Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Recht (LAW) 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Burgerlijk Recht 10
Inleiding Strafrecht 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5

Semester 2

Inleiding Europees Recht 5
Inleiding Bestuursrecht 5
Oriëntatievak recht en economie 5
Romeins recht 5
Belastingrecht 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Onderneming en recht 10
Bestuursrecht 5
Economie in hoofdlijnen (LAW) 5
Europees Recht 5
Marktwerkingsvraagstukken 5

Semester 2

Moot Court 5
Materieel Strafrecht 10
Verbintenissenrecht 10
Staatsrecht 5

Derde Jaar

Met ingang van 1 september 2015 wordt een nieuw programma Ba-III ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) derdejaars vakken (en tweedejaars vakken of zelfs eerstejaars vakken) op 1 september 2015 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregelingen (zie website).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Goederenrecht 5
Burgerlijk procesrecht (Ba) 5
Trade and Finance in the Global Economy 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Arbeidsrecht 5
Personen-, familie- en erfrecht 5
Rechtsfilosofie I 5
Openbare Financiën (LAW) 5

Semester 2

Public International Law (bachelor) 5
Sociale Zekerheid 5
Rechtseconomie t.b.v. Recht en Economie 5
Hervorming van Sociale Regelgeving 5
Economic Policy in the EU 5
Bachelorscriptie: Rechtsgeleerdheid 5

Arbeidsmarkt

Informatie volgt.