Studiegids

nl en

Eerste Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Neem voor meer informatie over het volgen van vakken uit het tweede jaar contact op met de studieadviseur.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Recht 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Burgerlijk Recht 10
Inleiding Strafrecht 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5

Semester 2

Inleiding Europees Recht 5
Inleiding Bestuursrecht 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Grondslagen van het Recht 5
Recht en Bedrijf 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Belastingrecht 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Verbintenissenrecht 10
Ondernemingsrecht 10
Economie in Hoofdlijnen 5
Marktwerkingvraagstukken 5

Semester 2

Staats- en Bestuursrecht 10
Goederenrecht 5
Moot Court 5
Romeins Recht 5
Rechtseconomie 5

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Trade and Finance in the Global Economy 5
Openbare Financiën 5
Burgerlijk Procesrecht 5
Rechtsfilosofie 5
Internationaal Recht 5
Europees Recht 5

Semester 2

Financieel Management bij de Overheid 5
Sociale Zekerheid 5
Hervorming Sociale Regelgeving 5
Economic Policy in the EU 5
Sociaal Recht 5
Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid 5