie waar je bijvoorbeeld een advies uitbrengt aan de raad van bestuur.

Het extracurriculaire programma van 20 EC beslaat een heel studiejaar in de masteropleiding, van september tot en met juni. Het is niet mogelijk om delen van het programma te volgen of het programma in een andere volgorde te doen.

De belangrijkste onderdelen in het programma zijn:

 • assessment

 • vaardigheidstrainingen

 • seminars

 • praktijkopdracht

Assessment

Het programma start met het assessment. Hierin worden jouw leiderschapscapaciteiten en –ambities in kaart gebracht. Het bestaat uit een aantal persoonlijkheidstesten en een High Potential Assessment uit het bedrijfsleven.

Je gaat met de inzichten uit het assessment aan de slag in de vaardigheidstrainingen en de praktijkopdracht. Aan de hand van de uitkomsten stel je in overleg met een docentcoach een persoonlijk leerplan op met de doelen ten aanzien van de praktijkervaring, de kennis en de vaardigheden die je in het programma wil gaan verwerven. Deze persoonsgerichte aanpak helpt je tegelijk bij het vinden van een optimale positie en rol als leider in de praktijk.

Vaardigheidstrainingen

In het eerste semester volg je trainingen in diverse leiderschapsvaardigheden. De trainingen worden onder andere gegeven door programmaleider dr. Menno Mennes.

De trainingen worden in kleine groepen gegeven en zijn heel persoonlijk. Zo krijg je inzicht in de effecten van je gedrag en hoe je zo handig mogelijk anderen aanstuurt. Hier ga je vervolgens heel praktisch mee aan de slag in rollenspellen en gesprekken.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • luister- en interviewvaardigheden

 • feedback geven

 • feedback ontvangen

 • onderhandelen

 • conflicthantering

 • herstelrelaties

 • waarderen

 • motiveren

 • groepsdynamica

 • organisatiesensitiviteit

Seminars

In een aantal interactieve seminars verdiep je jouw kennis over leiderschap. Je gaat de dialoog en de discussie aan met (inter)nationale experts, succesvolle leiders en met elkaar. In vorige edities hebben bijvoorbeeld Ankie Broekers Knol, Jaap de Vries en Arthur van Baaren seminars gegeven. In de seminars krijg je een beter beeld van de complexe context van leiderschap om dit vervolgens toe te kunnen passen in je praktijkopdracht.

Er zijn bijvoorbeeld seminars over:

 • Leiderschapsstijlen

 • Leiderschap vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven, zoals historisch, sociaal-wetenschappelijk en bedrijfswetenschappelijk

 • Groepsdynamica

 • Leiderschap in de politiek

 • Organisatiesensitiviteit

Praktijkopdracht

Het centrale onderdeel in het tweede semester van het Leiden Leadership Programme is de praktijkopdracht, waar je in multidisciplinaire teams van 4 studenten een opdracht uitvoert binnen een bedrijf of organisatie. De opdrachten zijn gebaseerd op feitelijke vraagstukken binnen de diverse partnerorganisaties. De professionals zijn erg geïnteresseerd in de nieuwe invalshoek die jonge, talentvolle studenten te bieden hebben. Elk team wordt vanuit de universiteit begeleid door een docentcoach en vanuit het bedrijf door een contactpersoon.

De Universiteit Leiden werkt voor dit programma nauw samen met een aantal zeer verschillende instellingen en bedrijven. De praktijkopdracht wordt door de studententeams uitgevoerd bij een van deze organisaties. Ervaringsdeskundigen uit de organisaties hebben bij zowel de praktijk(opdrachten) als het onderwijs over leiderschap een belangrijke inbreng.

Begeleiding

Het Leiden Leadership Programme is een intensief programma. Daarom worden de deelnemers ook goed begeleid in de verschillende onderdelen.

In de praktijkopdracht worden de studententeams begeleid door:

 • de accountmanager van het Leiden Leadership Programme

 • de contactpersoon van het team bij de partnerorganisatie

 • een docentcoach

Docentcoaches zijn docenten en medewerkers die speciaal voor dit programma benaderd zijn. Zij begeleiden een team in de praktijkopdracht en in het groepsproces binnen een team. Daarnaast coachen ze de studenten individueel om te helpen met de reflectie op de programmaonderdelen en met het schrijven van de verslagen.

Rooster

Het Leiden Leadership Programma is zo ingericht dat het voor gemotiveerde studenten in één jaar naast een master te volgen is. De seminars worden bijna altijd in de avonduren gegeven (van 17.00 tot 21.00) en de trainingen worden meerdere keren gegeven, waaronder één keer op zaterdag, zodat je een training kunt volgen die bij jouw rooster past. Ook voor het assessment zijn er meerdere dagen. In de praktijkopdracht rooster je zelf met je groepje je afspraken in, maar het is wel handig als je tenminste af en toe tijdens kantoortijden beschikbaar bent.

