Prospectus

nl en

Linguistics

Linguistics is thinking about language on a scientific basis. If you study Linguistics, you study language and its use from all perspectives.

The programme takes three years, full-time. The language of instruction is Dutch and English. Please check 'More info' for more information. Our visiting address is van Wijkplaats 3, Leiden.

First year

During the propaedeutic year (first year of the BA) extra education related hours will be reserved: 8 hours for the introduction day, 2 hours for studyrelated information sessions and 1 hour for the intake.

Course EC Semester 1 Semester 2

Mandatory courses for all students

Language and culture of the Indo-Europeans 5
Phonology I 5
Sociolinguistics (BA Linguistics) 5
Academic Skills (Linguistics)
Syntax 1 5
Language Use in the World 5

Mandatory courses for Dutch students

Talen van de Wereld 5
Klanken van de Wereld 5
Taal en Communicatie 5
Historische Taalkunde 5
Morfologie 5

Mandatory courses for international students

Languages of the World 5
Speech Sounds of the World 5
Language and Communication 5
Historical Linguistics 5
Morphology 5

Programme bound elective choices in the second semester

Students choose two courses. This choice is also based on the specialisation that students will choose in their second year.

Preparatory courses Language and Cognition (taught in English) in the second year

Experimental Phonetics (BA) 5
Psycholinguistics 5

Preparatory courses Taal en Communicatie (taught in Dutch and English) in the second year

Argumentation and persuasion 5
Word and Meaning 5

Preparatory courses Descriptive Linguistics (taught in English) in the second year

Structure course non-western languages (Quechua) 5
Word and Meaning 5

Preparatory courses Comparative Indo-European Linguistics (taught in English) in the second year

Lithuanian (BA) 5
Gothic 5

Comparative Indo-European Linguistics

Course EC Semester 1 Semester 2

Second year

First semester

Ancient Greek for Linguists I 5
Introduction to Old Germanic 5
Hittite 5
Anatolian Historical Grammar 5
Indo-European Phonology 5
Vedic Sanskrit 5

Second semester mandatory courses

Ancient Greek for Linguists II 5
Indo-European Morphology 10
Language and Prehistory 5
Reading Vedic texts 5
Core: Philosophy of science 5

Elective courses (choose one)

Third year

First semester

Historical Grammar of Greek 1 5
Lectuur Vedische teksten I 5
Readings in Indo-European Linguistics 5
Minor/ Elective package (15 EC) 15

Second semester

Historical grammar of Greek 2 5
BA thesis Comparative Indo-European Linguistics 10
Minor/ Elective package (15 EC) 15

Descriptive Linguistics

Course EC Semester 1 Semester 2

Second year

First semester

Descriptive linguistics 1 5
Description of a Non-western Language II: Berber 5
Language typology 5
Track-bound electives Descriptive Linguistics I 15

Second semester mandatory courses

Anthropological Linguistics 5
Descriptive Linguistics 2 5
Introduction to the study of Sign Languages and Gesture studies 5
Language and Prehistory 5
Core: Philosophy of science 5

Elective courses (choose 5 ec)

Track-bound electives Descriptive Linguistics II 5

Third year

First semester

Description of a Non-western Language III: Leti 5
Linguistic Fieldwork A 5
Language Documentation 5
Minor/ Elective package (15 EC) 15

Second semester

Linguistic Fieldwork B 5
BA thesis Descriptive Linguistics 10
Minor/ Elective package (15 EC) 15

Language and Cognition

Course EC Semester 1 Semester 2

Second year

First semester

Phonology 2 5
Semantics 1 5
Statistics I 5
Neurolinguistics 5
Syntax 2 5
Analysis and synthesis of speech 5

Second semester mandatory courses

Experimental Methods I: Design & Techniques 5
Language acquisition 5
Processing Syntax and Semantics 5
Semantics 2 5
Core: Philosophy of science 5

Second semester elective courses (choose one)

Track-bound electives Language and Cognition 5

Third year

First semester

Minor/ Elective package (15 EC) 15
Experimental Methods II: Practicals & Projects 5
Seminar on Syntax and Semantics 5

First semester elective courses (choose one)

Lab Internship 5
Track-bound electives Language and Cognition 5

Second semester

Minor/ Elective package (15 EC) 15
Sound and Sound Structure 5
BA thesis Language and Cognition 10

Taal en Communicatie

Course EC Semester 1 Semester 2

Second year

First semester

Text genres 5
Communication and Culture 5
The power of words 5
Track-bound electives Taal en Communicatie I 15

Second semester mandatory courses

Discourse analysis 5
Language in the City 5
Critical Thinking, Critical Writing 5
Core: Philosophy of science 5
Track-bound electives Taal en Communicatie II 10

Third year

First semester

The power of words 5
Language Lab: Methods in the Study of Language Use 5
Track-bound electives Taal en Communicatie III 5
Minor/ Elective package (15 EC) 15

Second semester

Seminar on Dutch Linguistics: Linguistics and Rhetorics 5
BA thesis Language and Communication 10
Minor/ Elective package (15 EC) 15

Elective courses

In general all elective courses from the BA Linguistics can be selected for the chosen area of specialisation. The list below provides an overview of the most relevant courses per area of specialisation.

Course EC Semester 1 Semester 2

Comparative Indo-European Linguistics

Old Church Slavic Language and Culture 5
Statistics I 5
Oudhoogduits 5

Descriptive Linguistics

Statistics I 5

Language and Cognition

Python for Linguists 5
Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5

Taal en Communicatie

Statistics I 5
Introduction to the study of Sign Languages and Gesture studies 5
Language and media 5

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Taalwetenschap

Het programma

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt nadenken over je eigen wensen en mogelijkheden en waar je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Studievereniging T.W.I.S.T. organiseert ieder jaar voor alle studenten Taalwetenschap een voorlichtingsdag over arbeidsmarktvoorbereiding: de Linguistics Career Day. Daarbij worden ook alumni uitgenodigd om te vertellen hoe het hen vergaan is na hun afstuderen en wat zij hebben gedaan om hun huidige baan te vinden.
Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je bovendien op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Denk hier bij aan activiteiten als deze::
Eerste jaar

Tweede jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, persoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief en waardering van diversiteit en vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Kortom: wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in een verantwoordelijke functie.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van [naam opleiding] vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.
De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Samenwerken

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

Buitenlandverblijf

Het is mogelijk om binnen de studie Taalwetenschap een semester naar het buitenland te gaan. Hiervoor kun je het tweede semester van het derde jaar gebruiken (check wel even de details!) Een buitenlandverblijf is niet alleen maar een mooie gelegenheid om je academische en persoonlijke horizon te verbreden. Het is ook een geweldige kans om je (nog) aantrekkelijker voor latere werkgevers te maken. Met de toenemende internationalisering hechten veel werkgevers grote waarde aan buitenlandervaring.

More info

Objectives Additional requirements BSA Programme follow-on master's programme

Objectives

Bachelors Linguistics:

 • beschikken over gevorderde kennis, analytische vaardigheden en inzicht op het terrein van taalkunde;

 • zijn in staat op elk van deze terreinen een afgebakend probleem zelfstandig dan wel in samenwerking met anderen te onderzoeken;

 • zijn in staat daarvan helder en duidelijk verslag uit te brengen in mondelinge of schriftelijke vorm;

 • kunnen kennis en inzicht op het gebied van taalkunde toepassen bij cognitieve en/of computationele analyse.

See [Course and Examination Regulations] and Faculty Regulations

Additional requirements BSA

Regulations on Binding Study Advice (BSA)

Programme

First Year: Propaedeuse

The first year of the programme offers a broad orientation on the phenomenon of human language and the study of language and provides students insight into the diversity of languages. Students will learn about the various, including interdisciplinary, areas of linguistic research and be taught methodes of linguistic analysis. This way you can explore which track you want to specialise in.

During lectures and tutorials books and articles will be used that will, together with the discussed materials, explain the field of study and way of reasoning.Tutorials will also be used for requiring oral and written skills, practicing techniques en solving problems, individually as well as in small groups. This way you lay a solid foundation for the rest of your Bachelor programme.

During the second semester of your first year, students will select and follow two out of eight courses that relate to their chosen specialisation. This choice is also based on the specialisation that students will choose in their second and third year.

