Studiegids

nl en

Islamitische kunst en materiële cultuur

Vak
2010-2011

Toelatingseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus hanteert een thematische opbouw, met aandacht voor: islam en kunst; tekst en kalligrafie; beeldverbod en beeldcultuur; bedevaart en kunst; moskee-architectuur en decoratie; tombes en sectarische kunst; patronage en representatie; paleisarchitectuur; waterarchitectuur; stedenbouw; het paradijs in de kunst; en islamitische kunst in Nederland. Doordat de achtergrondliteratuur het cultuurgebied door de eeuwen heen bestrijkt, krijgt de student zowel een chronologisch overzicht (in de vorm van de literatuur) als verdieping (in de vorm van de thematisch gepresenteerde colleges). Interactie, diversiteit, dynamiek en ontwikkeling zijn de sleutelwoorden van deze cursus die beoogt het vaak monolithische beeld van islam en islamitische kunst en cultuur te doorbreken.

Leerdoelen

De student verwerft goede kennis van de kunst en materiële cultuur van het islamitische cultuurgebied. De student(e) leert achtergrondliteratuur op het gebied van de islamitische kunst en materiële cultuur zelfstandig te bestuderen aan de hand van studievragen (Blackboard). Dit levert een samenvatting op die samen met de college-aantekeningen gebruikt kan worden ter voorbereiding op het schriftelijke tentamen met essayvragen. Daarnaast maakt de student(e) een schriftelijk werkstuk (ca. 3500 woorden) naar aanleiding van een beperkte hoeveelheid secundaire literatuur over een onderwerp naar keuze. Middels dit schriftelijke werkstuk verdiept de student(e) zijn/haar kennis. Daarnaast worden schriftelijke presentatievaardigheden getraind. Mogelijke onderwerpen voor het werkstuk en links naar literatuur staan op Blackboard.

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Jonathan Bloom & Sheila Blair, Islamic Arts, London 1997 (447p, Phaidon Press, ISBN 071483176X. Paperback. Publishers price US $24.95). Via internet vaak goedkoper te verkrijgen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dr. H.P.A. Theunissen