Studiegids

nl en

Leiden Leadership Programme

Kijk naar jezelf. Ontdek en ontwikkel jouw kwaliteiten in de context van een organisatie. Leer intensief samenwerken met andere professionals en hun kwaliteiten te benutten in de context van de praktijk. Dat zijn de doelen van het Leiden Leadership Programme (LLP), een extracurriculair honoursprogramma van 20 EC dat je tijdens je master in Leiden, Delft of Rotterdam kunt volgen.

Algemene informatie

Let op: Wij willen jullie erop attenderen dat het Leiden Leadership Programme vooralsnog van plan is het programma vanaf september in reguliere vorm te laten plaatsvinden. Echter zijn er veel zaken vanwege de coronacrisis nog niet duidelijk en wachten ook wij de maatregelen van de overheid en het beleid van Universiteit Leiden af. Ter voorbereiding hierop zullen wij de komende periode verschillende scenario’s voor het LLP ontwikkelen. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen eventuele wijzigingen die invloed hebben op het programma kenbaar maken via deze website.

Algemene informatie

Het onderwijs is kleinschalig en interdisciplinair en je werkt op een heel persoonlijke manier aan je eigen ontwikkeling. Je leert je eigen talenten én die van anderen te identificeren en optimaal te benutten. Je wordt uitgedaagd om deze talenten in te zetten in teamverband binnen een bedrijf of organisatie waar je bijvoorbeeld een advies uitbrengt aan de raad van bestuur.

Het extracurriculaire programma van 20 EC beslaat een heel studiejaar in de masteropleiding, van september tot en met juni. Het is niet mogelijk om delen van het programma te volgen of het programma in een andere volgorde te doen.

De belangrijkste onderdelen in het programma zijn:

 • assessment

 • vaardigheidstrainingen

 • seminars

 • praktijkopdracht

 • coaching

Doelstellingen

Studenten werken aan hun persoonlijk leiderschap door:
1. Het ontwikkelen van sensitiviteit voor zichzelf;
2. Het ontwikkelen van sensitiviteit voor de ander en
3. Het ontwikkelen van sensitiviteit voor de professionele omgeving.

Beoordeling

Studenten schrijven drie uitgebreide individuele verslagen en drie korte groepsverslagen. Daarnaast leveren ze bij de organisatie een eindresultaat van de praktijkopdracht af.
Beoordeling geschiedt door meerdere onafhankelijke beoordelaars en de uitkomst wordt getoetst aan de ervaring van de docentcoach en de accountmanager.
Op brightspace staat een uitgebreide beoordelingsnotitie met de verschillende onderdelen, de onderlinge weging en de procedure.

Brightspace en uSis

Dit programma maakt gebruik van Brightspace. Studenten die worden toegelaten worden automatisch ingeschreven voor de Brightspacepagina.

Ook in uSis wordt de inschrijving van toegelaten studenten centraal geregeld.

Literatuur

Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft. Literatuur wordt via brightspace ter beschikking gesteld.

Kosten

Aan deelname is een eigen bijdrage verbonden van 250 euro. Als je wordt toegelaten krijg je voor aanvang van het programma een betaallink hiervoor. Mocht je dit bedrag niet (direct) kunnen betalen, neem dan zo snel mogelijk na toelating contact op, dan zoeken we naar een oplossing.

Contact

Nadia Huijzer

Programma

Let op: Wij willen jullie erop attenderen dat het Leiden Leadership Programme vooralsnog van plan is het programma vanaf september in reguliere vorm te laten plaatsvinden. Echter zijn er veel zaken vanwege de coronacrisis nog niet duidelijk en wachten ook wij de maatregelen van de overheid en het beleid van Universiteit Leiden af. Ter voorbereiding hierop zullen wij de komende periode verschillende scenario’s voor het LLP ontwikkelen. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen eventuele wijzigingen die invloed hebben op het programma kenbaar maken via deze website.

Programma

Het extracurriculaire programma van 20 EC beslaat een heel studiejaar in de masteropleiding, van september tot en met juni. Het is niet mogelijk om delen van het programma te volgen of het programma in een andere volgorde te doen.

Assessment

Het programma start met het assessment. Hierin worden jouw (leiderschaps)capaciteiten en –ambities in kaart gebracht. Het bestaat uit een aantal persoonlijkheidstesten en een High Potential Assessment uit het bedrijfsleven. Het assessment is geen onderdeel van de beoordeling; het is uitsluitend bedoeld om input te leveren voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Je gaat met de inzichten uit het assessment aan de slag in de vaardigheidstrainingen en de praktijkopdracht. Aan de hand van de uitkomsten stel je in overleg met een docentcoach een zelfevaluatie en een persoonlijk leerplan op met jouw persoonlijke doelen ten aanzien van de praktijkervaring, de kennis en de vaardigheden die je in het programma wil gaan verwerven.

