Prospectus

nl en

Minor Bestuurskunde 2021-2022

Course EC Semester 1 Semester 2
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (minor OBBM) 5
Policy studies (part 1) Minor 5

Choose one

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (minor OBBM) 5
Governance and Digitalisation (minor PA) 5
Public Values & Ethics 5
Publiek Management en Organisaties (minor OBBM) 5

Choose one

Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (minor OBBM) 5
European Union Politics and Policy (minor PA) 5

Belangrijke informatie

Op deze pagina kun je de volgende informatie vinden:

 • Inschrijven voor vakken en tentamens

 • Niveau van de minor

 • Studeren met een functiebeperking

 • Instroom in een Master Bestuurskunde zonder pre-Master

 • Onderwijs en Examenregeling

 • Wanneer één of meer vakken niet worden gehaald

Inschrijven voor vakken en tentamens

Je dient je voor de vakken in te schrijven via uSis. Het vak verschijnt dan in je persoonlijk rooster. Minorstudenten hebben hun eigen werkgroepen met hun eigen activiteitcode, kijk hiervoor in het rooster. Let op: je dient je ook zelf voor de tentamens in te schrijven via uSis.
Je bent geslaagd voor het tentamen als het resultaat 5,5 of hoger is. Een resultaat lager dan 5,5 betekent dat je het tentamen niet gehaald hebt.

Niveau van de minor

Volgens de richtlijnen van de Universiteit Leiden is het minorprogramma geroosterd binnen de 30 ECTS discretionaire ruimte in het derde jaar van het Bachelorprogramma.

Studeren met een functiebeperking

Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor een tentamen of dat je een laptop nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD hebt. Als je van deze faciliteiten gebruik wilt maken, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met Fenestra (een afspraak maken gaat via de studentdecanen. Neem alle relevante medische informatie en testresultaten mee. Zorg dat je duidelijk aangeeft welke voorzieningen je nodig denkt te hebben. De studentdecanen van Fenestra zullen onze examencommissie daarna adviseren. Heb je al een verklaring van Fenestra, mail die dan z.s.m. naar de studieadviseurs.

In het geval dat je gebruik mag magen van de extra faciliteiten, willen we je wijzen op de volgende belangrijke informatie:

 • Het Onderwijs Service Centrum wilt het aanleveren van deze informatie zo makkelijk mogelijk voor jou maken. Ze zullen je ieder blok, ruim van te voren, een mail sturen waarin specifiek naar deze informatie gevraagd wordt. Wanneer je deze mail binnen de deadline volledig beantwoordt zal je gegarandeerd van de faciliteiten gebruik kunnen maken. Hierover zal je een bevestigingsmail ontvangen met daarin o.a. de tijd en locatie van het tentamen. Hou in de gaten dat je deze mail wel ontvangt!

 • Onvolledige informatie of reacties na de deadline worden niet meer in behandeling worden genomen. Concreet houdt dit in dat er geen faciliteiten voor jou zijn geregeld en je in de reguliere zaal tentamen zal moeten maken.

 • Ook willen we jullie erop attenderen dat er alleen gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten die Fenestra in hun advies aan de examencommissie hebben vermeld. Discussies met de docent, een collega van het Onderwijs Service Centrum en/of de surveillant voor, tijdens of na het tentamen worden doorgegeven aan ons. Wanneer dit vaker gebeurt, zullen wij dit doorgeven aan de examencommissie die dan mogelijkerwijs besluit het advies van Fenestra niet meer op te volgen.

Instroom in een Master Bestuurskunde zonder pre-Master

Het behalen van deze minor (alle 30 ECTS, inclusief het vak Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek) biedt studenten de mogelijkheid om, mits aan de overige toelatingsvoorwaarde voldaan is, zonder pre-master in te stromen in een van de Master programma’s van het Instituut Bestuurskunde. Neem voor meer informatie over de vereisten en mogelijkheden contact op met de studieadviseurs van de opleiding.

Indien je interesse hebt in de master, dan dien je je altijd via Studielink en uSis aan te melden voor de master en daarbij de deadlines (1 december/15 juni) te respecteren.
Wil je aansluitend in februari starten met de master (deadline aanmelden: 1 december)? Vermeld dan in je aanmelding dat je momenteel deze minor volgt. Je wordt dan toegelaten op voorwaarde dat je je bachelor en deze minor volledig afrondt voor of uiterlijk op 31 januari.
Wil je in september starten (deadline aanmelden: 15 juni)? Vermeld in je CV dat je deze minor afgerond hebt en zorg ervoor dat je een cijferlijst upload waaruit dit ook blijkt.

Onderwijs en Examenregeling

De vakken in deze minor vallen onder de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de Bachelor Bestuurskunde. Dit heeft consequenties voor mogelijkheden voor herkansing, becijfering en afronding van cijfers. Voor meer informatie kan de website van de examencommissie van de opleiding bestuurskunde worden geraadpleegd: Examencommissie

Wanneer één of meer vakken niet worden gehaald

In het geval dat een student een of meer vakken niet haalt, mag deze zich niet opnieuw inschrijven voor de minor. De student kan de niet behaalde vakken vervangen door keuzevakken die door het Instituut Bestuurskunde aangeboden worden. Let op: de meeste minorvakken zijn ook keuzevakken, maar niet allemaal. Als je via de keuzevakken alsnog de volledige minor hebt kunnen afronden, dan krijg je het predicaat ‘minor Bestuurskunde’ op je diploma. Echter, als het minorvak dat jij niet hebt gehaald niet als keuzevak wordt aangeboden, dan kan je de minor niet afronden en krijg je dus ook niet het predicaat ‘minor’ op je diploma. De behaalde minor- en keuzevakken komen dan allemaal als losse keuzevakken op je diploma te staan (je kan ze dus wel inzetten voor je vrije keuzeruimte).

Inschrijven en registratie

Inschrijving en registratie

Voor verschillende groepen studenten gelden verschillendeaanmeldprocedures

 • Studenten aan de Universiteit Leiden

 • Student aan TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Andere WO-studenten van buiten de Universiteit Leiden ,
  Voor vragen over registratie, neem dan contact op met 071 – 527 1111 of studielijn@leidenuniv.nl.

De uSIS code voor deze minor is 6000MOBMN. (Studieactiviteit #1002)

Reguliere Bsc studenten Bestuurskunde (EBM of BBO) kunnen de minor Bestuurskunde (Engelse of Nederlandse variant) of onderdelen daarvan niet volgen, zoals bepaald in de OER van de opleiding. De enige uitzondering is de cursus Introduction to International Relations and Organizations, omdat dit vak als zodanig geen overlap heeft met het reguliere curriculum.