Prospectus

nl en

Politiek: Conflict & Consensus

Het centrale thema in de politicologie is, aldus vooraanstaand politicoloog Michael Laver, ‘any mixture of conflict and cooperation’. Conflict is in de politiek een gegeven en de uitdaging voor politici is om procedures en instituties te ontwikkelen om een conflict op te lossen. Het potentieel voor conflict stijgt naarmate samenlevingen minder homogeen zijn. Deze minor ‘Politiek: conflict en consensus’ gaat over de vraag hoe, gegeven de grote maatschappelijke diversiteit, in de politiek conflicten ontstaan en worden beslecht. Daarbij wordt de casus van Nederland gebruikt om dit thema te belichten, waarna vervolgens conflict en conflictoplossing in multi-etnische samenlevingen buiten Nederland worden behandeld.

Inschrijven

Klik hier voor meer informatie over de toelatings- en inschrijvingsprocedure voor een minor. Voor het volgen van een minor meldt u zich aan via usis met de code 6000MPCCN. Stuur daarnaast een e-mail naar instituutsbureaupolwet@fsw.leidenuniv.nl als je de mini-minor wilt volgen.

Minor Political Science

Course EC Semester 1 Semester 2
Internationale Politiek I 5
Comparative Analysis of Political Systems 10
Strategic Studies 5
Diversity: Conflict & Consensus 10

More info

Een volledige minor omvat 30 EC en bestaat uit twee inleidende vakken en twee specifieke verdiepende vakken. De ‘mini’ minor van 15 EC bestaat uit de twee verdiepende vakken.

Inleidende vakken:
Internationale Politiek I (5 EC)
Comparative Analysis of Political Systems (10 EC)

Verdiepende vakken:
Strategic Studies (5 EC)
Diversity: conflict and consensus (10 EC)

Klik hier voor meer informatie over de toelatings- en inschrijvingsprocedure voor een minor. Voor het volgen van een minor meldt u zich aan via usis met de code 6000MPCCN. Stuur daarnaast een e-mail naar instituutsbureaupolwet@fsw.leidenuniv.nl als je de mini-minor wilt volgen.

Studenten die toegelaten zijn tot de minor worden voor 1 september door het instituutsbureau van Politicologie ingeschreven voor de vakken en indien van toepassing voor de werkgroepen. Studenten dienen zichzelf binnen de aanmeldtermijn aan te melden voor de tentamens via uSis.

Maximum aantal deelnemers: 25