Prospectus

nl en

Medicine

Wil je worden opgeleid tot een capable, caring en curious arts? Dan is de driejarige masteropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Leiden echt iets voor jou.

Waarom de master Geneeskunde in Leiden?

Gedurende de master leer je hoe je patiënten kunt behandelen, ziektes kunt voorkomen en ontwikkel je een kritische wetenschappelijke blik. De master Geneeskunde in Leiden heeft verder de volgende sterke punten:

 • Je ontwikkelt een brede wetenschappelijke basis. De opleiding is kritisch-wetenschappelijk georiënteerd.

 • Je volgt goed voorbereid en goed begeleid gevarieerde stages (coschappen), in de Leidse regio en Suriname.

 • Je hebt een vaste mentor-arts gedurende drie jaar.

 • Je krijgt de gelegenheid om in het buitenland stages te lopen. Vanaf het eerste jaar krijg je daar in elk studiejaar de kans voor.

 • Het derde jaar- ‘de co aan zet’- biedt veel keuzeruimte ter voorbereiding op de je latere beroepsuitoefening.

Is de Master Geneeskunde iets voor jou?

Artsen en wetenschappers in het LUMC en de LUMC-Campus Den Haag leiden artsen op met dezelfde eigenschappen: capable, caring en curious. Daarom is het van belang dat je:

 • hard wil werken aan kennis, vaardigheden en competenties

 • wilt samenwerken

 • betrokken bent, je goed inleeft en oprechte belangstelling hebt voor patiënten

 • nieuwsgierig en kritisch bent: je wilt alles weten van het menselijk lichaam en van de ontwikkelingen in de wetenschap.

Daarnaast moet je in het bezit zijn van een bachelor Geneeskunde en graag arts willen worden.

C2012 jaar 1 en 2

Inleiding

De eerste twee jaar van de Master bestaan uit klinische stages, de zogenaamde coschappen.

De coschappen zijn geclusterd;

Introductie coschap; 2 weken
Beschouwend coschap; 15 weken
Snijdend coschap; 14 weken
Coschap Huid, Zintuigen en Zenuwstelsel; 16 weken
Coschap Vrouw en Kind, 16 weken
Coschap Psychiatrie, Ouderengeneeskunde, Sociale geneeskunde en Huisartsgeneeskunde; 20 weken.

Ieder coschap bestaat uit een VVV periode en een praktijkperiode (coschap). VVV bestaat uit Verdieping en Verwerking; herhaling van basiskennis, verdieping van (geïntegreerde) klinische kennis en Vaardigheidsonderwijs met als doel goed voorbereid aan de praktijkperiode te beginnen.

De volgorde van de coschappen is zo gekozen dat kennis en vaardigheden van het voorafgaande cluster nodig zijn om door te ontwikkelen in het volgend coschap. Een vaste volgorde faciliteert competentieontwikkeling en maakt het voor begeleiders duidelijk welk (competentie)niveau de student bereikt heeft.

De praktijkperioden worden gevolgd op afdelingen van het LUMC, in met het LUMC geaffilieerde ziekenhuizen en enkele andere ziekenhuizen, praktijken en instellingen en in de extramurale zorg (sociale geneeskunde, huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde), waaronder:

Alrijne ziekenhuis (Leiderdorp)
Academisch Ziekenhuis Paramaribo (o.a.), Suriname
Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag)
Curium (Leiden)
Groene Hart ziekenhuis (Gouda)
Haga ziekenhuizen (Den Haag/ Zoetermeer)
Parnassia (Den Haag)
Rivierduinen (Leiden, Leidschendam, Oegstgeest, Voorhout, Alphen ad Rijn)
Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft
en andere

Ieder jaar moet een voortgangstentamen (VGT) behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Brightspace.
Iedere vier weken start een nieuwe groep studenten met hun coschappen. Voor de instroom is een speciale procedure. Deze vind je op de onderwijswebsite.

Algemene informatie

Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie op de Brightspace course van het betreffende coschap

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductiecoschap C2012 2
Coschap Beschouwend C2012 21
Coschap Snijdend C2012 20
Internship in skin, neural and sensory systems 22
Coschap Vrouw en Kind C2012 22
Internship in psychiatry, public health, elderly and primary care 27
Voortgangstoets 2

C2012 jaar 3

Inleiding

Het derde en laatste masterjaar geneeskunde heeft als motto: ‘de coassistent aan zet’ en is het jaar van keuzesstages: de wetenschapsstage, het oudste coschap, keuzeruimte, naast de masterminds challenge.

Voor het onderwijsprogramma in de master geldt dat

 • competentiegericht leren/competentieontwikkeling centraal staat

 • reguliere coschappen de basis leggen voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

 • beroepsoriëntatie in jaar 1 en 2 aandacht krijg, o.a. informatievoorziening, speeddaten, mentoraat

 • bereikte resultaten/ontwikkeling in het digitaal portfolio vastgelegd worden.

Course EC Semester 1 Semester 2
Oudste Coschap C2012 22
Vrije Keuzeruimte Geneeskunde C2012 6/12
Wetenschapsstage C2012 24/30/36
Masterminds Challenge C2012 2
Voortgangstoets 2

New page

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductie Coschap C2024 4
Coschap Beschouwend C2024 17
Coschap Snijdend C2024 17
Coschap Poliklinisch werken 14
Coschap Neuropspychiatrie 15
Coschap Vrouw en Kind C2024 17
Coschap Ouderen-Sociale-Huisartsgeneeskunde 22
Oriëntatieruimte 7
Gezondheid Preventie & Masterminds Challenge 1 3
Voortgangstoets 2

New page

Course EC Semester 1 Semester 2
Oudste coschap C2024 19/26/33
Keuzeruimte master Geneeskunde C2024 7/14
Praktische Onderzoeksvaardigheden 0
Lezingencycles 0
Wetenschapsstage C2024 24/31/38
MasterMinds Challenge 2 2
Mentoraat Master Geneeskunde 2
Voortgangstoets 2

Career Preperation

Course EC Semester 1 Semester 2

LUMC Career Service

De LUMC Career Service is de plek waar je terecht kunt met al jouw vragen rondom studiekeuze en loopbaanmogelijkheden. Met online informatie, open spreekuren, sollicitatie- en cv-advies, workshops en individuele adviesgesprekken helpen we jou met je oriëntatie op de arbeidsmarkt en ondersteunen we de overgang van studie naar werk. Voor meer informatie zie https://careerzone.universiteitleiden.nl/career-services/geneeskunde-lumc/.

Behalve individueel advies, organiseert de Career Service ook regelmatig workshops en cursussen rondom solliciteren en loopbaanoriëntatie. Kijk in het cursusoverzicht voor het actuele aanbod: https://www.student.universiteitleiden.nl/cursussen?cf=geneeskunde-lumc&cd=geneeskunde-bsc&method=workshop&faculty=medicine-lumc&category=career-and-apply-for-jobs