Prospectus

nl en

Bestuurskunde: overheid en samenleving

Inschrijving

U kunt zich tot 15 augustus 2010 inschrijven voor deze minor via U-Sis.

Omschrijving

Bestuurskunde is de wetenschap van het openbaar bestuur, maar het is niet gemakkelijk te omschrijven wat er precies met die term bedoeld wordt. Je zult vast aan de overheid denken, maar er zijn ook instellingen en organisaties die niet tot de overheid te rekenen zijn en evenmin als particuliere onderneming te beschouwen zijn. Denk maar aan publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, scholen en woningcorporaties: al deze instellingen voeren publieke taken uit.

Deze minor geeft je inzicht in het bestuur van de publieke sector. Hoe ziet het openbaar bestuur eruit? Welke organisaties maken er deel van uit en wat zijn de relaties tussen die organisaties? Daarbij wordt er aandacht besteed aan de steeds meer groeiende invloed van de Europese Unie maar ook aan allerlei ontwikkelingen in het Nederlandse openbaar bestuur, zoals schaalvergroting, privatisering, verzelfstandiging, internationalisering en decentralisatie.

Organisatie en management is een onderdeel binnen deze minor en besteedt aandacht aan de vraag hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Daarnaast is er ook aandacht voor beleid met de onderwerpen agendasetting (processen die ertoe leiden dat een probleem op de politieke agenda komt) en besluitvorming. Tot slot is er de internationale oriëntatie, met de nadruk op het openbaar bestuur in niet-westerse samenlevingen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau bestuurskunde (E: onderwijsbsk@fsw.leidenuniv.nl) of de studieadviseur Daniëlle Ladan (E: fdjladan@fsw.leidenuniv.nl).