Studiegids

nl en

De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd

In de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (500-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

De minor bestaat uit 15 EC aan verplichte onderdelen en een aantal opleidingspecifieke ‘tracks’ van elk 15 EC aan aanschuifonderwijs; studenten zijn ook vrij om zelf een vakkenpakker 15 EC aan aanschuifonderwijs samen te stellen. Zie hieronder.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50
Studiegidsnummer minor: 5000MGSEMN
Nummer studieactiviteit: 1022
Taal: Nederlands

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen minor (15 EC):

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 5

Kies één track buiten je eigen opleiding

 1. Middeleeuwen-track: ‘Middelnederlands’ (15 EC):
Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 5
Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk 5
Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen 5
Liefde en strijd: Middelnederlandse epiek 5
Digitaal editeren van literaire teksten 5
Lezen en interpreteren van historische literatuur 5
 1. Middeleeuwen-track: ‘Medieval English’ (15 EC):

Voor het aanmelden voor deze ‘track’ moet de student contact opnemen met de studiecoördinator van de Opleiding Engels: stuco-ba-english@hum.leidenuniv.nl

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
 1. Middeleeuwen-track: ‘Middeleeuwse Geschiedenis’ (15 EC)
Europese expansie en globalisering, 900 - 1500 5
Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 5
Bureaucratische revolutie 5
 1. Middeleeuwen en vroegmoderne tijd-track: ‘Kunstgeschiedenis’ (stel 15 EC samen)
Westerse Beeldende Kunst en Architectuur - 2000 deel I 5
Western Visual Arts and Architecture – 2000 Part II 5
Themacollege beeldende kunst: Kunst en commercie. Schilderkunst en de markt 1400-1700 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne Nederlandse literatuur’ (15 EC)
Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 5
Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk 5
Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen 5
Van spotlied tot cabaret: humor als wapen in de Nederlandse cultuur 5
Digitaal editeren van literaire teksten 5
Lezen en interpreteren van historische literatuur 5
 1. Vroegmoderne tijd-track: ‘Vroegmoderne geschiedenis’ (5 EC)

Deze track moet worden aangevuld met EC uit andere tracks

Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN) 5
 1. Vrije track

15 EC zelf samenstellen, mogelijk in combinatie met aanbod van tracks hierboven:

Middeleeuwse paleografie 5
Philology 5: Old English Literature and Culture 10
Philology 6: Middle English Literature and Culture 10
Gothic 5
Oud Schrift 5

Meer info

Informatie

 • Omvang: 30 ec

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands

 • Website: n.v.t.

 • Coördinator: Dr. M.H. (Thijs) Porck

 • Informatie: M.H.Porck of 071 527 1611 Minoren

 • Examencommissie: Duitse en Engelse taal en cultuur

 • Aanmelding: via uSis

Opmerkingen

Alle studenten volgen Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200), Grote Boeken uit de literatuur van de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200) en Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 (5 EC, niveau 300). Deze hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

In het eerste semester volg je twee collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester volg je de collegereeks Transmisssie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700. Dit college sluit je af met vijf deelopdrachten.

Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.