Prospectus

nl en

Art History

Ons mondiale perspectief maakt de studie actueel en uniek. Je bestudeert hier kunst uit Nederland en Europa, maar ook uit Noord-Amerika, Azië en Afrika. Je ontdekt de impact van kunst op het publiek door de eeuwen heen, van de eerste grottekening tot moderne kunstvormen.

Maak kennis met schilderkunst, fotografie, architectuur, de toegepaste kunsten en design, maar ook met video- en beeldhouwkunst en museumstudies. Je specialiseert je gedurende de studie vanuit jouw interesse. In welke kunstvormen je ook geïnteresseerd bent, in Leiden ben je aan het juiste adres!

First Year

Het eerste jaar van de opleiding kunstgeschiedenis bestaat uitsluitend uit verplichte vakken.

Alle vakken van het eerste jaar dienen succesvol te zijn afgerond alvorens studenten deel mogen nemen aan het BA3-werkcollege en het Final Paper Kunstgeschiedenis in het derde studiejaar. Voor bepaalde keuzevakken kan deze eis ook gelden.

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Arts in Society 5
Freshman's Class Academic Skills I seminar: On the Scholarly Study of Art and its History 5
How The World Makes Art 5
Modern and Contemporary Art and Photography 5
Western Visual Arts and Architecture - 2000 Part I a 5
Western Visual Arts and Architecture - 2000 Part I b 5

Second Semester

Academic Skills II: The Academic Research Paper 5
Cultural Representation and Signifying Practices 5
Curating Cultures 5
History of European Decorative Arts and Design 5
Visual Analysis: Art Making Techniques Analysis of Objects in Visual Arts, Architecture & Design 5
Western Visual Arts and Architecture – 2000 Part II 5

Second Year

In het tweede jaar wordt voortgebouwd op de kennis die studenten in het eerste jaar hebben opgedaan.

Studenten hebben in het eerste semester en tweede semester de keuze uit twee verschillende werkcolleges. Zij kiezen het college dat het beste past bij het onderwerp waarin zij zich willen specialiseren.

Studenten kiezen één van de twee werkcolleges uit semester 2.

In het tweede semester kiezen studenten tussen het Excursiewerkcollege naar Berlijn (10 ec) óf Rome (10 ec).

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10
World Art Studies 5

Both Topical Courses mandatory:

Aesthetics 5
Art’s Agency: How Art Changes the World 5

Choose one of the following seminars

Seminar BA2 Photography from Snapshot to Photofilm 5
Chapels and chapel decorations in Italy, 1300-1600 5

Second Semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Both Topical Courses mandatory:

Topical Course Art and Commerce: Painting and the Market 1400-1700 5
Topical Course: Artists' Writings 5

Kies één van de volgende excursiewerkcolleges:

Seminar Excursion Berlin 10
Excursion seminar Rome 10

Kies één van de volgende werkcolleges:

Seminar BA2: (Re-)Imaginations of the Rural 5
Seminar BA2 Art and Culture: Dutch architecture and art in the 17th and 18th centuries 5
Seminar BA2: Rome in the North 5
Seminar BA2: Hollow Icons or Talking Heads: the monument in sculptural Discourses 1850-2000 5

Third Year

There is a free elective space of 30 credits in the third year. Students can decide to use these credits for a minor, an individual elective package, an internship or to study at a foreign university. Students may choose courses in another discipline to satisfy these 30 ec. It is also possible to use electives from the Art History curriculum.

Students only have to take one BA3-seminar (10 ec) in their third year. Depending on their interests and study planning, they follow this course in the first or the second semester.

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Perspectives on art historical research 5

Kies één uit de volgende BA3-werkcolleges:

Seminar BA3: Preservation as a Creative Practice in the Long Nineteenth Century 10
Seminar BA3: Virtual Museums and Exhibitions 10

Second Semester

The Cultural Field in Practice 5
BA Thesis Art History 10

Studenten die in het eerste semester nog geen BA3 werkgroep volgden kiezen in het tweede semester voor:

Seminar BA3: Inventing a Nation: National Museums and the Formation of Identity 10

Optional Subjects

Admissions requirements

The first year of study (60 EC) must have been completed.

