Prospectus

nl en

Culture of Tibet

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Een inleiding tot de cultuurkunde van Tibet, in verleden en heden. Door het uitlichten van een vijftal sleutelfiguren in de oude en recente geschiedenis van het ‘Land van Sneeuw’ zullen belangrijke aspecten van de Tibetaanse cultuur concreet gemaakt worden. Ook zullen thema’s als bijvoorbeeld kunst en materiële cultuur, pelgrimage, positie van de vrouw, en Tibetaanse geneeskunde als leidraad worden genomen. De bedoeling is een analytische schets te geven van de traditionele vormen en de moderne gedaantes van de Tibetaanse cultuur.

Thema’s van de colleges:

 1. Tibet: Inleiding
 2. Landschap en Geschiedenis
 3. Tibet, Tibetanen en Tibetaanse Cultuur Vandaag
 4. Kunst: Stijlen / Periodes / Regio’s / Symboliek
 5. Architectuur en de Wereld van het Klooster
 6. De Grootste Yogi (Mila Repa, 1040-1123)
 7. De Geleerde Reïncarnatie uit Oost Tibet (Situ Panchen, 1699?-1774)
 8. De Lama-Rebel (Gendün Chöphel, 1903-1951)
 9. De Macht van Vrouw (huidige Dorje Phagmo reïncarnatie)
 10. Het Glimlachende Gezicht van Tibet (14de Dalai Lama, geb. 1935)
 11. Heilige Plaatsen, Pelgrimage en Sacrale Geografie
 12. De Kunst van het Helen

Leerdoelen

 • Fundamentele kennis van de historische en actuele ontwikkelingen in de Tibetaanse cultuur.

 • Fundamentele kennis van verschillende cultuuruitingen (literatuur, kunst en materiële cultuur, uitvoerende kunsten, populaire cultuur) in Tibet.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

 1. Kapstein, M.T. (2006). The Tibetans. Malden / Oxford / Carlton: Blackwell Publishing (series: The Peoples of Asia, Gen. Ed. M. Rossambi).
 2. Lopez, D.S., jr. (1998). Prisoners of Shangri-La. Tibetan Bud¬dhism and the West. Chicago-London: University of Chicago Press.
 3. Fisher, R.E. (1997). Art of Tibet. London: Thames and Hudson (series: World of Art).
  Verdere literatuur wordt in de loop van de cursus in elektronische vorm aangeboden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. P.C. Verhagen