Prospectus

nl en

Bestuurskunde: overheid en samenleving

Met deze minor richt je je bij uitstek op actuele vraagstukken van het openbaar bestuur. Dat bestuur wordt gevormd door de EU, de regering, provincies en gemeenten. Zij nemen beslissen waaraan de maatschappij zich moet houden. En dan zijn er nog een heleboel instellingen die publieke taken uitvoeren maar niet tot de overheid behoren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen en woningcorporatie.

Deze minor geeft je inzicht in het bestuur (van de publieke sector). Hoe ziet het openbaar bestuur eruit? Welke organisaties maken er deel van uit en wat zijn de relaties tussen die organisaties? Daarbij wordt er aandacht besteed aan de steeds meer groeiende invloed van de Europese Unie maar ook aan allerlei ontwikkelingen, zoals schaalvergroting, privatisering, verzelfstandiging, internationalisering en decentralisatie.
Organisatie en management is een belangrijk onderdeel binnen deze minor en besteedt aandacht aan de vraag hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Daarnaast is er ook aandacht voor beleid met de onderwerpen agendasetting/ besluitvorming en natuurlijk de internationale oriëntatie.

Inschrijving

U kunt zich tot 15 augustus 2014 inschrijven voor deze minor via U-Sis (USis 6000MOSN). Leidse studenten dienen zich tevens apart voor elk vak van de minor aan te melden in Usis.
Studenten die niet studeren aan de Universiteit Leiden kunnen zich vanaf 15 augustus 2014 aanmelden voor deze minor. Dit betreft alleen studenten van nederlandse universiteiten.

NB: minorstudenten volgen alléén de hoorcolleges van de vakken en géén werkgroepen.

Locatie

De minorvakken worden gedoceerd in Den Haag, Locatie Schouwburgstraat. Vakken voor derdejaars worden aangeboden in Leiden, Locatie FSW.

Rooster 2014-2015

Rooster wordt nog bekend gemaakt

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau bestuurskunde (E: onderwijsbsk@cdh.leidenuniv.nl) of de studieadviseurs Bachelor Bestuurskunde (E: BSKbacheloradvies@cdh.leidenuniv.nl).

Overgangsregeling

Overgangsregeling

Alle behaalde vakken van de minor Bestuurskunde: Overheid en Samenleving uit 2013-2014 mogen meegenomen worden naar collegejaar 2014-2015. Alle resterende vakken dienen dan nog gehaald te worden, om de minor af te ronden. Let hierbij op het volgende:

 • Het vak Bestuurskunde II wordt in 2014-2015 niet meer aangeboden. Hier voor in de plaats komt het vak Decision making and Rational Choice (DM&RC). Studenten die Bestuurskunde II in 2013-2014 hebben gehaald, kunnen dit vak ook meenemen en hoeven DM&RC dus niet te volgen.

 • Studenten die Bestuurskunde II in 2013-214 wel gevolgd hebben, maar dit vak niet gehaald hebben, kunnen eventueel ook gebruik maken van de overgangsregeling voor Bestuurskunde II.

 • Bestuurskunde I heet nu Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschappen.

Minor Bestuurskunde 2014-2015

De minor bestuurskunde bestaat uit vier verplichte kernvakken, namelijk:

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschappen (semester 1);

 • Organisatie en Management (semester 1);

 • Beleid I (semester 1);

 • Decision Making and Rational Choice (semester 2).

Vervolgens kunnen minorstudenten twee vakken kiezen uit de volgende vier vakken:

 • Introduction to International Relations and Organisations (semester 1);

 • Sociologie (semester 1);

 • Beleid II (semester 2);

 • European Union Politics and Policy (semester 2).

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Public Administration 5
Organisatie en Management 5
Introduction to International Relations and Organizations 5
Sociologie 5
Policy 1: Policy making and decision making 5
Decision Making and Rational Choice 5
European Union Politics and Policy 5
Beleid 2: Implementatie 5