Prospectus

nl en

Politiek: Conflict & Consensus

Het centrale thema in de politicologie is, aldus vooraanstaand politicoloog Michael Laver, ‘any mixture of conflict and cooperation’. Conflict is in de politiek een gegeven en de uitdaging voor politici is om procedures en instituties te ontwikkelen om een conflict op te lossen. Het potentieel voor conflict stijgt naarmate samenlevingen minder homogeen zijn. Deze minor ‘Politiek: conflict en consensus’ gaat over de vraag hoe, gegeven de grote maatschappelijke diversiteit, in de politiek conflicten ontstaan en worden beslecht. Daarbij wordt de casus van Nederland gebruikt om dit thema te belichten, waarna vervolgens conflict en conflictoplossing in multi-etnische samenlevingen buiten Nederland worden behandeld.

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Internationale Politiek I: Theorieën & Benaderingen 5
Comparative Analysis of Political Systems 10

Blok 2

Diversity: Conflict & Consensus 10
Minorscriptie 5

More info

Een volledige minor omvat 30 EC en bestaat uit drie inleidende vakken: Nationale Politiek I (5 EC), Internationale Politiek I (5 EC), Comparative Analysis of Political Systems (5 EC) en het specifiek verdiepende themavak Diversity: conflict and consensus (10 EC). Ten slotte schrijft u met betrekking tot het thema een minorscriptie (5 EC).

Er is ook de mogelijkheid van een ‘mini’-minor (15 EC). Deze ‘mini’-minor bestaat uit het inleidende vak Comparative Analysis of Political Systems en het bovengenoemde specifiek verdiepende themavak. U schrijft dan dus geen minorscriptie.

De twee links aan de rechterzijde van deze pagina geven informatie over de toelatings- en inschrijvingsprocedure voor een (mini-)minor. Voor het volgen van een (mini-)minor meldt u zich aan via usis met de code 6000MPCCN .

Een deel van het onderwijs (de derde en vierde cursus) is in het Engels.

Maximum aantal deelnemers: 50