Studiegids

nl en

Geneeskunde

Ben jij capable, caring en curious en wil je worden opgeleid tot arts? Tijdens de bachelor Geneeskunde in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) stimuleren wij je in een persoonlijke en internationale omgeving om kritisch en nieuwsgierig te kijken naar complexe vraagstukken over het menselijk lichaam.

Waarom Geneeskunde studeren in Leiden?

Omdat het LUMC naast station Leiden ligt, zijn we vanuit alle richtingen makkelijk en snel bereikbaar. De opleiding Geneeskunde heeft verder de volgende sterke punten:

  • In het Leids Universitair Medisch Centrum zijn onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg sterk met elkaar verbonden. Je leert het vak bij ons daardoor uit de eerste hand.

  • We leren je over het functioneren van het menselijk lichaam, maar ook over het ontstaan en behandelen van ziektes.

  • Door persoonlijk, kleinschalig en uitdagend onderwijs word je in Leiden aangezet nieuwsgierig en kritisch naar de stof te kijken.

  • Als student heb je een belangrijke stem in het vaststellen van het onderwijsprogramma.

  • Bij ons heb je veel internationale mogelijkheden. Je kunt onderwijs in het buitenland volgen, of een internationale stage doen.

Past Geneeskunde bij jou?

Artsen en wetenschappers in het LUMC leiden je op tot een arts die capable, caring en curious is. Daarom is het van belang dat je:

  • hard wilt werken aan gedegen kennis en goede contactuele vaardigheden;

  • betrokken bent, je goed inleeft en oprechte belangstelling hebt voor patiënten;

  • nieuwsgierig en kritisch bent: je wilt alles weten over het menselijk lichaam en je wilt een wetenschappelijke houding ontwikkelen om kritisch met informatie om te gaan; je wilt op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de wetenschap;

  • graag samenwerkt.

Eerste jaar

Eerste jaar

Inleiding

Het eerste jaar van de studie Geneeskunde is gewijd aan de normale vorm en functie van de verschillende onderdelen van het menselijk lichaam. Ook de normale psychosociale ontwikkeling van de mens komt aan bod. Tijdens het eerste jaar lopen de studenten tevens stage in een verpleeghuis of ziekenhuis. Er is geprobeerd een horizontale en verticale integratie van vakken te bereiken. In het eerste jaar ligt de nadruk bij een aantal preklinische vakken, maar daarnaast wordt vanaf het begin ook aandacht besteed aan de klinische toepassing ervan. In de latere jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan de klinische vakken, maar het is wel de bedoeling dat er regelmatig verbindingen worden gelegd met de preklinische basis.
In de verticale integratie speelt de Lijn Beroepsvorming een belangrijke rol. In jaar 1 komen communicatie, attitude en professioneel gedrag aan de orde. Deze onderwerpen blijven gedurende de hele opleiding een centrale rol vervullen in het lijnonderwijs.

Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT staat op Brightspace.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar 1 is Dr. N.A. Gruis
De roosters zijn te vinden op de roostersite van het LUMC.
Aanvullende informatie over Geneeskunde staat op de studentenwebsite van de Universiteit Leiden. Inhoudelijke informatie op de Brightspace course van het betreffende blok/lijn.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blokken

Start tot arts 6
Zorgstage 3
Van mens tot cel 7
Van cel tot molecuul 6
Van basis tot homeostase 8
Einthoven Science Project 1
Sturing en stofwisseling 7
Hersenen en Aansturing 7

Lijnen

Lijn Beroepsvorming jaar 1 5
Lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap jaar 1 3
Lijn Academische en Wetenschappelijke Vorming jaar 1 5
Voortgangstoets 2
Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting GNK

Tweede jaar

Tweede jaar

Inleiding

Jaar twee begint met (engelstalige) blokken die de student vertrouwd maken met de belangrijkste ziektemechanismen zoals ontsteking en nieuwvorming. De cursus farmacologie krijgt tijdens het eerste semester een vervolg en wordt afgesloten met een toets. Na het (engelstalige) blok Academic and scientific education vervolgt de bachelor met vraagstukken blokken. In deze blokken worden verschillende klinische disciplines en basisvakken geïntegreerd. In het tweede jaar zijn dit blokken m.b.t. vraagstukken rond bewegen, borst en nier, buik en geestelijke gezondheid. In de vorm van ‘patient partners’ hebben de studenten contact met patiënten. Het onderwijs in competenties loopt door in het tweede jaar. De competenties blijven gedurende de hele opleiding een centrale rol vervullen in het lijnonderwijs. Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT staat op Brightspace.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar 2 is Dr. S.M. Arend
De roosters zijn te vinden op de roostersite van het LUMC.
Aanvullende informatie over Geneeskunde staat op de studentenwebsite van de Universiteit Leiden.
Inhoudelijke informatie staat op de Brightspace course van het betreffende blok/lijn.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blokken

