Prospectus

nl en

Medicine

Wil je worden opgeleid tot een capable, caring en curious arts? Dan is de driejarige masteropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Leiden echt iets voor jou.

Waarom de master Geneeskunde in Leiden?

Gedurende de master leer je hoe je patiënten kunt behandelen, ziektes kunt voorkomen en ontwikkel je een kritische wetenschappelijke blik. De master Geneeskunde in Leiden heeft verder de volgende sterke punten:

 • Je ontwikkelt een brede wetenschappelijke basis. De opleiding is kritisch-wetenschappelijk georiënteerd.

 • Je volgt goed voorbereid en goed begeleid gevarieerde stages (coschappen), in de Leidse regio en Suriname (beperkte capaciteit).

 • Je hebt een vaste mentor-arts gedurende drie jaar.

 • Je krijgt de gelegenheid om in het buitenland stages te lopen. Vanaf het eerste jaar krijg je daar in elk studiejaar de kans voor.

 • Het derde jaar- ‘de co aan zet’- biedt veel keuzeruimte ter voorbereiding op de je latere beroepsuitoefening.

Is de Master Geneeskunde iets voor jou?

Artsen en wetenschappers in het LUMC en de LUMC-Campus Den Haag leiden artsen op met dezelfde eigenschappen: capable, caring en curious. Daarom is het van belang dat je:

 • hard wil werken aan kennis, vaardigheden en competenties

 • wilt samenwerken

 • betrokken bent, je goed inleeft en oprechte belangstelling hebt voor patiënten

 • nieuwsgierig en kritisch bent: je wilt alles weten van het menselijk lichaam en van de ontwikkelingen in de wetenschap.

Daarnaast moet je in het bezit zijn van een bachelor Geneeskunde en graag arts willen worden.

Eerste twee jaar

Inleiding

De eerste twee jaar van de Master bestaan uit klinische stages, de zogenaamde coschappen.

De coschappen zijn geclusterd;

Introductie coschap; 2 weken
Beschouwend coschap; 15 weken
Snijdend coschap; 14 weken
Coschap Huid, Zintuigen en Zenuwstelsel; 16 weken
Coschap Vrouw en Kind, 16 weken (Cluster heette eerst Moeder en Kind)
Coschap Psychiatrie, Ambulante en eerstelijnszorg; 20 weken.
Ieder coschap bestaat uit een VVV periode, een praktijkperiode (coschap) en een korte verwerkings-/reflectieperiode. VVV bestaat uit Verdieping en Verwerking; herhaling van basiskennis, verdieping van (geïntegreerde) klinische kennis en Vaardigheidsonderwijs met als doel goed voorbereid aan de praktijkperiode te beginnen.
De volgorde van de coschapsclusters is zo gekozen dat kennis en vaardigheden van het voorafgaande cluster nodig zijn om door te ontwikkelen in het volgend cluster. Een vaste volgorde faciliteert competentieontwikkeling en maakt het voor begeleiders duidelijk welk (competentie)niveau de student bereikt heeft.

De praktijkperioden worden gevolgd op afdelingen van het LUMC, in met het LUMC geaffilieerde ziekenhuizen en enkele andere ziekenhuizen, praktijken en instellingen, waaronder:

Bronovo ziekenhuis (Den Haag)Curium (Leiden)
Diaconessenhuis (Leiden)
Groene Hart ziekenhuis (Gouda)
Haga ziekenhuizen (Den Haag)
Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag)
Parnassia (Den Haag)
Rivierduinen (Leiden, Leidschendam, Oegstgeest, Voorhout, Alphen ad Rijn)
Rijnlandziekenhuis (Leiderdorp)
Reinier de Graaf Ziekenhuis
Langeland Ziekenhuis
en anderen

Ieder jaar moet een voortgangstentamen (VGT) behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Brightspace.
Iedere vier weken start een nieuwe groep studenten met hun coschappen. Voor de instroom is een speciale procedure. Deze vind je op de onderwijswebsite.