Extra hours

 • Information session on BA Linguistics related electives/ areas of specialisation: 2 hours

 • Introduction day: 8 hours

 • Mentor sessions: 24 hours

 • Intake: 1 hour

Second and Third Year

During your second and third year students will improve their research and general academic skills (such as analysis, writing and presenting). Students will take courses related to their chosen area of specialisation. Four specialised tracks are available from which students choose one:

 • Language and Cognition (taught in English)

 • Taal en Communicatie (taught in Dutch)

 • Descriptive Linguistics (taught in English)

 • Comparative Indo-European Linguistics (taught in English)

Elective choices

Next to the compulsory courses within each specialisation, students have a lot of freedom to design their own programme with the elective choices on offer. Electives within the different specialisations can be used for other specialisations as well.

These first year courses are meant as a further orientation on the specialisations:

 • Psycholinguistics | Language and Cognition

 • Experimental phonetics | Language and Cognition

 • Word and meaning | Descriptive Linguistics

 • Structure course Non-western Languages (Quechua) | Descriptive Linguistics

 • Lithuanian (BA) | Comparative Indo-European Linguistics

 • Gothic | Comparative Indo-European Linguistics

 • Argumenteren en overtuigen | Taal & Communicatie

 • Word and meaning | Taal & Communicatie

In order to complete a specialisation, students need to finish the orientation electives of that specialisation.

Half of your third year is discretionary space (30 EC, 15 EC per semester): you can choose to do an internship, follow a fixed minor programme, or creating and following a personalised ‘study package’ comprising electives from another programme. For more information about the discretionary space click here

Full-time and Part-time
This programme is fulltime.

BA thesis and graduation requirements

To be able to graduate students need to have obtained 180 EC, meet the requirements of their specialisation and discretionary space and, as part of their programme, have succesfully finished their BA thesis.

Students are free to choose the subject of their thesis, as long as this is related to their specialisation. The BA thesis is the largest and most important assignment of the bachelor's programme. It is a written report of research carried out by the student under the supervision of one of his lecturers and serves as the final and concluding assignment of his degree. In general the thesis contains a maximum of 8500 words (including footnotes, bibliography and attachments). The regulations and procedures concerning the BA thesis can be found here

Areas of specialisation

Specialisatie Taal en Cognitie

Bij Taal en Cognitie bestudeer je taal als een cognitief systeem. Je houdt je bezig met (formele) modellen over taal die proberen te verklaren hoe taal in onze hersenen is gerepresenteerd, hoe het taalsysteem zich ontwikkelt bij kinderen, en hoe hersenschade het taalsysteem kan aantasten. Deze specialisatie raakt aan onderzoeksgebieden als psychologie, neurowetenschap en informatica.

Specialisatie Taal en Communicatie

Bij de bestudering van de relatie tussen taal en communicatie draait het om de vraag hoe mensen taal gebruiken om bepaalde boodschappen aan elkaar over te dragen en om bepaalde effecten bij elkaar te bewerkstelligen. De nadruk ligt bij Taal en Communicatie dan ook op de functies van taal en minder op de grammaticale eigenschappen ervan.

Specialisatie Taalbeschrijving

Alle talen hebben een grammatica. Maar van de ongeveer 6.000 talen wereldwijd zijn er slechts 500 redelijk bekend en beschreven. Duizenden talen wachten dus nog op een nieuwsgierige taalwetenschapper om de structuren te achterhalen en te beschrijven.

Specialisatie Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Wat hebben Nederlands, Russisch, Hindi en Perzisch met elkaar te maken? Op het eerste gezicht weinig. Toch hebben de talen een gemeenschappelijke oorsprong: het Indo-Europees. Deze oertaal werd waarschijnlijk rond 3500 voor Christus gesproken in Zuid-Rusland. De mensen en hun taal verspreidden zich over alle windstreken, van Noordwest-Europa tot India. Er ontstonden regionale verschillen en uiteindelijk verschillende talen.

Follow-up master's programme

If you successfully complete the bachelor’s in Linguistics programme, you are eligible to choose one of the one-year master's in Linguistics programmes that corresponds with your BA area of specialisation (more information). In addition to this, Bachelors in Linguistics can apply for the two-year research master's in Linguistics programme at Leiden University (more information). Certain master’s programmes have additional admission requirements which can be met by taking a specific minor in the third year of your linguistics programme, possibly with a pre-master's programme. For more information about the different master's programmes and the application procedure, click here