Vaardigheidstrainingen

In het eerste semester volg je trainingen in diverse leiderschapsvaardigheden. De trainingen worden onder andere gegeven door programmaleider dr. Menno Mennes.

De trainingen worden gegeven in groepen van ongeveer 20 studenten en zijn heel persoonlijk. Zo krijg je inzicht in de effecten van je gedrag en hoe je zo handig mogelijk anderen aanstuurt. Hier ga je vervolgens heel praktisch mee aan de slag in rollenspellen en gesprekken.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • luister- en interviewvaardigheden

 • feedback geven

 • feedback ontvangen

 • onderhandelen

 • conflicthantering

 • herstelrelaties

 • waarderen

 • motiveren

 • groepsdynamica

 • organisatiesensitiviteit

Tijdens de trainingen is er veel ruimte voor reflectie op jouw aanpak en de verschillen met de aanpak van anderen.

Seminars

In een aantal interactieve seminars verdiep je jouw kennis over leiderschap. Je gaat de dialoog en de discussie aan met wetenschappelijke experts, succesvolle leiders en met elkaar. In vorige edities hebben bijvoorbeeld de voorzitter van de Eerste Kamer, de HR-directeur van FrieslandCampina en de districtschef van de politie seminars gegeven. In de seminars krijg je een beter beeld van de complexe context van leiderschap om dit vervolgens toe te kunnen passen in je praktijkopdracht en je persoonlijke ontwikkeling.

Er zijn daarnaast inhoudelijke seminars over onder andere:

 • Leiderschapsstijlen

 • Leiderschap vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven

 • Groepsdynamica

 • Organisatiesensitiviteit

Praktijkopdracht

Het centrale onderdeel in het tweede semester van het Leiden Leadership Programme is de praktijkopdracht, waar je in multidisciplinaire teams van 4 studenten een opdracht uitvoert binnen een bedrijf of organisatie. De opdrachten zijn gebaseerd op feitelijke vraagstukken binnen de diverse partnerorganisaties. De professionals zijn erg geïnteresseerd in de nieuwe invalshoek die jonge, talentvolle studenten te bieden hebben.

De Universiteit Leiden werkt voor dit programma nauw samen met een aantal zeer verschillende instellingen en bedrijven. Ervaringsdeskundigen uit diverse organisaties hebben bij zowel de praktijkopdrachten als het onderwijs over leiderschap een belangrijke inbreng.

Studenten worden ingedeeld in teams op basis van hun voorkeur voor een sector, diversiteit in (studie)achtergronden en persoonlijkheden.

Coaching & begeleiding

Het Leiden Leadership Programme is een intensief programma. Daarom worden de deelnemers ook goed begeleid in de verschillende onderdelen.

In de praktijkopdracht worden de studententeams begeleid door:

 • de accountmanager van het Leiden Leadership Programme

 • de contactpersoon van het team bij de partnerorganisatie

 • een docentcoach

Docentcoaches zijn docenten en medewerkers die speciaal voor dit programma benaderd zijn. Zij begeleiden een team in de praktijkopdracht en in het groepsproces binnen een team. Daarnaast coachen ze de studenten individueel om te helpen met de reflectie op de programmaonderdelen en met het schrijven van de verslagen.

De accountmanager onderhoudt contacten met de organisaties en met de studententeams. Er is een aantal vaste momenten per jaar waarop een team de accountmanager spreekt en daarnaast is ze bereikbaar als zich moeilijkheden voordoen.

Overlap

De thema's van het Leiden Leadership Programme vertonen op onderdelen overlap met de studies psychologie en bestuurskunde en ook met de honours classes Motivation en Negotiation & Conflict Management. Door de praktijk-, ervarings- en reflectiegerichte aanpak is de ervaring dat dit in de meeste gevallen geen probleem hoeft te zijn. Als je twijfelt of er in jouw geval te veel overlap is kun je altijd contact opnemen.

Rooster en studielast

Let op: Wij willen jullie erop attenderen dat het Leiden Leadership Programme vooralsnog van plan is het programma vanaf september in reguliere vorm te laten plaatsvinden. Echter zijn er veel zaken vanwege de coronacrisis nog niet duidelijk en wachten ook wij de maatregelen van de overheid en het beleid van Universiteit Leiden af. Ter voorbereiding hierop zullen wij de komende periode verschillende scenario’s voor het LLP ontwikkelen. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen eventuele wijzigingen die invloed hebben op het programma kenbaar maken via deze website.

Rooster

Het Leiden Leadership Programma is zo ingericht dat het voor gemotiveerde studenten in één jaar naast een master te volgen is. De seminars worden bijna altijd in de avonduren gegeven (van 17.15 tot 21.00) en elke training wordt meerdere keren gegeven, waaronder één keer op zaterdag, zodat je een training kunt volgen die bij jouw rooster past. Ook voor het assessment zijn er meerdere dagen. In de praktijkopdracht rooster je zelf met je groepje je afspraken in, maar het is wel belangrijk dat je tenminste af en toe tijdens kantoortijden beschikbaar bent. Als je hierbij problemen verwacht kun je contact opnemen om de situatie te bespreken.

Het rooster voor de bijeenkomsten van 2020-2021 is nog niet definitief vastgesteld. Als je wordt toegelaten, krijg je het complete rooster in de zomer toegestuurd. Je kunt dan ook aangeven op welke trainingsdagen je beschikbaar bent. Het rooster zal gebaseerd zijn op het rooster van 2019-2020, wat je hier kunt vinden.

Studielast

Dit vak is 20 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 560 uur bedraagt.

 • Seminars: 75 uur

 • Organisatorische bijeenkomsten: 12 uur

 • Trainingen: 75 uur

 • Praktijkopdracht: 250 uur

 • Verslagen: 60 uur

 • Coaching: 20 uur

 • Overig: 68 uur

Aanwezigheid is verplicht.
Het programma vindt plaats naast een reguliere masteropleiding. De extracurriculaire studiepunten kunnen niet meetellen in het behalen van een opleiding. Na succesvolle afronding van het programma krijgen studenten een honourscertificaat en de mogelijkheid het LLP te vermelden op het supplement van hun masterdiploma.

Aanmelding en selectie

Let op: Wij willen jullie erop attenderen dat het Leiden Leadership Programme vooralsnog van plan is het programma vanaf september in reguliere vorm te laten plaatsvinden. Echter zijn er veel zaken vanwege de coronacrisis nog niet duidelijk en wachten ook wij de maatregelen van de overheid en het beleid van Universiteit Leiden af. Ter voorbereiding hierop zullen wij de komende periode verschillende scenario’s voor het LLP ontwikkelen. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen eventuele wijzigingen die invloed hebben op het programma kenbaar maken via deze website.

Aanmelding

Elk jaar kunnen ongeveer 90 studenten starten met het Leiden Leadership Programme, maar er zijn meer aanmeldingen. Daarom vindt er elk jaar een uitgebreide selectie plaats. Je komt in aanmerking voor het programma als je je in het volgende profiel herkent:

 • ingeschreven voor een master aan de Universiteit Leiden, de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam van september 2020 t/m juni 2021 (of van plan om je in te schrijven voor die periode);

 • motivatie en ruimte om naast de masteropleiding een intensief extra traject te volgen;

 • ambitie en motivatie om je (leiderschaps)kwaliteiten te ontwikkelen in de praktijk;

 • belangstelling om over de grenzen van je eigen discipline te kijken en met studenten uit andere vakgebieden samen te werken;

 • je wilt experimenteren in een uitdagende praktijkomgeving;

 • bereidheid tot kritische reflectie op je eigen ontwikkeling;

 • goede studieprestaties in de bacheloropleiding of een verklaring waarom deze ontbreken.

Tijdens een pre-master of tussenjaar is het niet mogelijk om deel te nemen. Als je maar een deel van het jaar ingeschreven bent als masterstudent ook niet. Twijfel je of je voldoet? Neem contact met ons op (zie onder).

Je kunt je aanmelden door een online inschrijfformulier met daarbij een CV, een afschrift van je studieresultaten en een motivatiebrief volgens een vast format te uploaden. Deze documenten en de overige informatie vind je via de LLP-website

De deadline voor aanmelding is 25 mei 2020.

Selectie

Op basis van je schriftelijke aanmelding kun je uitgenodigd worden voor de volgende fase van de selectie. Deze bestaat uit een selectiegesprek met onze selecteurs. Dit gesprek is erop gericht om te beoordelen hoe jij in de groep van 'Leadership-studenten' past. De selectiedagen zullen op 16, 17, 18, en 19 juni 2020 plaatsvinden.
Wanneer je ook deze fase succesvol doorkomt, zul je officieel worden toegelaten tot het Leiden Leadership Programme.

Iedereen die zich aanmeldt ontvangt uiterlijk 12 juni informatie over de toelating tot en indeling van de selectiedagen.