Prospectus

nl en

Eerste jaar

Jaar 1 en 2

Inleiding

De eerste twee jaar van de Master bestaan uit klinische stages, de zogenaamde coschappen.

De coschappen zijn geclusterd;

 • Introductie coschap; 2 weken

 • Beschouwend coschap; 15 weken

 • Snijdend coschap; 14 weken

 • Coschap Huid, Zintuigen en Zenuwstelsel; 16 weken

 • Coschap Vrouw en Kind, 16 weken (Cluster heette eerst Moeder en Kind)

 • Coschap Psychiatrie, Ambulante en eerstelijnszorg; 20 weken.

Ieder coschap bestaat uit een VVV periode, een praktijkperiode (coschap) en een korte verwerkings-/reflectieperiode. VVV bestaat uit Verdieping en Verwerking; herhaling van basiskennis, verdieping van (geïntegreerde) klinische kennis en Vaardigheidsonderwijs met als doel goed voorbereid aan de praktijkperiode te beginnen.
De volgorde van de coschapsclusters is zo gekozen dat kennis en vaardigheden van het voorafgaande cluster nodig zijn om door te ontwikkelen in het volgend cluster. Een vaste volgorde faciliteert competentieontwikkeling en maakt het voor begeleiders duidelijk welk (competentie)niveau de student bereikt heeft.
De praktijkperioden worden gevolgd op afdelingen van het LUMC, in met het LUMC geaffilieerde ziekenhuizen en enkele andere ziekenhuizen, praktijken en instellingen, waaronder:

 • Bronovo ziekenhuis (Den Haag)Curium (Leiden)

 • Diaconessenhuis (Leiden)

 • Groene Hart ziekenhuis (Gouda)

 • Haga ziekenhuizen (Den Haag)

 • Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag)

 • Parnassia (Den Haag)

 • Rivierduinen (Leiden, Leidschendam, Oegstgeest, Voorhout, Alphen ad Rijn)

 • Rijnlandziekenhuis (Leiderdorp)

 • Reinier de Graaf Ziekenhuis

 • Langeland Ziekenhuis

 • en anderen
  Ieder jaar moet een voortgangstentamen (VGT) behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard
  Iedere vier weken start een nieuwe groep studenten met hun coschappen. Voor de instroom is een speciale procedure. Deze vind je op de onderwijswebsite

Bovendien moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard.

Algemene informatie

Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Tweede jaar

Jaar 1 en 2

Inleiding

De eerste twee jaar van de Master bestaan uit klinische stages, de zogenaamde coschappen.

De coschappen zijn geclusterd;

 • Introductie coschap; 2 weken

 • Beschouwend coschap; 15 weken

 • Snijdend coschap; 14 weken

 • Coschap Huid, Zintuigen en Zenuwstelsel; 16 weken

 • Coschap Vrouw en Kind, 16 weken (Cluster heette eerst Moeder en Kind)

 • Coschap Psychiatrie, Ambulante en eerstelijnszorg; 20 weken.

Ieder coschap bestaat uit een VVV periode, een praktijkperiode (coschap) en een korte verwerkings-/reflectieperiode. VVV bestaat uit Verdieping en Verwerking; herhaling van basiskennis, verdieping van (geïntegreerde) klinische kennis en Vaardigheidsonderwijs met als doel goed voorbereid aan de praktijkperiode te beginnen.
De volgorde van de coschapsclusters is zo gekozen dat kennis en vaardigheden van het voorafgaande cluster nodig zijn om door te ontwikkelen in het volgend cluster. Een vaste volgorde faciliteert competentieontwikkeling en maakt het voor begeleiders duidelijk welk (competentie)niveau de student bereikt heeft.
De praktijkperioden worden gevolgd op afdelingen van het LUMC, in met het LUMC geaffilieerde ziekenhuizen en enkele andere ziekenhuizen, praktijken en instellingen, waaronder:

 • Bronovo ziekenhuis (Den Haag)Curium (Leiden)

 • Diaconessenhuis (Leiden)

 • Groene Hart ziekenhuis (Gouda)

 • Haga ziekenhuizen (Den Haag)

 • Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag)

 • Parnassia (Den Haag)

 • Rivierduinen (Leiden, Leidschendam, Oegstgeest, Voorhout, Alphen ad Rijn)

 • Rijnlandziekenhuis (Leiderdorp)

 • Reinier de Graaf Ziekenhuis

 • Langeland Ziekenhuis

 • en anderen
  Ieder jaar moet een voortgangstentamen (VGT) behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard
  Iedere vier weken start een nieuwe groep studenten met hun coschappen. Voor de instroom is een speciale procedure. Deze vind je op de onderwijswebsite

Bovendien moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard.

Algemene informatie

Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.