Prospectus

nl en

BBO 1

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Mentoraat

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Policy Making and Decision Making 5
Sociologie 5

Blok 2

Public Organizations 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Introductory Economics 5

Blok 3

Public Management 5
Statistiek (BSK) 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5

Blok 4

Political Science 5
Law 5
BBO I: Integrative Project 'Responsive Government' 5

BBO 2

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Public Sector Economics 5
Quantitative Methods 5
European Union Politics and Policy 5

Blok 2

Foundations of Social Science and Public Administration 5
International Administration 5
Governance and Digitalisation 5

Blok 3

Public Affairs 5
Qualitative Methods 5
Beleidsimplementatie en -evaluatie 5

Blok 4

Political Philosophy and Public Administration 5
Public Financial Management 5
BBO II: Integrative Project Multi-level Governance 5

BBO 3

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1 en 2

Vrijekeuzeruimte (Bestuurskunde) 30

Blok 3

Public Leadership 5
Administrative Ethics 5
Bachelorproject (15 ECTS) 15

Blok 4

Constitutional and Administrative Law 5
Bachelorproject (15 ECTS) 15

Overgangsregelingen

Beleid 1 t/m 3
Met ingang van collegejaar 2023-2024 zijn er wijzigingen gekomen t.a.v. de (oude) vakken Beleid 1 t/m 3. Hier onder staat per cohort wat van toepassing is.

Cohort 2021-2022 en eerder
Deze studenten volgen de oude Beleid 1 t/m 3 vakken, dus: Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming, Beleid 2: Beleidsimplementatie en Beleid 3: Beleidsevaluatie. Zij schrijven daarnaast hun scriptie voor 10 EC.

  • Heb je Beleid 1 niet gehaald? Volg dan het nieuwe vak Beleids- en Besluitvorming (blok 1).

  • Heb je Beleid 2 en/ of 3 niet gehaald? In 2024-2025 wordt Beleid 3: Beleidsevaluatie (blok 3) voor het laatst als regulier vak aangeboden. Voor Beleid 2 komt een overgangsregeling. Meer informatie daarover volgt t.z.t.

Cohort 2022-2023
Deze studenten hebben in 2022-2023 het oude vak Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming (blok 1) gevolgd en als het goed is in 2023-2024 het nieuwe gecombineerde vak Beleidsimplementatie- en Evaluatie (blok 3) gevolgd. Daarnaast schrijven zij hun scriptie voor 15 EC.

  • Heb je Beleid 1 niet gehaald? Volg dan het nieuwe vak Beleids- en Besluitvorming (blok 1).

Cohort 2023-2024 en verder
Deze studenten volgen de twee nieuwe vakken Beleids- en Besluitvorming (jaar 1, blok 1) en Beleidsimplementatie- en Evaluatie (jaar 2, blok 3). Zij schrijven daarnaast hun scriptie voor 15 EC.

Multilevel Governance: civil service reform (BBO cohort 2014 en 2015 )
Multilevel Governance (BBO cohort 2016, 2017 en 2018)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma worden de vakken Multilevel Governance: civil service reform en Multilevel Governance niet langer aangeboden.
Studenten uit de bovengenoemde cohorten die één van deze vakken tot nu toe niet gehaald hebben, moeten het vak International Governance volgen in blok 1. Dit geldt uitsluitend voor studenten BBO.

Management and Performance (BBO en EBM cohort 2018-2019 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Management and Performance vanaf het academisch jaar 2019-2020 niet aangeboden.
Studenten die het vak nog niet hebben behaald dienen het vak Governance and Digitalization in blok 2 te doen.

Micro- en Macro-economie + Institutionele Economie (EBM cohort 2016-2017 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma worden de vakken Micro- en Macro-economie en Institutionele Economie met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die beide vakken nog niet hebben gehaald, dienen de nieuwe vakken Micro-economie (blok 1) en Macro-economie (blok 2) te doen.

Wetenschapsfilosofie (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Wetenschapsfilosofie met ingang van het academisch jaar 2018-2019 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het vak Foundations of Social Science and Public Administration in blok 2 te doen.

Foundations of Public Administration (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Foundations of Public Administration (niet te verwarren met het nieuwe vak Foundations of Social Science and Public Administration, zie hierboven) met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het volgende vak ter vervanging te doen:

  • BBO: Integratief project BBO II: Multi-level Governance (blok 4)

  • EBM: Beleidsimplementatie en -evaluatie (blok 3)

Staats- en Bestuursrecht (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma is het vak Staats- en Bestuursrecht niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie Bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak weer volgen bij BBO jaar 3, blok 4. Dit geldt ook voor studenten EBM.

Economische theorie van politiek (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Economische theorie van politiek niet meer aangeboden voor de specialisatie BBO, maar nog wel voor de specialisatie EBM. BBO-studenten die dit vak nog niet gehaald hebben, kunnen ook deelnemen aan dit vak.

Politieke filosofie en Openbaar Bestuur (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
EBM studenten die het vak Politieke Filosofie niet met een voldoende hebben afgesloten dienen het vak Political Philosophy and Public Administration met de BBO-studenten in blok 4 te volgen.

Economie in Hoofdlijnen (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma is het vak Economie in Hoofdlijnen voor de specialisatie EBM komen te vervallen. EBM studenten die dit vak moeten herkansen dienen het vak Economie in Hoofdlijnen te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 2.

Onderzoeksontwerp (EBM en BBO cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma is het vak Onderzoeksontwerp komen te vervallen.

  • BBO studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak Integratief Project BBO 1: De Responsieve Overheid te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4.

  • EBM studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak Integratief Project BBO 1: De Responsieve Overheid te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4 en zullen een aangepaste opdracht krijgen, specifiek voor hun specialisatie. Meer informatie over deze aangepaste opdracht voor EBM-studenten zal vóór de start van blok 4 op Brightspace geplaatst worden bij het vak Integratief Project BBO 1: De Responsieve Overheid.

Bachelorproject (10 en 15 ECTS)
Studenten die hun Bacheloropleiding Bestuurskunde zijn gestart in de academische jaren 2014-2015 tot en met 2021-2022 schrijven hun scriptie voor 10 EC.
Studenten die gestart zijn met hun Bacheloropleiding Bestuurskunde vóór het academisch jaar 2014-2015 of vanaf het academisch jaar 2022-2023 dienen de scriptie te schrijven voor 15 EC. Zie voor meer info de studiegidspagina van het Bachelorproject.

Course EC Semester 1 Semester 2
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Educational Organisation

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Arbeidsmarktvoorbereiding

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Keuzevakken

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2
International Governance 5