Prospectus

nl en

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamenlijk; deze zijn hieronder genoemd.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Geschiedenis van het christendom 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Introduction Buddhism 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Islamic Studies 5
Jodendom – inleiding 5

Tweede semester

Geschiedenis van de filosofie 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Inleding antieke godsdiensten 5
Inleiding hindoeïsme 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Werkcollege vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Second year

Het tweede jaar bestaat naast verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (20 ec) en taalstudie (10 ec). N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Course EC Semester 1 Semester 2
Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Specialisatievakken

Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5

Third year

Het derde jaar heeft geen verplichte vakken, maar bestaat uit specialisatieruimte (10 ec), taalstudie (10 ec), keuzeruimte (30 ec) en een bachelorscriptie (10 ec).

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelorscriptie (Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30

Keuzevakken

De onderstaande keuzevakken worden aangeboden door het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Ze zijn geen onderdeel van een van de studieprograma’s (Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten en Islamitische theologie). De vakken kunnen door iedere student worden gevolgd, al kennen bepaalde vakken toelatingseisen waar de student aan moet voldoen. Inschrijving vindt niet plaats via U-twist, maar door uw gegevens te plaatsen op de intekenlijst die tijdens het eerste college rondgaat.

NB Alle curriculaire vakken die het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen aanbiedt zijn ook als keuzevak beschikbaar. Ook daar geldt dat bepaalde vakken toelatingseisen hebben.

Course EC Semester 1 Semester 2
Hellenistisch jodendom 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Culture of Tibet 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
The multi-religous context of religious caring 5 - 10
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme 5
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Grondslagen van het islamitische recht 5
Contemporary Hinduism 5
Hekserij en neopaganisme 5
Indiase filosofie 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Key Developments in Christian Theology 5
Modern Christianity I 5
Modern christendom II 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Moderne islamitische theologie 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Werkcollege wereldchristendom 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. A.F. de Jong

Gezien de aard van het onderwerp, bestaat de specialisatie Antieke Godsdiensten uitsluitend binnen de taal (historisch-literaire) variant. Een aanzienlijk deel van de studie wordt daarom besteed aan de studie van een relevante taal en het lezen van bronteksten in de gekozen taal. Dit laatste (substantiële) onderdeel wordt in de regel ad hoc vastgesteld. Studenten kunnen in sommige gevallen ook gebruik maken van colleges die worden aangeboden in de Faculteit der Geestewetenschappen of in het Instituut voor Godsdienstwetenscahppen (bijvoorbeeld voor hellenistisch jodendom), in overleg met de docent.

Het specialisatieprogramma Antieke godsdiensten bestaat uit:

  • taalstudie (20 ec)

  • lezing van bronteksten (10 ec)

  • een vak over kunst en materiële cultuur (5 ects, meestal te besteden bij de Faculteit der Archeologie of Geesteswetenschappen)

  • Ritulen en symbolen van Antieke Godsdiensten (5 ec)

  • Godsdienstgeschiedenis Antieke Godsdiensten: Gnosis en Hermetica (5 ec)

  • een extra literatuurtentamen (5 ec)

De vakken Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten en Gnosis en hermetica worden om het jaar aangeboden in het eerste semester. In 2009-2010 is dit Rituelen en symbolen.

Voor meer informatie, neem contact op met prof.dr. A.F. de Jong, e-mail: a.f.de.jong@religion.leidenuniv.nl, tel: 071-5272585.