Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Management van de Publieke sector

In de master Management van de Publieke Sector analyseren we hoe de overheid oplossingen kan vinden voor de complexe problemen van vandaag. Het functioneren van de overheid wordt doorlopend onder een vergrootglas gelegd door politici, journalisten en betrokken burgers. In allerlei media, waaronder steeds vaker sociale media, tref je meningen aan over het functioneren van de overheid. Het openbaar bestuur werkt doorlopend aan verbeteringen. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij vergroting van doelmatigheid, doeltreffendheid, democratisch gehalte en rechtsstatelijkheid voorop staat. Het publieke en multi-level governance-karakter van het openbaar bestuur zorgt voor de nodige complexiteit en uitdagingen voor de publieke manager en andere publieke sector professionals. Centraal in deze master staat dan ook de vraag:

Hoe kunnen publieke organisaties hun taken optimaal vervullen in een complexe en dynamische omgeving?

Binnen Management van de Publieke Sector kennen we twee specialisaties:

 • Strategie, advisering en verandermanagement (SAV): richt zich op de vraag hoe de publieke sector het best georganiseerd en gemaneged kan worden om zo de publieke dienstverlening van organisaties te kunnen garanderen en verbeteren.

 • Public Affairs (PA): richt zich op de relaties tussen de publieke organisaties en hun omgeving, waarbij ingegaan wordt op de rol van belangengroeperingen en media.

Deze master is een fulltime programma van 60 EC en bestaat uit:

 • Verplichte vakken voor beide specialisaties (40 EC)

 • Vakken per specialisatie (20 EC)

Zie het tabblad van de track hieronder welke vakken je dient te volgen en in welk blok ze gegeven worden. Aan de rechterzijde staat tevens onder ‘Bestanden’ een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom.

Intro

Algemene Informatie over de opleiding

Aan de rechterzijde staat onder bestanden een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom.
N.b. de vakken van de MSc Management van de Publieke Sector zijn alleen toegankelijk voor studenten MPS.

We geven studenten inzicht in de uitdagingen en dilemma’s waar publiek management en organisaties mee te maken krijgen en de verschillende manieren waarop publieke managers die dilemma’s kunnen hanteren. We behandelen daarom onder meer:

 • De kenmerken en context van publiek management en de verschillen tussen privaat en publiek management

 • Strategisch management voor publieke managers, inclusief het anticiperen op veranderingen in de omgeving

 • Ontwikkelingen in de politiek-ambtelijke verhoudingen in het openbaar bestuur

 • De rol en invloed van belangengroeperingen die de politieke besluitvorming proberen te beïnvloeden

 • De steeds grotere invloed van de (social) media en de vraag hoe publieke organisaties hiermee om moeten gaan

 • De veranderingen in de beleidsprocessen in het openbaar bestuur, zoals de opkomst van netwerksturing

 • Juridisering van de publieke sector

 • Ethische vraagstukken en integriteitskwesties en de relatie met de effectiviteit en efficiency van publieke organisaties

 • Factoren die het slagen van veranderingen van publieke organisaties bepalen

 • Ontwikkelingen in het HRM-beleid van publieke organisaties

 • Prestatiemanagement binnen de overheid

 • Publiek management in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief

Public Affairs

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction MPS 5
Public Values and Ethics 5
The Policy Cycle and the Administrative Arena 5
The Discipline of Public Affairs 5
Bestuurskundig Onderzoek 5
Prestatiemanagement 5
Organizational Change 5
Theory and Practice of Public Affairs 5
The logic of the media and the public arena 5
Thesis MPS 15

Strategie, advisering en verandermanagement

Course EC Semester 1 Semester 2

Voor een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom, zie de link rechts

Introduction MPS 5
Public Values and Ethics 5
Human Resource Management 5
Strategic Management 5
Effects of (disruptive) technology on administration and management 5
Behaviour and Interaction in Organizations 5
Digital Government-Citizen Interaction 3
Bestuurskundig Onderzoek 5
Prestatiemanagement 5
Organizational Change 5
Juridification 5
Political-Administrative Relations 5
Thesis MPS 15

New page

Bestuur en medezeggenschap

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

De master Management van de Publieke Sector heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning

Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht voor studie-gerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. Zie hieronder ook verder:

 • Persoonlijke omstandigheden:
  Hieronder vallen in ieder geval: ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden. Als je twijfelt over je situatie, kom dan altijd langs de studieadviseur.

 • Overige studie gerelateerde zaken:
  Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/ Universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.

Daarnaast zijn er ook:

 • Studentendecanen: zij beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen;

 • Studentenpsychologen: zij kunnen bv. helpen bij faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes en bieden daarnaast ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

 • Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

 • De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

 • Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

 • Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator de assessor (student-lid van het bestuur) van de faculteit, hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

New page

Uitnodiging welkom Management Publieke Sector september 2020

Beste student,

Recent heb je je ingeschreven voor de master Management van de Publieke Sector (MPS). Als je voor 1 september 2020 aan de toelatings- en inschrijfeisen voldoet, dan ben je van harte welkom op de welkomstbijeenkomst voor nieuwe MPS-studenten op vrijdag 28 augustus vanaf 17.30 uur in zaal 2.01 in Wijnhaven. Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met de opleiding en ontvang je essentiële informatie, van het blokoverzicht en de scriptie tot loopbaanbegeleiding en extracurriculaire activiteiten.

Het programma ziet er als volgt uit.
17.30 – 18.30 Welkom en kennismaking met opleiding door prof. dr. Frits van der Meer, opleidingscoördinator MPS, en Jolanda den Heijer, studieadviseur
18.30 – 18.45 Pauze
18.45 – 19.30 Kick-off mentoraat door Sander Kieboom en Linsey van der Maarel, studentmentoren MPS
19.30 – 20.30 Borrel

Tevens ben je van harte welkom om deel te nemen aan de introductieweken HOPweek (voor bachelor- en masterstudenten in Den Haag), EL CID (voor Nederlandse bachelor- en masterstudenten) en/of Orientation Week Leiden - OWL (voor internationale studenten; Nederlandse studenten zijn ook welkom).

De weblinks naar de roosters, uSis en Brightspace vind je tevens in de rechterkolom in de [Studiegids]. (Andere) praktische informatie kun je vinden op Start je studie! en Informatie voor nieuwe studenten.

Wij zien je graag op 28 augustus!

namens prof. dr. Frits van der Meer, prof. dr. Arco Timmermans en dr. Ben Kuipers

Tineke Choi, MSc
drs. Jolanda den Heijer
Charlotte Rosalie, MA
Studieadviseurs Instituut Bestuurskunde

N.B. Deze informatie is alleen bedoeld voor studenten die daadwerkelijk (mogen) starten met de MPS-opleiding in september 2020. Studenten die in februari starten ontvangen in december verdere informatie.

Career Preparation

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op je (verdere) professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar toepassing in de praktijk?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studieadviseur, de FGGA Career Service en/of medestudenten over gesproken. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de (rest van de) arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De Career Service is er om studenten (en pas afgestudeerden) te helpen bij de overstap naar of volgende stap op de arbeidsmarkt. We geven je persoonlijk advies en organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’)

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere loopbaanactiviteiten. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie