Studiegids

nl en

Jaar 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief 5
Verdieping Bestuursprocesrecht 5
Privatissimum en Practicum Constitutionele Vraagstukken in Europese Context 10
Overheidsaansprakelijkheid 5

Profileringsvak: staats-en bestuursrecht I, gebonden keuze uit:

NB. Keuze uit 2 van de 4 profileringsvakken (I en II).

Profileringsvak: Vreemdelingenrecht 5
Profileringsvak: Mediarecht en informatiesamenleving 5

Semester 2

Privatissimum en practicum: Europeanisering van het bestuursrecht 10
Wetgevingsvraagstukken 5

Profileringsvak: staats-en bestuursrecht II, gebonden keuze uit:

Profileringsvak: Omgevingsrecht 5
Profileringsvak: Binnenlands bestuur en decentralisatie 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10