Prospectus

nl en

Eerste Jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Introduction to Law 5
Principles of Constitutional Law 5
Introduction Civil Law 10
Introduction to Criminal Law 5
Introduction to International Public law 5

Semester 2

Introduction to European Law 5
Introduction to administrative law 5
Oriëntatievak recht en economie 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Dutch Tax Law 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

Met ingang van 1 september 2014 wordt een nieuw programma Ba-II ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) eerstejaars vakken of tweedejaars vakken op 1 september 2014 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregeling curriculumherziening bachelor 2014-2015. Zie website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Law and Business 10
Principles of Economics (LAW) 5
Case Study Market Regulation 5
Administrative Law 5
European Law 5

Semester 2

Moot Court 5
Law of Obligations 10
Substantive Criminal Law 10
Constitutional Law 5

Derde Jaar

Per 1 september 2015 wordt een nieuw programma Bachelor III ingevoerd. Studenten die vakken uit de Bachelor III niet behalen, zullen gaan vallen onder nog nader te bepalen overgangsregelingen. Zie website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Trade and Finance in the Global Economy 5
Public Sector Economics (LAW) 5
Civil Procedure 5
Philosophy of Law 5
International Law 5
European Law 5

Semester 2

Public Sector Financial Management 5
Social Security 5
Reform of Social Legislation 5
Economic Policy in the EU 5
Introduction to Dutch Labour and Social Security Law 5
Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid 5