Description

In addition to the required courses in the bachelor’s programme, the student is required to take of total of 30 EC in elective courses. The elective requirement can be satisfied in a variety of ways provided the prevailing faculty and university requirements and norms according article 3.2 of the Course and Examination Regulations are met. The free elective space in the BA Art History is in the third year.

Minor

A minor is a specified programme that is approved in advance. All university faculties offer a range of minors. The minors offered by the Faculty of the Humanities are often interdisciplinary in nature, which means that certain topics, which are sometimes social issues, are approached from various angles.
On the minors website you will find information about the minor system. The minor programmes on offer can be found in the online prospectus for more specific information.

Studying Abroad

A study abroad programme is a good experience for any student and an excellent way to complement the curriculum for your own major area of study. Your time studying abroad also helps you prepare for the job market. For more information about exchange programmes with a foreign university and about grants, please contact either the Humanities International Office.

Studying abroad in the BA Art History
There are possibilities to study abroad for one semester, without delaying your studies. Discuss the possibilities with the coordinator of studies. In order to make the necessary arrangements on time, students are recommended to discuss their plans in the first period of their second year.

Internship

You can also satisfy your elective requirements by completing an internship. This involves working at a business or organisation under the guidance of a lecturer in the faculty and an employee of that organisation. The activities during an internship are often related to what you have learned in your degree programme. If you chose to do an internship, the Student Career Service can help you find a suitable placement at one of a large number of businesses and institutions. Take a look at the internship guidelines and the internship rules and regulations.

Elective Package

If you wish to assemble your own personalised elective package using course offerings at either Leiden University or another institution of higher education, the following conditions apply: the courses chosen must exhibit cohesion and differentiation in the level of the courses.

If you want to do an internship as part of your elective package, the content of your other electives should be related to your internship assignment.

Discuss your plans for your individual elective package timely with the coordinator of studies. The individual elective package must be presented to the examination committee for approval, using the request procedure.

Remarks

Students are recommended to get in touch with their coordinator of studies early on to present their elective preferences. After this consulation, the elective packages can be submitted to the examination committee for approval. When evaluating a student’s choices, the Board of Examiners will base its decision on the cohesion and standard of the package selected. Students opting to fill their elective space with a minor (30 ec) at Leiden University, TU Delft or Erasmus University Rotterdam do not have to request permission to the exam committee.  

Course EC Semester 1 Semester 2
BA Internship Art History 10/15/20

More info

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, technische en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunstbegrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende aspecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

 • Geschiedenis van de beeldende kunst en van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800;

 • Geschiedenis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

 • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

 • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

 • Contemporaine kunst / World Art Studies en niet-westerse kunst;

 • Musea, erfgoed en collecties: de manier waarop kunst werd en wordt verzameld, de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voorwerpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat zelfstandig een onderzoek op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de deelgebieden van de kunstgeschiedenis. Tijdens introductiecursussen maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering, kwesties die betrekking hebben op musea en collectievorming, de iconografie van de westerse beeldende kunst en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en design. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat de vakken Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design en Academische Vaardigheden II: zoeken, schrijven en presenteren allebei met een voldoende resultaat (6.0) zijn afgerond. .

Tweede jaar voltijd In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. In werkcolleges tillen studenten het niveau van hun academisch onderzoek naar een hoger niveau binnen een onderwerp/tijdsperiode dat hun interesse heeft. Themacursussen bieden verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een eindwerkstuk (scriptie). Naast het aanleren van academische vaardigheden in de werkcolleges wordt in het hoofdvak Perspectief op kunstwetenschappelijk onderzoek speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt aan de orde. In het vak The Cultural Field in Practice maken studenten kennis met het werkveld van de kunsthistoricus en leren zij daarop reflecteren.

Keuzeruimte In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ECTS (15 ECTS per semester). Een aparte pagina geeft meer informatie over de invulling van je keuzeruimte. De minor Museums, Heritage and Collections wordt georganiseerd door de opleiding Kunstgeschiedenis.

