Prospectus

nl en

BBO 1

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Mentoraat

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Policy Making and Decision Making 5
Sociologie 5

Blok 2

Organization Theory 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Introductory Economics 5

Blok 3

Public Management 5
Statistiek (BSK) 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5

Blok 4

Political Science 5
Law 5
Policy, Governance and Organisation I: Integrative Project 'Responsive Government' 5

BBO 2

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Public Sector Economics 5
Quantitative Methods 5
European Union Politics and Policy 5

Blok 2

Foundations of Social Science and Public Administration 5
International Administration 5
Governance and Digitalisation 5

Blok 3

Public Affairs 5
Qualitative Methods 5
Beleidsimplementatie en -evaluatie 5

Blok 4

Political Philosophy and Public Administration 5
Policy, governance and organisation II: Multi-level Governance 5
Public Financial Management 5

Cohort 2021-2022 and before

Policy 2 (Implementation of Policy) 5

BBO 3

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1 en 2

Vrijekeuzeruimte (Bestuurskunde) 30

Blok 3

Leadership and performance 5
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Blok 4

Constitutional and Administrative Law 5
Administrative Ethics 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Overgangsregelingen

Beleid 1 t/m 3
Vanaf collegejaar 2023-2024 zijn er wijzigingen gekomen t.a.v. de (oude) vakken Beleid 1 t/m 3. Hier onder staat per cohort wat van toepassing is.

Cohort 2021-2022 en eerder
Deze studenten volgen de oude Beleid 1 t/m 3 vakken, dus: Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming, Beleid 2: Beleidsimplementatie en Beleid 3: Beleidsevaluatie. Zij schrijven daarnaast hun scriptie voor 10 EC.

  • Heb je Beleid 1 niet gehaald? Volg dan het nieuwe vak Beleids- en Besluitvorming (blok 1).

  • Heb je Beleid 2 en/ of 3 niet gehaald? In 2023-2024 worden Beleid 2: Beleidsimplementatie (blok 4) en Beleid 3: Beleidsevaluatie (blok 3) voor het laatst als reguliere vakken aangeboden. Vanaf 2024-2025 komen voor deze vakken overgangsregelingen. Meer informatie daarover volgt t.z.t.

Cohort 2022-2023
Deze studenten hebben in 2022-2023 het oude vak Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming (blok 1) gevolgd en kunnen in 2023-2024 het nieuwe gecombineerde vak Beleidsimplementatie- en Evaluatie (blok 3) volgen. Daarnaast schrijven zij hun scriptie voor 15 EC.

  • Heb je Beleid 1 niet gehaald? Volg dan het nieuwe vak Beleids- en Besluitvorming (blok 1).

Cohort 2023-2024
Deze studenten volgen de twee nieuwe vakken Beleids- en Besluitvorming (jaar 1, blok 1) en Beleidsimplementatie- en Evaluatie (jaar 2, blok 3). Zij schrijven daarnaast hun scriptie voor 15 EC.

Multilevel Governance: civil service reform (BBO cohort 2014 en 2015 )
Multilevel Governance (BBO cohort 2016, 2017 en 2018)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma worden de vakken Multilevel Governance: civil service reform en Multilevel Governance niet langer aangeboden.
Studenten uit de bovengenoemde cohorten die één van deze vakken tot nu toe niet gehaald hebben, moeten het vak International Regulation volgen in blok 1. Dit geldt uitsluitend voor studenten BBO.

Management and Performance (BBO en EBM cohort 2018-2019 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Management and Performance vanaf het academisch jaar 2019-2020 niet aangeboden.
Studenten die het vak nog niet hebben behaald dienen het vak Governance and Digitalization in blok 1 te doen.

Micro- en Macro-economie + Institutionele Economie (EBM cohort 2016-2017 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma worden de vakken Micro- en Macro-economie en Institutionele Economie met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die beide vakken nog niet hebben gehaald, dienen de nieuwe vakken Micro-economie (blok 1) en Macro-economie (blok 2) te doen.

Wetenschapsfilosofie (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Wetenschapsfilosofie met ingang van het academisch jaar 2018-2019 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het vak Foundations of Social Science and Public Administration in blok 1 te doen.

Foundations of Public Administration (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Foundations of Public Administration (niet te verwarren met het nieuwe vak Foundations of Social Science and Public Administration, zie hierboven) met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het volgende vak ter vervanging te doen:

  • BBO: Beleid, Bestuur en Organisatie II: Multi-level Governance (blok 4)

  • EBM: Beleid 2: Implementatie (blok 4)

Staats- en Bestuursrecht (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma is het vak Staats- en Bestuursrecht niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie Bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak weer volgen bij BBO jaar 3, blok 4. Dit geldt ook voor studenten EBM.

Economische theorie van politiek (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Economische theorie van politiek niet meer aangeboden voor de specialisatie BBO, maar nog wel voor de specialisatie EBM. BBO-studenten die dit vak nog niet gehaald hebben, kunnen ook deelnemen aan dit vak.

Politieke filosofie en Openbaar Bestuur (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
EBM studenten die het vak Politieke Filosofie niet met een voldoende hebben afgesloten dienen het vak Political Philosophy and Public Administration met de BBO-studenten in blok 4 te volgen.

Economie in Hoofdlijnen (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma is het vak Economie in Hoofdlijnen voor de specialisatie EBM komen te vervallen. EBM studenten die dit vak moeten herkansen dienen het vak Economie in Hoofdlijnen te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 2.

Onderzoeksontwerp (EBM en BBO cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma is het vak Onderzoeksontwerp komen te vervallen.

  • BBO studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 Integratief Project te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4.

  • EBM studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 Integratief Project te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4 en zullen een aangepaste opdracht krijgen, specifiek voor hun specialisatie. Meer informatie over deze aangepaste opdracht voor EBM-studenten zal vóór de start van blok 4 op Brightspace geplaatst worden bij het vak BBO1 Integratief Project.

Bachelorproject (cohort 13-14 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma is het Bachelorproject 10 ECTS vanaf 2016-2017 voor studenten die zijn begonnen met hun bachelor in september 2014.
Studenten die hun bachelor zijn begonnen in september 2013 of eerder dienen het bachelorproject te volgen voor 15 ECTS. Studenten die het bachelorproject voor 15 ECTS moeten doen, draaien mee met de hoorcolleges en de werkgroepen van het bachelorproject nieuwe stijl (10 ECTS), maar dienen te voldoen aan de eisen van het bachelorproject oude stijl (15 ECTS). Dit betekent dat de 15-EC scriptie groter van omvang is dan de 10-EC scriptie (woordlimiet: 15.000 woorden ipv 8.000 woorden). In de 15 EC scriptie dient er uitgebreid te worden stilgestaan bij de normatieve implicaties van de bevindingen, dient er grondig gereflecteerd te worden op betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek, dienen er uitgebreide aanbevelingen te worden gedaan voor vervolgonderzoek, en dienen er verschillende beleidsaanbevelingen worden opgesteld. Deze zaken dienen ook aan bod te komen in de 10-EC scriptie maar veel beperkter.

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject (15 ECTS) 15

Educational Organisation

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Arbeidsmarktvoorbereiding

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Keuzevakken

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2
International Regulation 5