Studiegids

nl en

Jaar 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief 5
Verdieping Bestuursprocesrecht 5
Privatissimum en Practicum Constitutionele Vraagstukken in Europese Context 10
Overheidsaansprakelijkheid 5

I. Gebonden keuze uit:

NB. Keuze uit 2 van de 4 gebonde keuzevakken (I en II).

Vreemdelingenrecht 5
Mediarecht en informatiesamenleving 5

Semester 2

Privatissimum en practicum: Europeanisering van het bestuursrecht 10
Binnenlands bestuur en decentralisatie 5

II. Gebonden keuze uit:

Wetgevingsvraagstukken 5
Omgevingsrecht 5
Scriptie master Rechtsgeleerdheid 10

Arbeidsmarkt

Informatie volgt.