Mechanisms of disease 1 7
Mechanisms of disease 2 7
Vraagstukken Bewegen 9
Vraagstukken Buik 8
Vraagstukken Borst en Nier 8
Vraagstukken Psychisch Functioneren 5

Lijnen

Lijn Beroepsvorming jaar 2 5
Lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap jaar 2 2
Line Academic Scientific Training Year 2 5
Pharmacology 2
Voortgangstoets 2

Modules for exchange students only

The Line Academic Scientific Training is a module integrated with other modules throughout the year. For international students, who only spend the autumn semester in Leiden, we offer an abbreviated Academic Scientific Training module (below).

Line Academic Scientific Training Year for International students 2

Derde jaar

Derde jaar

Inleiding

Het derde jaar begint met een halve minor, gevolgd door vraagstuk georiënteerde onderwijsblokken, zoals ook in het 2e jaar. Naast het BSA zijn er, op dit moment, geen toelatingseisen voor de Half Minor maar wordt wel een volgordelijkheid van plaatsing gehanteerd op grond van annuïteit en aantal studiepunten.

Ontwikkeling van klinisch redeneren en het aanleren van klinische vaardigheden (lijn beroepsvorming) en het CAT (critical appraisal of a topic) project (lijn academisch wetenschappelijke vorming) nemen een centrale plaats in, naast de lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap. In het derde jaar vinden ook Vroege Praktijk Contacten (VPC’s) plaats. Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Brightspace.

Eindwerkstuk
Het eindwerkstuk van je bachelor Geneeskunde is combinatie van werkstukken waarmee het eindniveau van de student wordt gemeten, te weten: CAT project, Internistisch onderzoek, Neurologisch onderzoek en verslag Halve Minoren.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar drie is Mw. Dr. R. van den Boom
De roosters zijn te vinden op de roostersite van het LUMC.
Aanvullende informatie over Geneeskunde staat op de studentenwebsite van de Universiteit Leiden.
Inhoudelijke informatie staat op de Brightspace course van het betreffende blok/lijn.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Halve minoren

Advanced Fetal and Neonatal Care 15
Biomedical imaging 15
Cellular therapies 15
Clinical immunology 15
Clinical research and practice in child psychiatry 15
Global Health (Cuba) 15
Global Health (NL) 15
Heart and Blood Vessels 15
Immunotherapy of Cancer 15
Infections in Health and Disease 15
Innovations in Primary Care 15
Medical Education 15
Molecular targets in cancer therapy 15
Sense and non-sense in anesthesiology 15
Spine/skullbase surgery & otolaryngology/audiology 15
Translational Neuroscience 15
Vitality and Ageing 15

Blokken

Vraagstukken Kijken, Denken, Doen 7
Vraagstukken Voortplanting en Vroege Levensfasen 7
Vraagstukken Latere Levensfasen 6
Vraagstukken Spoedeisende Zorg 6
Vraagstukken in de Praktijk 6

Lijnen

Lijn Beroepsvorming jaar 3 4
Lijn Academische en Wetenschappelijke Vorming 3 4
Lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap jaar 3 3
Voortgangstoets 2

Voorbereiding Arbeidsmarkt

Vak EC Semester 1 Semester 2

LUMC Career Service

De LUMC Career Service is de plek waar je terecht kunt met al jouw vragen rondom studiekeuze en loopbaanmogelijkheden. Met online informatie, open spreekuren, sollicitatie- en cv-advies, workshops en individuele adviesgesprekken helpen we jou met je oriëntatie op de arbeidsmarkt en ondersteunen we de overgang van studie naar werk. Voor meer informatie zie https://careerzone.universiteitleiden.nl/career-services/geneeskunde-lumc/.

Behalve individueel advies, organiseert de Career Service ook regelmatig workshops en cursussen rondom solliciteren en loopbaanoriëntatie. Kijk in het cursusoverzicht voor het actuele aanbod: https://www.student.universiteitleiden.nl/cursussen?cf=geneeskunde-lumc&cd=geneeskunde-bsc&method=workshop&faculty=medicine-lumc&category=career-and-apply-for-jobs