Studiegids

nl en

Pedagogische Wetenschappen: Academische Pabo Leiden

Academische Pabo Leiden (deel Pedagogische Wetenschappen)

Hartelijk welkom bij de Academische Pabo Leiden. Deze combinatiestudie wordt verzorgd in samenwerking met de Pabo Hogeschool Leiden. Het programma van de Academische Pabo bestaat voor een deel uit vakken van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en voor een deel uit vakken van de Pabo Hogeschool Leiden.

De beschrijvingen van de vakken die verzorgd worden door het Instituut Pedagogische Wetenschappen vind je hieronder.

Op de universitaire vakken van de Academische Pabo is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2024-2025 van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2024-2025 van kracht zijn vastgelegd, en kun je vinden op onze website.

Inschrijven voor vakken

LET OP Inschrijven voor alle vakken via My Studymap is verplicht.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

Let op: Eerstejaars studenten van de Academische Pabo worden voor de vakken uit het eerste jaar door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Tutoraat 1 Academische Pabo 4
Inleiding in de pedagogiek: Opvoeding 6
Inleiding in de ontwikkelingspsychologie 4
Practicum wetenschappelijk schrijven 3
Inleiding in de pedagogiek: Onderwijs 4
Juridische en ethische aspecten 5
Inleiding in de klinische pedagogiek 4

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de psychologie (Pedagogische Wetenschappen) 5
Leren en cognitie 5
Onderzoekspracticum 1 8
Orthopedagogiek: onderwijsfactoren 5
Cursus praktische data-analyse met SPSS 2
Orthopedagogiek: gezinsfactoren 5

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Onderzoekspracticum 2 7
Praktijk van kwalitatief onderzoek 2
Interculturele Pedagogiek 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Orthopedagogiek: individuele factoren 5
Classroom dynamics: teaching a diversity of students 5
Oefenonderzoek Academische Pabo 3

Vierde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Argumentatie: kritisch denken en logisch redeneren 4
Bachelorproject Academische Pabo 15
Onderwijs ontwerpen 5
Modellen en strategieën voor orthopedagogisch handelen 5

Arbeidsmarktperspectief

De Universiteit Leiden heeft als doel om studenten, naast het bieden van een gedegen opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van hun ‘employability’, hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten:

1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student en die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn: verrichten van wetenschappelijk onderzoek, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

Maar denk ook aan ook sollicitatievaardigheden: opstellen van een cv, formuleren van een motivatiebrief, samenstellen van een LinkedIn profiel, netwerkgesprekken voeren, sollicitatiegesprek oefenen, een pitch opstellen en houden.

3. Zelfreflectie
Het betreft hier reflectie op eigen (studie)loopbaan(keuzes), reflecteren op je eigen profiel, je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Inzicht krijgen in o.a. je competenties en persoonlijkheid, je (werk)waarden en drijfveren. Wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van praktijk- en maatschappelijke stages, externe onderzoeksstages en projecten, praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht, business challenges etc.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers uit het werkveld, alumni presentaties/ervaringen, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen van mensen uit het werkveld, meelopen/bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Arbeidsmarktvoorbereiding binnen de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen

Tijdens de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen besteden we veel aandacht aan het vervolg van je studie en aan de voorbereiding op de arbeidsmarkt daarna. Hier vind je daarover uitgebreide informatie.

Arbeidsmarktvoorbereiding naast de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen

Er vinden elk jaar verschillende activiteiten plaats, binnen, naast en buiten je opleiding, die bijdragen aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn over keuzes binnen de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, maar ook career workshops en events georganiseerd door je eigen opleiding, de facultaire Career Service of je studievereniging.
Denk aan:

  • Voorlichtingsbijeenkomst over de keuze van de Bachelorspecialisatie, keuzevakken (al dan niet in het buitenland), minoren, honours onderwijs;

  • Voorlichtingsbijeenkomst over de keuze van een Masteropleiding en daarbinnen een Masterspecialisatie;

  • Workshop en (facultaire) career events, georganiseerd door de Career Service FSW;

  • Lezingen en career events van Studievereniging Emile

Career Service, LU Career Zone en career workshops kalender

Career Service FSW
De Career Service FSW biedt informatie en advies over studie(her)oriëntatie en Masterkeuze, (studie)loopbaanplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

Leiden University Career Zone
De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het Alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career services.

Workshops en events
In de cursuskalender vind je een overzicht van loopbaan en sollicitatie workshops, georganiseerd door de Career services.

Overgangsregelingen

Graag stellen we je op de hoogte van het feit dat we de afgelopen tijd hebben gewerkt aan het overzichtelijker maken van het programma. Hierdoor zijn er enkele wijzigingen. Meer informatie volgt.

Studenten die deze vakken studiejaar 2023-2024 hebben gevolg, krijgen nog de mogelijkheid de tentamens nog een keer te maken. Ook hier volgt nog informatie over.