Algemene informatie

Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie op de Brightspace course van het betreffende coschap

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductiecoschap 2
Coschap Beschouwend 21
Internship in surgery 20
Internship in skin, neural and sensory systems 22
Internship in women's and children's healthcare 22
Internship in psychiatry, public health, elderly and primary care 27
Voortgangstoets 2

Derde jaar

Inleiding

Het laatste masterjaar, het schakeljaar, geneeskunde in curriculum 2012: ‘de coassistent aan zet’

Het curriculum 2012, met als motto ‘capable, caring, curious’ is inmiddels vier jaar bezig. Najaar 2017 starten de eerste studenten hun laatste masterjaar, het schakeljaar.
Het schakeljaar in curriculum 2012 is, net als in curriculum 2007, het jaar van keuzesstages: de wetenschapsstage, de semiartsstage, keuzestages, naast de masterminds challenge (voorheen centrale onderwijsmomenten).
Gezien de ontwikkelingen in de zorg en in (medische specialistische) vervolgopleidingen zal het schakeljaar- de aankomende arts adequaat moeten (blijven) voorbereiden op dat vervolgtraject.
In het licht van het profiel van de Leidse arts staat verdere competentie ontwikkeling, in lijn met het Raamplan 2009 (artsopleiding) en het kaderbesluit (vervolgopleiding) centraal. Dit jaar is de opmaat naar het vervolgtraject als zelfstandig en verantwoordelijke zorgprofessional:
Capable: de coassistent past (Canmeds) competenties geïntegreerd toe. Met toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in jaar 3 in beroepsuitoefening en keuzeruimte toont de coassistent aan bekwaam te zijn (eindniveau, zelfstandige beroepsuitoefening) en goed voorbereid op het vervolgtraject.
Caring: de coassistent heeft oog voor de medemens en voor zichzelf en maakt bewuste en realistische keuze voor invulling van jaar 3 in het licht van de eigen (studie)loopbaan.
Curious: de coassistent exploreert de eigen mogelijkheden (competentieontwikkeling) in een diversiteit aan contexten, in de wetenschapsstage, tijdens de semiartsstage, de keuzestages en tijdens de centrale onderwijsmomenten.

Het schakeljaar: 2 varianten

Voor invulling van semiartsstage, wetenschapsstage en keuzeruimte zijn er twee varianten :
Dedicated: in deze variant volgt de coassistent een traject in een bepaalde discipline/ vervolgopleiding na selectie door de vervolgopleider.
Vrije keus: De coassistent kiest zijn stages uit het beschikbare aanbod.

Voor het onderwijsprogramma in de master geldt dat

 • competentiegericht leren/competentieontwikkeling centraal staat

 • reguliere coschappen de basis leggen voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

 • gebruikt gemaakt wordt entrustable professional activities (EPA’s; in semiartsstage)

 • beroepsoriëntatie in jaar 1 en 2 aandacht krijg, o.a. informatievoorziening, speeddaten, mentoraat

 • bereikte resultaten/ontwikkeling in het digitaal portfolio vastgelegd worden.

De coassistent aan zet’ is het adagium voor het schakeljaar. Een jaar waar in de coassistent zich, binnen het Leids profiel, voorbereidt op en ontwikkelt naar de aankomende rol als zelfstandige en verantwoordelijke arts.

Course EC Semester 1 Semester 2
Oudste Coschap 22
Vrije Keuzeruimte Geneeskunde 6/12
Wetenschapsstage 24/30/36
Masterminds Challenge 2
Voortgangstoets 2

Career Preperation

Course EC Semester 1 Semester 2

LUMC Career Service

De LUMC Career Service is de plek waar je terecht kunt met al jouw vragen rondom studiekeuze en loopbaanmogelijkheden. Met online informatie, open spreekuren, sollicitatie- en cv-advies, workshops en individuele adviesgesprekken helpen we jou met je oriëntatie op de arbeidsmarkt en ondersteunen we de overgang van studie naar werk. Voor meer informatie zie https://careerzone.universiteitleiden.nl/career-services/geneeskunde-lumc/.

Behalve individueel advies, organiseert de Career Service ook regelmatig workshops en cursussen rondom solliciteren en loopbaanoriëntatie. Kijk in het cursusoverzicht voor het actuele aanbod: https://www.student.universiteitleiden.nl/cursussen?cf=geneeskunde-lumc&cd=geneeskunde-bsc&method=workshop&faculty=medicine-lumc&category=career-and-apply-for-jobs