Prospectus

nl en

Politiek: Conflict & Consensus

Conflict en Consensus

Het centrale thema in de politicologie is, aldus vooraanstaand politicoloog Michael Laver, ‘any mixture of conflict and cooperation’. Conflict is in de politiek een gegeven en de uitdaging voor politici is om procedures en instituties te ontwikkelen om een conflict op te lossen. Het potentieel voor conflict stijgt naarmate samenlevingen minder homogeen zijn. Deze minor ‘Politiek: conflict en consensus’ gaat over de vraag hoe, gegeven de grote maatschappelijke diversiteit, in de politiek conflicten ontstaan en worden beslecht. Daarbij wordt de casus van Nederland gebruikt om dit thema te belichten, waarna vervolgens conflict en conflictoplossing in multi-etnische samenlevingen buiten Nederland worden behandeld.

Een volledige minor omvat 30 EC en bestaat uit drie inleidende vakken en twee specifieke verdiepende vakken. De ‘mini’ minor van 15 EC bestaat uit de vakken Inleiding Internationale Politiek, Nationale Politiek 1 en Comparative Analysis of Political Systems.

Inleidende vakken:

Inleiding Internationale Politiek (5 EC) (Leiden)

Nationale Politiek 1 (5 EC) (Leiden)

Politieke Psychologie (5 EC) (Leiden)

Verdiepend vakken:

Debating Political Institutions (10 EC) (Leiden)

Comparative Analysis of Political Systems (5 EC) (The Hague)

Inschrijven

Inschrijving voor deze minor verloopt via eduXchange. De periode van inschrijving verschilt per doelgroep (zie onder) en ligt tussen 8 mei en 15 juli.

Maximum aantal deelnemers: 25

  • Voor studenten van de Universiteit Leiden: zie de minorpagina op het studentenportaal

  • Voor studenten van de TU Delft of de Erasmus Universiteit: meer informatie over aanbod en aanmeldingen is hier te vinden

  • Voor studenten van overige universiteiten: meer informatie over aanbod, aanmelding en plaatsing is hier te vinden

Na sluiting van de inschrijfperiode, ontvang je meer informatie en word je door het Onderwijs Servicecentrum inschreven voor de cursussen. Deze inschrijving bevat alle componenten van de cursus, inclusief het tentamen.

Stuur een e-mail naar onderwijsservicecentrum@leiden.edu als u de mini-minor van 15 EC wilt volgen.

U dient een minor binnen een jaar af te ronden omdat het aanbod jaarlijks wisselt. Mocht dat niet gelukt zijn, dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven voor de volledige minor. Stuur in dat geval een e-mail naar het OSC met daarin de vakken vermeld die u nog moet behalen. U wordt dan apart voor deze vakken ingeschreven.

Contactpersonen:

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Studenten A t/m K: Studieadviseur Daniëlle Lovink; email: d.j.m.lovink@fsw.leidenuniv.nl

Studenten L t/m Z: Studieadviseur Wencke Appelman; email: w.r. appelman@fsw.leidenuniv.nl