Compensatieregeling propedeuse

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:

a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
b. een student per cluster voor maximaal één onderwijseenheid een onvoldoende heeft behaald;
c. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 5.0.

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht te hebben voldaan aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden.

Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling zijn er de volgende clusters van onderwijseenheden binnen de opleiding:

In de propedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:

Cluster 1

 • How the World Makes Art (5 EC)

 • Westerse beeldende kunst en architectuur -1800 deel I (5 EC)

 • Moderne en hedendaagse beeldende kunst en fotografie na 1800 (5 EC)

 • Representation: Cultural Representation and Signifying Practices (5 EC)

 • Arts in Society (5 EC)

 • Visuele analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst (5 EC)

 • Westerse beeldende kunst en architectuur - 1800 deel II (5 EC)

 • History of European Decorative Arts and Design (5 EC)

 • Curating Cultures (5 EC)

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten volgens de invulling van het vastgestelde programma 180 ECTS hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA scriptie Kunstgeschiedenis (BA-eindwerkstuk) met succes hebben afgerond. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden in de meest recente Onderwijs en Examen Regeling, met aanvullende informatie op de pagina met Afstudeerprocedures.

De BA scriptie Kunstgeschiedenis wordt altijd geschreven in een thematische werkgroep, die in het tweede semester wordt aangeboden. Er bestaat een mogelijkheid om de examencommissie toestemming te vragen het eindwerkstuk in het eerste semester te schrijven. Studenten die er niet in slagen hun eindwerkstuk met een voldoende af te sluiten op de deadline of de herkansingsdeadline, moeten in het nieuwe semester opnieuw beginnen in een nieuwe werkgroep, met een nieuw onderwerp.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de MA Leraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen (MA) gaan doen en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige researchmaster Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Career Preparation

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Kunstgeschiedenis

Het programma

Het programma van de BA Kunstgeschiedenis is een traditionele kunsthistorische opleiding, waarin je kennis maakt met een grote variëtiet aan kunstvormen. Je leert bij ons niet alleen kritisch te denken, maar ook om kunst in al haar facetten te analyseren. Colleges over fotografie en design, alsook het mondiale perspectief van de opleiding zijn uniek in Nederland.

Maar hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde ‘transferable skills’. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van Kunstgeschiedenis vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Samenwerken

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

 • Problemen oplossen

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Mondelinge communicatie

 • Schriftelijke communicatie

 • Kritisch denken

 • Integriteit

 • Interculturele vaardigheden

Vakken Kunstgeschiedenis

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen Kunstgeschiedenis gebeurt dit bijvoorbeeld binnen de volgende vakken:

Eerste jaar

 • Freshman’s Class: onderzoeken (je doet voor het eerst een klein literatuuronderzoek), schriftelijke communicatie (je schrijft voor het eerst wetenschappelijke papers)

 • Academic Skills II: mondelinge communicatie (je onderzoek presenteren aan je medestudenten), analyseren (het leren herkennen van soorten argumentaties in een betoog) en kritisch denken (kritische vragen stellen bij de betogen van medestudenten en opbouwende kritiek leren geven)

Tweede jaar

 • World Art Studies: interculturele vaardigheden (studenten worden zich bewust van overeenkomsten en verschillen tussen diverse culturen en de manier waarop hierin met kunst wordt omgegaan)

 • Topical Course: Artist’s Writings: samenwerken (studenten vormen samen groepjes waarin ze aan de opdrachten werken), projectmanagement (voor het bewaken van de voortang van het project is het belangrijk dat taken onderling verdeeld worden en de voortgang bewaakt wordt)

Derde jaar.

 • Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek: analytisch denken door het kritisch lezen van belangrijke theoretische en methodologische teksten. Het vak biedt daarnaast een perspectief op een academische carrière als kunsthistoricus of een carrière in de culturele sector. Studenten maken hiermee kennis door gastlezingen en excursies.

 • The Cultural Field in Practice: beroepsmogelijkheden in de culturele sector worden samen onderzocht, door gastlezingen en excursies komen studenten in aanraking met de breedte van het culturele werkveld.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator.