Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Honours College Beta and Life Science

Het Honours College Bèta en Life Science is een extracurriculair traject van 30 ECTS.
Dit wordt naast de bachelor gevolgd vanaf jaar 1 semester 2 tot het einde van jaar 3. Het Honours College geeft studenten de gelegenheid te verbreden, verdiepen of te oriënteren op leiderschap. Voor iedere deelnemer is minimaal 5 van de 30 ECTS aan verbredende, interdisciplinaire activiteiten verplicht (= 1 Honours Class).

Er zijn drie varianten van het Honours College:

Honours College Bèta & Life Science,

bestaande uit een aantal vaste onderdelen en veel ruimte voor eigen keuzeonderdelen.

Honours College Dubbele Bachelor+,

voor studenten die een dubbele bachelor doen. (voor meer informatie, zie het tabblad hieronder)

Honours College Individueel traject,

een vrij in te vullen traject binnen een vooraf vastgesteld kader. (voor meer informatie, zie het tabblad hieronder)

Honoursstudenten hebben veel vrijheid bij de invulling van het Honours College. Onderstaande vaste onderdelen en keuzeonderdelen worden vanuit het HC Bèta & Life Science aangeboden als vakken, aangevuld met jouw eigen inbreng en de interdisciplinaire Honours Classes. Wel is het noodzakelijk om altijd tijdig contact op te nemen met de coördinator en tijdig een aanvraag te doen bij de facultaire Honours College examencommissie, om zeker te weten dat iets binnen het Honours College mee kan tellen.

Herken jij jezelf in onderstaande kenmerken, dan is het Honours College iets voor jou!

  • Je hebt een brede intellectuele belangstelling;

  • Je hebt de discipline en de tijd om een extra programma te volgen;

  • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie;

  • Je haalt je propedeuse in een jaar (je kunt voor die tijd al wel voorlopig worden toegelaten);

  • Je hebt een cijfergemiddelde van minimaal een 7,5. (Als je niet aan deze eis voldoet, kun je op basis van je motivatie alsnog toegelaten worden.)

Succesvolle afronding van het Honours College Bèta & Life Science betekent onder andere bekwaamheid in onderstaande leerdoelen:

  • Je hebt vaardigheden ontwikkeld op het gebied van persoonlijke effectiviteit en eventueel ook leiderschapskwaliteiten kunnen ontwikkelen;

  • Je hebt een groter netwerk (peers, onderzoekers, artsen, etc.);

  • Je hebt extra verdiepende en verbredende wetenschappelijke kennis opgedaan welke het terrein van het reguliere bachelor programma overstijgt;

  • Je hebt inzicht verkregen in interdisciplinaire aspecten van wetenschap en onderzoek; zowel inhoudelijk als maatschappelijk en/of bedrijfsmatig;

  • Je voelt je thuis in een internationale omgeving.

Eerstejaarsstudenten van cohort 2019-2020 kunnen nog instromen bij de start van hun 2e jaar.

Deadline voor aanmelding is 14 augustus 2020.

Eerstejaarsstudenten van cohort 2020-2021 kunnen instromen vanaf het 2e semester van jaar 1.

Deadline voor aanmelding 12 februari 2021.

De startbijeenkomst voor toegelaten eerstejaars studenten 2020-2021 is op maart 2021.

De slotbijeenkomst voor eerstejaarsstudenten in de introductiefase t.b.d..

De informatie op deze pagina is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie over aanmelden en aanmeldprocedures vind je hier.

Vaste onderdelen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Jaar 1

Science Skills Lab 5

Jaar 2

Persoonlijke effectiviteit 2
Caleidoscoop (HC Bèta & Life Science) 5

minimaal 1 Honours Class in jaar 2 en/of jaar 3

Keuzeonderdelen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Keuzevakken HC B&LS

Programming in Python (HC Bèta & Life Science) 4
Excellentie voor de Klas (HC B&LS en ICLON) 5
MOOC Clinical Kidney, Pancreas and Islet Transplantation (LUMC) 3
Leiden Oxford Transplantation Summer School (LOTS) 1+3

Dubbele Bachelor+

Vak EC Semester 1 Semester 2

Dubbele Bachelors W&N: NTK, WSK, STK

ANDERE dubbele bachelor combinatie

Individueel traject