Als je wordt toegelaten, krijg je het complete rooster in de zomer toegestuurd. Je krijgt dan ook een e-mail om aan te geven op welke trainingsdagen je beschikbaar bent.

Studielast

Dit vak is 20 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 560 uur bedraagt.

 • Seminars: 75 uur

 • Organisatorische bijeenkomsten: 12 uur

 • Trainingen: 75 uur

 • Praktijkopdracht: 250 uur

 • Verslagen: 60 uur

 • Begeleiding: 20 uur

 • Overig: 68 uur

Aanwezigheid is verplicht.
Het programma vindt plaats naast een reguliere masteropleiding. De extracurriculaire studiepunten kunnen niet meetellen in het behalen van een opleiding.

Doelstellingen

Studenten werken aan hun persoonlijk leiderschap door:
1. Het ontwikkelen van sensitiviteit voor zichzelf;
2. Het ontwikkelen van sensitiviteit voor de ander en
3. Het ontwikkelen van sensitiviteit voor de professionele omgeving.

Beoordeling

Studenten schrijven drie uitgebreide individuele verslagen en drie korte groepsverslagen. Daarnaast leveren ze bij de organisatie een eindresultaat van de praktijkopdracht af.

Op blackboard staat een uitgebreide beoordelingsnotitie met de verschillende onderdelen, de onderlinge weging en de procedure.

Blackboard en uSis

Dit programma maakt gebruik van Blackboard. Studenten die worden toegelaten worden automatisch ingeschreven voor de Blackboardpagina.

Ook in uSis wordt de inschrijving van toegelaten studenten centraal geregeld.

Literatuur

Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft. Literatuur wordt via blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelding

Elk jaar kunnen ongeveer 90 studenten starten met het Leiden Leadership Programme, maar er zijn meer aanmeldingen. Daarom vindt er elk jaar een uitgebreide selectie plaats. Je komt in aanmerking voor het programma als je je in het volgende profiel herkent:

 • ingeschreven voor een master aan de Universiteit Leiden of de TU Delft van september 2017 t/m juni 2018 (of van plan om je in te schrijven voor die periode);

 • motivatie en ruimte om naast de masteropleiding een intensief extra traject te volgen;

 • ambitie en motivatie om je leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen in de praktijk;

 • belangstelling om over de grenzen van je eigen discipline te kijken en met studenten uit andere vakgebieden samen te werken;

 • je wilt experimenteren in een uitdagende praktijkomgeving;

 • bereidheid tot kritische reflectie op je eigen ontwikkeling;

 • goede studieprestaties in de bacheloropleiding of een verklaring waarom deze ontbreken.

Tijdens een pre-master of tussenjaar is het niet mogelijk om deel te nemen. Als je maar een deel van het jaar ingeschreven bent als masterstudent ook niet. Twijfel je of je voldoet? Neem contact met ons op (zie onder).

Je kunt je aanmelden door een online inschrijfformulier met daarbij een CV, een afschrift van je studieresultaten en een motivatiebrief volgens een vast format te uploaden. Deze documenten en de overige informatie vind je via de LLP-website

De deadline voor aanmelding is 28 mei 2017.

Selectie

Op basis van je schriftelijke aanmelding kun je uitgenodigd worden voor de volgende fase van de selectie. Deze bestaat uit een kort selectiegesprek en een groepsopdracht en zal een dagdeel beslaan. Deze onderdelen zijn erop gericht om te beoordelen hoe jij in de groep van 'Leadership-studenten' past. Het in een team werken aan de praktijkopdracht is immers een belangrijk onderdeel van het programma. De selectiedagen zullen 19, 20 en 21 juni plaatsvinden.
Wanneer je ook deze fase succesvol doorkomt, zul je officieel worden toegelaten tot het Leiden Leadership Programme.

Iedereen die zich aanmeldt ontvangt uiterlijk 16 juni informatie over de toelating tot en indeling van de selectiedagen.

Kosten

Aan deelname is een eigen bijdrage verbonden van 250 euro. Als je wordt toegelaten krijg je voor aanvang van het programma een betaallink hiervoor. Mocht je dit bedrag niet (direct) kunnen betalen, neem dan zo snel mogelijk na toelating contact op, dan zoeken we naar een oplossing.

Contact

Janna van Helden

Algemeen

Het Leiden Leadership Programme bestaat uit drie onderdelen:

 • Trainingen

 • Kennisseminars

 • Praktijkopdracht

Vak EC Semester 1 Semester 2
Leiden Leadership Programme 20