Prospectus

nl en

Eerste jaar

Jaar 1 en 2

Inleiding

De eerste twee jaar van de Master bestaan uit klinische stages, de zogenaamde coschappen.

De coschappen zijn geclusterd;

 • Introductie coschap; 2 weken

 • Beschouwend coschap; 15 weken

 • Snijdend coschap; 14 weken

 • Coschap Huid, Zintuigen en Zenuwstelsel; 16 weken

 • Coschap Vrouw en Kind, 16 weken (Cluster heette eerst Moeder en Kind)

 • Coschap Psychiatrie, Ambulante en eerstelijnszorg; 20 weken.

Ieder coschap bestaat uit een VVV periode, een praktijkperiode (coschap) en een korte verwerkings-/reflectieperiode. VVV bestaat uit Verdieping en Verwerking; herhaling van basiskennis, verdieping van (geïntegreerde) klinische kennis en Vaardigheidsonderwijs met als doel goed voorbereid aan de praktijkperiode te beginnen.
De volgorde van de coschapsclusters is zo gekozen dat kennis en vaardigheden van het voorafgaande cluster nodig zijn om door te ontwikkelen in het volgend cluster. Een vaste volgorde faciliteert competentieontwikkeling en maakt het voor begeleiders duidelijk welk (competentie)niveau de student bereikt heeft.
De praktijkperioden worden gevolgd op afdelingen van het LUMC, in met het LUMC geaffilieerde ziekenhuizen en enkele andere ziekenhuizen, praktijken en instellingen, waaronder:

 • Bronovo ziekenhuis (Den Haag)Curium (Leiden)

 • Diaconessenhuis (Leiden)

 • Groene Hart ziekenhuis (Gouda)

 • Haga ziekenhuizen (Den Haag)

 • Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag)

 • Parnassia (Den Haag)

 • Rivierduinen (Leiden, Leidschendam, Oegstgeest, Voorhout, Alphen ad Rijn)

 • Rijnlandziekenhuis (Leiderdorp)

 • Reinier de Graaf Ziekenhuis

 • Langeland Ziekenhuis

 • en anderen
  Ieder jaar moet een voortgangstentamen (VGT) behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard
  Iedere vier weken start een nieuwe groep studenten met hun coschappen. Voor de instroom is een speciale procedure. Deze vind je op de onderwijswebsite

Bovendien moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard.

Algemene informatie

Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductie coschap 2
Coschap Beschouwend 21
Snijdend coschap 20
Coschap Huid, Zintuigen en Zenuwstelstel 22
Coschap Vrouw en Kind 22
Coschap Psychiatrie, Ambulante en eerstelijnszorg 27
Voortgangstoets 2

Tweede jaar

Jaar 1 en 2

Inleiding

De eerste twee jaar van de Master bestaan uit klinische stages, de zogenaamde coschappen.

De coschappen zijn geclusterd;

 • Introductie coschap; 2 weken

 • Beschouwend coschap; 15 weken

 • Snijdend coschap; 14 weken

 • Coschap Huid, Zintuigen en Zenuwstelsel; 16 weken

 • Coschap Vrouw en Kind, 16 weken (Cluster heette eerst Moeder en Kind)

 • Coschap Psychiatrie, Ambulante en eerstelijnszorg; 20 weken.

Ieder coschap bestaat uit een VVV periode, een praktijkperiode (coschap) en een korte verwerkings-/reflectieperiode. VVV bestaat uit Verdieping en Verwerking; herhaling van basiskennis, verdieping van (geïntegreerde) klinische kennis en Vaardigheidsonderwijs met als doel goed voorbereid aan de praktijkperiode te beginnen.
De volgorde van de coschapsclusters is zo gekozen dat kennis en vaardigheden van het voorafgaande cluster nodig zijn om door te ontwikkelen in het volgend cluster. Een vaste volgorde faciliteert competentieontwikkeling en maakt het voor begeleiders duidelijk welk (competentie)niveau de student bereikt heeft.
De praktijkperioden worden gevolgd op afdelingen van het LUMC, in met het LUMC geaffilieerde ziekenhuizen en enkele andere ziekenhuizen, praktijken en instellingen, waaronder:

 • Bronovo ziekenhuis (Den Haag)Curium (Leiden)

 • Diaconessenhuis (Leiden)

 • Groene Hart ziekenhuis (Gouda)

 • Haga ziekenhuizen (Den Haag)

 • Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag)

 • Parnassia (Den Haag)

 • Rivierduinen (Leiden, Leidschendam, Oegstgeest, Voorhout, Alphen ad Rijn)

 • Rijnlandziekenhuis (Leiderdorp)

 • Reinier de Graaf Ziekenhuis

 • Langeland Ziekenhuis

 • en anderen
  Ieder jaar moet een voortgangstentamen (VGT) behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard
  Iedere vier weken start een nieuwe groep studenten met hun coschappen. Voor de instroom is een speciale procedure. Deze vind je op de onderwijswebsite

Bovendien moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard.

Algemene informatie

Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductie coschap 2
Coschap Beschouwend 21
Snijdend coschap 20
Coschap Huid, Zintuigen en Zenuwstelstel 22
Coschap Vrouw en Kind 22
Coschap Psychiatrie, Ambulante en eerstelijnszorg 27
Voortgangstoets 2

Derde jaar

Derde jaar

Inleiding

Het derde jaar bestaat in elk geval uit de Semi-artsstage. De bedoeling daarvan is dat de inmiddels gevorderde co- assistent of semi-arts leert zelfstandig te werken. Daarbij horen de Centrale Onderwijs Momenten.
Verder bestaat het derde jaar uit een Wetenschapsstage voorafgegaan door een blok Praktische Onderzoeks Vaardigheden. Ten slotte is er in het derde jaar 10 weken vrije ruimte die naar eigen keuze gebruikt kan worden voor een uitbreiding van de semi-artsstage en/of de wetenschapsstage, of voor een extra keuzecoschap. Je hebt in dit jaar dus zeer veel mogelijkheden het programma naar eigen inzicht en voorkeur in te vullen. Je kunt je daarbij ook al richten naar jouw voorkeur voor een vervolgopleiding, met als optie misschien vrijstellingen in het programma van deze vervolgopleiding.

Algemene informatie:

Meer informatie over semi-artsstage en wetenschapsstage de blackboard modules van de betreffende onderwijsonderdelen
Informatie over de opleiding Geneeskunde op de onderwijswebsite