Studiegids

nl en

Education and Child Studies: Orthopedagogiek

Welkom bij de specialisatie Orthopedagogiek, die deel uitmaakt van de Masteropleiding Education and Child Studies. Deze specialisatie is Nederlandstalig.

De specialisatie Orthopedagogiek biedt op onderzoek gebaseerd inzicht in de aard, ernst en oorzaken van problemen van kinderen en jongeren èn in effectieve behandelingen of programma’s.

In deze Masterspecialisatie staan ernstige problemen bij de ontwikkeling van kinderen en adolescenten centraal. Daarbij kan het gaan om problemen die samenhangen met de opvoeding, en in alle gevallen gaat het ook om de gevolgen die de problemen hebben voor opvoeding, onderwijs en zorg. Bij de problemen kun je denken aan een verstandelijke handicap, ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme) maar ook gedragsproblemen die zich bij kinderen of jongeren voordoen. Je verdiept je dus in onderwerpen die maatschappelijk van groot belang zijn.

Al deze problemen ontstaan door een ingewikkeld samenspel van factoren: de genetische bagage van een kind, processen in de hersenen maar ook de omgeving van een kind: het gezin waarin hij opgroeit, de leerkrachten op school en leeftijdsgenoten. Je leert deze processen te ontrafelen en te analyseren en de problemen op basis van een gedegen diagnose te behandelen.

Het programma kenmerkt zich door een interdisciplinaire aanpak. Het combineert orthopedagogische, neuropedagogische en sociologische kennis en inzichten. Maar ook inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, interculturele pedagogiek en sociale psychologie komen aan bod. Onderzoek naar de oorzaken van en mogelijkheden om problematische opvoedingssituaties te beïnvloeden gaat uit van een meervoudig risicomodel. De ontwikkeling van kinderen is de uitkomst van de interactie tussen het kind en zijn omgeving. Het is belangrijk om de risico- en beschermende factoren in het kind én zijn omgeving (gezin, school, leeftijdgenoten) in kaart te brengen evenals de manieren waarop ze elkaar kunnen beïnvloeden.

De Masterspecialisatie Orthopedagogiek is bedoeld voor studenten die expert op het gebied van ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongeren willen worden. Met de kennis en vaardigheden die studenten opdoen kunnen zij de situatie van kinderen en jongeren die in problemen zijn geraakt of dreigen te raken zodanig analyseren en beïnvloeden dat de geconstateerde problematische opvoedingssituatie weer perspectiefvol wordt. Orthopedagogen leveren een bijdrage aan het wegnemen, compenseren of dragelijk maken van ontwikkelings- en opvoedingsproblemen, zodat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontplooien.

NVO registratie

De Leidse Masterspecialisatie Orthopedagogiek voldoet, in combinatie met de Leidse Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen (specialisatie Orthopedagogiek), aan alle eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie Basis-Orthopedagoog. Ook is het mogelijk de NVO Basisaantekening Diagnostiek te behalen. Studenten die elders een universitaire Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen hebben behaald kunnen, soms na het behalen van één of enkele extra vakken, ook in aanmerking komen voor de klinische NVO-registraties. Lees de Brochure Beroepsregistraties voor alle informatie.

NB Voor personen die via het Pre-master programma Pedagogische Wetenschappen in de Master instromen geldt een aparte regeling waarmee men zich kan kwalificeren voor de registratie als Basis-Orthopedagoog.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

**De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseurs