Prospectus

nl en

First Year

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Tutoraat/Leiden Law Practices (LLP)
Taaltoets (Juridische Opleidingen)
Introduction to Law 5
Principles of Constitutional Law (subject to change) 5
Introduction Civil Law 10
Introduction to Criminal Law 5
Introduction to Public International Law 5

Semester 2

Introduction to European Law 5
Introduction to administrative law 5
Oriëntatievak recht en economie 5
Roman Law 5
Dutch Tax Law 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Second Year

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Law and Business 10
Administrative Law 5
Principles of Economics (LAW) 5
European Law 5
Case Study Market Regulation 5

Semester 2

Moot Court 5
Substantive Criminal Law 10
Law of Obligations 10
Constitutional Law 5

Third Year

Met ingang van 1 september 2015 wordt een nieuw programma Ba-III ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) derdejaars vakken (en tweedejaars vakken of zelfs eerstejaars vakken) op 1 september 2015 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregelingen (zie website).

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Property Law 5
Civil Procedure 5
Trade and Finance in the Global Economy 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Labour Law 5
Personen-, familie- en erfrecht 5
Philosophy of Law I 5
Public Sector Economics (LAW) 5

Semester 2

Public International Law (bachelor) 5
Social Security 5
Law and Economics 5
Reform of Social Legislation 5
Economic Policy in the EU 5
Bachelorscriptie: Rechtsgeleerdheid 5

Career perspective

Information will follow.