Studiegids

nl en

Rechtsgeleerdheid: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

Deze opleiding is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid.

Recht en Filosofie: De Leidse Combinatie

Aan de Universiteit Leiden bestaat met ingang van 2009 de mogelijkheid om op master-niveau intensief en diepgravend studie te maken van de filosofische grondslagen van het recht. In een tweejarig traject volgen studenten eerst de specialisatie Encyclopedie en Filosofie van het Recht (een specialisatie binnen de master Rechtsgeleerdheid) en daarna de specialisatie Recht (Philosophy of Law – WBW Recht) van de master Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied (WBW). Lees meer over dit onderwerp op de volgende website