Studiegids

nl en

Eerste Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Neem voor meer informatie over het volgen van vakken uit het tweede jaar contact op met de studieadviseur.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Recht 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Burgerlijk Recht 10
Inleiding Strafrecht 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5

Semester 2

Inleiding Europees Recht 5
Inleiding Bestuursrecht 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Grondslagen van het Recht 5
Recht en Bedrijf 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Belastingrecht 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Verbintenissenrecht 10
Economie; onderdelen: (1) Rechtseconomie, en (2) Bedrijfseconomie 10
Ondernemingsrecht 10

Semester 2

Romeins Recht 5
Bedrijfseconomie 5
Fiscaal Bestuursrecht 10
Fiscaal Strafrecht 5
BTW en Overdrachtsbelasting 5

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Directe Belastingen I 10
Theorie van het belastingrecht 5
Moot Court Fiscaal 5
Openbare Financiën 5
Keuzevakruimte 5

Semester 2

Internationaal belastingrecht I 5
Directe Belastingen II 10
Keuzevakruimte 10

Bachelorscriptie (keuze uit een van onderstaande vakken):

Bachelorscriptie: Fiscaal Eindwerkstuk 5
Bachelorscriptie: Fiscale Talentenklas 5