Studiegids

nl en

Jaar 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief 5
Overheidsaansprakelijkheid 5
Privatissimum en Practicum Constitutionele Vraagstukken in Europese Context 10
Verdieping Bestuursprocesrecht 5

Profileringsvak: staats-en bestuursrecht I, gebonden keuze uit:

NB. Keuze uit 2 van de 4 profileringsvakken (I en II).

Vreemdelingenrecht 5
Vergelijkend Constitutioneel Recht 5

Semester 2

Privatissimum en practicum: Bestuursrecht in de Europese rechtsorde 10
Wetgevingsvraagstukken 5

Profileringsvak: staats-en bestuursrecht II, gebonden keuze uit:

Omgevingsrecht 5
Conflicthantering in het publieke domein 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10