Studiegids

nl en

De middeleeuwen en vroegmoderne tijd

N.B. Minorbeschrijving is up-to-date / cursusbeschrijvingen kunnen nog veranderen

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (ca. 500-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor De middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

De minor bestaat uit 15 EC aan verplichte onderdelen en een aantal opleidingsspecifieke ‘tracks’ van elk 15 EC aan aanschuifonderwijs; studenten zijn ook vrij om zelf een vakkenpakket van 15 EC aan aanschuifonderwijs samen te stellen. Zie hieronder.

Maximum aantal deelnemers: 50

Studiegidsnummer minor: 5000MMVTN

Taal: Nederlands

Registratie: via EduXchange

LEI studenten: 15 mei (13:00u) t/m 4 juli 2024

TUD en EUR studenten: 15 mei (13:00u) t/m 31 mei 2024

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen minor (15 EC):

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 5

Kies 15 EC aan vakken uit de volgende tracks:

 1. Middeleeuwen-track: ‘Middelnederlands’ (15 EC):
Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 5
Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk 5
Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen 5
Lezen en interpreteren van historische literatuur 5
Korte verhalen in de middeleeuwen 5
 1. Middeleeuwen-track: ‘Medieval English’ (15 EC):

Voor het aanmelden voor deze ‘track’ moet de student contact opnemen met de onderwijscoördinator van de BA English

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
 1. Middeleeuwen-track: ‘Middeleeuwse Geschiedenis’ (15 EC)
Cultuur van rekenschap 5
Middeleeuwse paleografie 5
Middeleeuwse Geschiedenis 5
Holy Wars in Western and Central Europe during the Middle Ages 5
 1. Middeleeuwen en vroegmoderne tijd-track: ‘Kunstgeschiedenis’ (15 EC)
Esthetica en de impact van kunst 10
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur tot 1300: Oudheid en Middeleeuwen 5
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur van 1300 tot c. 1550: Renaissance 5
Kunst en commercie. Schilderkunst en de markt 1400-1700 5
 1. Middeleeuwen en vroegmoderne tijd-track: 'Romaanse talen' (15 EC)
Littérature de la Renaissance aux Lumières 5
La tradizione novellistica 5
Littérature médiévale 5
Dante poeta del mondo medievale 5
Het Italië van pausen, keizers en steden (Cultuurkunde) 5
Klassieke Italiaanse letterkunde 5
Séminaire : Textes et représentations du Moyen Âge dans la littérature française 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne Nederlandse literatuur’ (15 EC)
Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 5
Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen 5
Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk 5
Lezen en interpreteren van historische literatuur 5
Theater, musical en cabaret: maatschappijkritiek in populaire cultuur 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne geschiedenis’ (15 EC)
* Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd 5
Oud Schrift (semester I) 5
Oud Schrift (semester II) 5
Tachtig jaar oorlog. Nieuwe perspectieven op de Nederlandse Opstand 5
 1. Vrije track

15 EC zelf samenstellen, mogelijk in combinatie met aanbod van tracks hierboven:

Philology 5A: Old English Literature and Culture 10
Oud Schrift (semester I) 5
Middeleeuwse paleografie 5
Gothic 5
Philology 6: Middle English Literature and Culture 10
Oud Schrift (semester II) 5

Meer info

Informatie

 • Omvang: 30 EC (verdeeld over 2 semesters)

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands

 • Website: Minoren

 • Coördinator: Dr. E.J.M. Grootveld (voor inhoudelijke vragen over de minor)

 • Informatie: studieadviseur en onderwijscoördinator (voor administratieve en studiegerelateerde vragen)

 • Examencommissie: Duitse, Franse en Italiaanse taal en cultuur

 • Aanmelding:
  LEI studenten: 15 mei (13:00u) t/m 4 juli 2024
  TUD en EUR studenten: 15 mei (13:00u) t/m 31 mei 2024
  Vraag een eduID account aan om te registreren in EduXchange. Hoe je dit doet, zie Ontdek en meld je aan voor je minor via eduXchange.
  Schrijf je vanaf juli apart in voor de vakken via MyStudymap (geldt alleen voor LEI studenten).

Opmerkingen

In het eerste semester volgen alle studenten de volgende twee verplichte collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200) en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200). Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester is de collegereeks Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 (5 EC, niveau 300) een verplicht onderdeel. Dit college sluit je af met zes deelopdrachten.

Deze drie hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.