Prospectus

nl en

BBO 1

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Mentoraat

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Introduction to Policy Studies 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5

Blok 2

Organization Theory 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Introductory Economics 5

Blok 3

Public Management 5
Sociologie 5
Statistiek (BSK) 5

Blok 4

Political Science 5
Law 5
Policy, Governance and Organisation I: Integrative Project 5

BBO 2

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Governance and Digitalisation 5
Public Sector Economics 5
Quantitative Methods 5

Blok 2

Foundations of Social Science and Public Administration 5
European Union Politics and Policy 5
International Administration 5

Blok 3

Public Affairs 5
Public Financial Management 5
Qualitative Methods 5

Blok 4

Political Philosophy and Public Administration 5
Policy 2 (Implementation of Policy) 5
Policy, governance and organisation II: Multi-level Governance 5

BBO 3

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1 en 2

Vrijekeuzeruimte (Bestuurskunde) 30

Blok 3

Leadership and performance 5
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Blok 4

Administrative Ethics 5
Constitutional and Administrative Law 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Overgangsregelingen

Multilevel Governance: civil service reform (BBO cohort 2014 en 2015 )
Multilevel Governance (BBO cohort 2016, 2017 en 2018)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma worden de vakken Multilevel Governance: civil service reform en Multilevel Governance niet langer aangeboden.
Studenten uit de bovengenoemde cohorten die één van deze vakken tot nu toe niet gehaald hebben, moeten het vak International Regulation volgen in blok 1. Dit geldt uitsluitend voor studenten BBO.

Management and Performance (BBO en EBM cohort 2018-2019 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Management and Performance vanaf het academisch jaar 2019-2020 niet aangeboden.
Studenten die het vak nog niet hebben behaald dienen het vak Governance and Digitalization in blok 1 te doen.

Micro- en Macro-economie + Institutionele Economie (EBM cohort 2016-2017 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma worden de vakken Micro- en Macro-economie en Institutionele Economie met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die beide vakken nog niet hebben gehaald, dienen de nieuwe vakken Micro-economie (blok 1) en Macro-economie (blok 2) te doen.

Wetenschapsfilosofie (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Wetenschapsfilosofie met ingang van het academisch jaar 2018-2019 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het vak Foundations of Social Science and Public Administration in blok 1 te doen.

Foundations of Public Administration (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Foundations of Public Administration (niet te verwarren met het nieuwe vak Foundations of Social Science and Public Administration, zie hierboven) met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het volgende vak ter vervanging te doen:

 • BBO: Beleid, Bestuur en Organisatie II: Multi-level Governance (blok 4)

 • EBM: Beleid 2: Implementatie (blok 4)

Staats- en Bestuursrecht (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma is het vak Staats- en Bestuursrecht niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie Bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak weer volgen bij BBO jaar 3, blok 4. Dit geldt ook voor studenten EBM.

Economische theorie van politiek (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Economische theorie van politiek niet meer aangeboden voor de specialisatie BBO, maar nog wel voor de specialisatie EBM. BBO-studenten die dit vak nog niet gehaald hebben, kunnen ook deelnemen aan dit vak.

Politieke filosofie en Openbaar Bestuur (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
EBM studenten die het vak Politieke Filosofie niet met een voldoende hebben afgesloten dienen het vak Political Philosophy and Public Administration met de BBO-studenten in blok 4 te volgen.

Economie in Hoofdlijnen (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma is het vak Economie in Hoofdlijnen voor de specialisatie EBM komen te vervallen. EBM studenten die dit vak moeten herkansen dienen het vak Economie in Hoofdlijnen te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 2.

Onderzoeksontwerp (EBM en BBO cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma is het vak Onderzoeksontwerp komen te vervallen.

 • BBO studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 Integratief Project te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4.

 • EBM studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 Integratief Project te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4 en zullen een aangepaste opdracht krijgen, specifiek voor hun specialisatie. Meer informatie over deze aangepaste opdracht voor EBM-studenten zal vóór de start van blok 4 op Brightspace geplaatst worden bij het vak BBO1 Integratief Project.

Bachelorproject (cohort 13-14 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma is het Bachelorproject 10 ECTS vanaf 2016-2017 voor studenten die zijn begonnen met hun bachelor in september 2014.
Studenten die hun bachelor zijn begonnen in september 2013 of eerder dienen het bachelorproject te volgen voor 15 ECTS. Studenten die het bachelorproject voor 15 ECTS moeten doen, draaien mee met de hoorcolleges en de werkgroepen van het bachelorproject nieuwe stijl (10 ECTS), maar dienen te voldoen aan de eisen van het bachelorproject oude stijl (15 ECTS). Dit betekent dat de 15-EC scriptie groter van omvang is dan de 10-EC scriptie (woordlimiet: 15.000 woorden ipv 8.000 woorden). In de 15 EC scriptie dient er uitgebreid te worden stilgestaan bij de normatieve implicaties van de bevindingen, dient er grondig gereflecteerd te worden op betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek, dienen er uitgebreide aanbevelingen te worden gedaan voor vervolgonderzoek, en dienen er verschillende beleidsaanbevelingen worden opgesteld. Deze zaken dienen ook aan bod te komen in de 10-EC scriptie maar veel beperkter.

Organisatie

Bestuur en medezeggenschap
De opleiding Bestuurskunde heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

De bachelor Bestuurskunde heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning
Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht met studiegerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, studieplanning, examenregelingen etc.

 • Persoonlijke omstandigheden
  Meld persoonlijke omstandigheden altijd bij de studieadviseurs. Hieronder vallen in ieder geval ziekte, functiebeperking, familieomstandigheden, zwangerschap en bestuurswerkzaamheden.

 • Bindend Studie Advies (BSA)
  In je eerste jaar moet je 45 van de 60 ECTS halen om door te mogen naar het tweede jaar. In je eerste jaar krijg je diverse adviezen en berichten hierover.

 • Studiebegeleidingsplan
  Stappen 5 t/m 8 van het Leids Studiesysteem hebben betrekking op de studiebegeleiding als je gestart bent. In dit document kan je daar meer over lezen.

 • Overige studiegerelateerde zaken
  Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.
  Het komt regelmatig voor dat de studieadviseur je voor jouw vraag of probleem naar een andere afdeling doorverwijst.

Overige studentbegeleiders

 • De Studentendecanen beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen. Denk hierbij o.a. aan topsport, functiebeperking, zwangerschap en financiën

 • De Studentenpsychologen kunnen je helpen bij zowel studiegerelateerde als persoonlijke problemen als faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes. Daarnaast bieden ze ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt o.a. cijferregistratie, vak- en tentamenorganisatie en -inschrijving, en gecertificeerde cijferlijsten en het aanvragen van diploma's. Zij staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Klachten

 • Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

 • De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

 • Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, een toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

 • Elke faculteit heeft ook een klachtencoördinator: de assessor van de faculteit (student-lid van het bestuur). Hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Introductie

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op een professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studieadviseur, de FGGA Career Service en/of medestudenten over gesproken. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden, en kunt oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De Career Service is er om studenten (en pas afgestudeerden) te helpen bij de overstap naar de arbeidsmarkt. We geven je persoonlijk advies en organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’)

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom arbeidsmarktvoorbereiding. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie

Keuzevakken

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2
International Regulation 5
Child Maltreatment and Youth Policy: Decisions and Implementation 5