Studiegids

nl en

Jaar 1

Alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen!

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Interactie tussen Rechtssystemen - Rechtshandhaving 5
Interactie tussen Rechtssystemen - Rechtsvinding 5
Privatissimum en Practicum Constitutionele Vraagstukken in Europese Context 10
Overheidsaansprakelijkheid 5
Bestuursprocesrecht 5

Profileringsvak: staats-en bestuursrecht I, gebonden keuze uit:

Capita selecta financieel bestuursrecht: subsidies, tegemoetkomingen en staatssteun 5
Publiekrechtelijk Gezondheidsrecht 5

Semester 2

Privatissimum en practicum: Bestuursrecht in de Europese rechtsorde 10
Wetgevingsvraagstukken 5

Profileringsvak: staats-en bestuursrecht II, gebonden keuze uit:

Omgevingsrecht 5
Vergelijkend Constitutioneel Recht 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10