Prospectus

nl en

Minor Bestuurskunde 2024-2025

Course EC Semester 1 Semester 2
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Policy Making and Decision Making 5
Sociologie 5
Public Values & Ethics 5
Publiek Management en Organisaties (minor OBBM) 5

Block 2 Choose one

Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Governance and Digitalisation 5

Belangrijke informatie

Op deze pagina kun je de volgende informatie vinden:

 • Inschrijven voor minor, vakken en tentamens

 • Planning onderwijs en (her)tentamens

 • Niveau van de minor

 • Wanneer één of meer vakken niet worden gehaald

 • Studeren met een functiebeperking

 • Instroom in een Master Bestuurskunde zonder pre-Master

 • Onderwijs en Examenregeling

Inschrijven voor minor, vakken en tentamens

De meeste vakken bestaan uit hoorcolleges, werkgroepen en tentamens. Sommige vakken hebben echter geen werkgroepen of alleen papers. Check daarom s.v.p. de Studiegids voor wat per vak geldt. Verder verschilt het inschrijfproces voor minoren, vakken en tentamens per type student.

 • Leidse studenten dienen zich eerst aan te melden voor de minor via EduXchange. Als ze ingeschreven zijn voor de minor, dan moeten ze zich daarna ook voor de vakken en (her)tentamens inschrijven via MyStudyMap. Het vak verschijnt dan in je persoonlijke rooster op MyTimeTable. Minorstudenten hebben hun eigen werkgroepen en worden hiervoor ingeschreven door het Onderwijs Service Centrum. Kijk hiervoor in het rooster op MyTimeTable.

 • Studenten van de TUD en EUR melden zich ook voor de minor aan via EduXchange. Zij schrijven zich echter via uSis in voor vakken en (her)tentamens. Het Onderwijs Service Centrum schrijft ze vervolgens in voor de werkgroepen.

 • Studenten van andere instellingen worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van de studieadviseur. Voor meer informatie, neem contact op met de studieadviseurs. Na toelating tot de minor schrijven deze studenten zich via uSis in voor vakken en (her)tentamens. Het Onderwijs Service Centrum schrijft ze vervolgens in voor de werkgroepen.

Planning onderwijs en (her)tentamens

De minor wordt gegeven in het eerste semester (september - januari). Het semester bestaat uit twee blokken, waarvan elk blok uit acht weken bestaat. De achtste week is de tentamenweek. In januari vinden de herkansingen plaats.

Niveau van de minor

In overeenstemming met de richtlijnen van de Universiteit Leiden is het minorprogramma geroosterd binnen de 30 ECTS discretionaire ruimte in het derde jaar van het Bachelorprogramma.

Wanneer één of meer vakken niet worden gehaald

In het geval dat een student een of meer minorvakken niet haalt, mag deze zich niet opnieuw inschrijven voor de minor. Ook mag de student zich niet inschrijven voor losse minorvakken. De student kan de niet behaalde vakken vervangen door losse keuzevakken. De behaalde minor- en keuzevakken komen dan allemaal als losse keuzevakken op je diploma te staan (je kan ze dus wel inzetten voor je vrijekeuzeruimte). Studenten die zich alsnog opnieuw inschrijven voor de minor zullen voor de start uitgeschreven worden.

Studeren met een functiebeperking

Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor een tentamen of dat je een laptop nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD hebt. Als je van deze faciliteiten gebruik wilt maken, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met Fenestra (een afspraak maken gaat via de [studentdecanen])(https://www.student.universiteitleiden.nl/ondersteuning-en-welzijn/studiebegeleiding-en--ondersteuning/studeren-met-een-functiebeperking/begeleiding--adviseurs/governance-and-global-affairs/bestuurskunde-bsc?cf=governance-and-global-affairs&cd=bestuurskunde-bsc). Neem alle relevante medische informatie en testresultaten mee. Zorg dat je duidelijk aangeeft welke voorzieningen je nodig denkt te hebben. De studentdecanen van Fenestra zullen onze examencommissie daarna adviseren. Heb je al een verklaring van Fenestra, mail die dan z.s.m. naar de studieadviseurs van Bestuurskunde.

In het geval dat je gebruik mag magen van de extra faciliteiten, willen we je wijzen op de volgende belangrijke informatie:

 • Om de tentamenfaciliteiten te krijgen moet je je inschrijven voor zowel de reguliere tentamens als de hertentamens. Hiermee geef je aan dat je deelneemt aan een bepaald tentamen en weet het OSC dat zij de extra tentamenfaciliteiten voor je moeten regelen. Geen inschrijving = geen deelname aan tentamen/ niet gebruik maken van faciliteiten = geweigerd worden bij de ingang! Je krijgt in de week voorafgaand aan het tentamen een bevestiging van het OSC dat je gebruik kunt maken van de extra faciliteiten.

 • Ook willen we jullie erop attenderen dat er alleen gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten die Fenestra in hun advies aan de examencommissie hebben vermeld. Discussies met de docent, een collega van het Onderwijs Service Centrum en/of de surveillant voor, tijdens of na het tentamen worden doorgegeven aan ons. Wanneer dit vaker gebeurt, zullen wij dit doorgeven aan de examencommissie die dan mogelijkerwijs besluit het advies van Fenestra niet meer op te volgen.

Instroom in een Master Bestuurskunde zonder pre-Master

Het behalen van deze minor (alle 30 ECTS, inclusief het vak Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek als je geen achtergrond hebt in de sociale wetenschappen) biedt studenten de mogelijkheid om, mits aan de overige toelatingsvoorwaarde voldaan is, zonder pre-master in te stromen in een van de master-programma’s van het Instituut Bestuurskunde. Neem voor meer informatie over de vereisten en mogelijkheden contact op met de studieadviseurs van de opleiding.

Indien je interesse hebt in onze master Management van de Publieke Sector, dan dien je je altijd via Studielink en uSis aan te melden voor de master en daarbij de deadlines (15 november/15 mei) te respecteren:

 • Wil je aansluitend in februari starten met de master (deadline aanmelden: 15 november)? Vermeld dan in je aanmelding dat je momenteel deze minor volgt. Je wordt dan toegelaten op voorwaarde dat je je bachelor en deze minor volledig afrondt voor of uiterlijk op 31 januari.

 • Wil je in september starten (deadline aanmelden: 15 mei)? Vermeld in je CV dat je deze minor afgerond hebt en zorg ervoor dat je een cijferlijst upload waaruit dit ook blijkt.

Onderwijs en Examenregeling

De vakken in deze minor vallen onder de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de Bachelor Bestuurskunde. Dit heeft consequenties voor mogelijkheden voor herkansing, becijfering en afronding van cijfers. Voor meer informatie kan de website van de examencommissie van de opleiding bestuurskunde worden geraadpleegd: Examencommissie.

Inschrijven en registratie

Inschrijving en registratie

Voor verschillende groepen studenten gelden verschillende aanmeldprocedures

 • Studenten aan de Universiteit Leiden

 • Student aan TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Andere WO-studenten van buiten de Universiteit Leiden

Voor vragen over registratie, neem dan contact op met 071 – 527 1111 of studielijn@leidenuniv.nl.

Studenten van Universiteit Leiden kunnen zich inschrijven voor de minor via eduXchange vanaf 15 mei, 13:00 u t/m 4 juli 2024.

Reguliere Bsc studenten Bestuurskunde (EBM, BBO of DDG) kunnen de minor Bestuurskunde (Engelse of Nederlandse variant) of onderdelen daarvan niet volgen, zoals bepaald in de OER van de opleiding.