Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Recht (LAW) 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Burgerlijk Recht 10
Inleiding Strafrecht 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5

Semester 2

Inleiding Europees Recht 5
Inleiding Bestuursrecht 5
Oriëntatievak grondslagen van het recht 5
Romeins recht 5
Belastingrecht 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Directe Belastingen I 10
Onderneming en recht 10
Rechtseconomie 5
Europees Recht 5

Semester 2

Materieel Strafrecht 10
Verbintenissenrecht 10
Bedrijfseconomie (fiscaal) 5
BTW en Overdrachtsbelasting 5

Derde Jaar

Met ingang van 1 september 2015 wordt een nieuw programma Ba-III ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) eerstejaars vakken of tweedejaars vakken op 1 september 2015 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregeling curriculumherziening bachelor 2015-2016. Zie website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Formeel Belastingrecht 10
Moot Court Fiscaal 5
Keuzevakruimte Fiscaal Recht 5
Openbare Financiën (LAW) 5
Fiscale Ethiek 5

Semester 2

Directe Belastingen II 10
Internationaal belastingrecht 5
Keuzevakruimte Fiscaal Recht 5
Keuzevakruimte Fiscaal Recht 5

Keuze uit een van onderstaande vakken:

Bachelorscriptie: Fiscale Talentenklas 5
Bachelorscriptie: Fiscaal Eindwerkstuk 5

Arbeidsmarkt

Informatie volgt.