Studiegids

nl en

Co-Creating a Healthy Society

Taal van de minor

Aangezien we veel met maatschappelijke partners en inwoners werken, is de voertaal van de minor hoofdzakelijk Nederlands. Wel zullen een aantal materialen en een beperkt aantal lessen in het Engels worden aangeboden.

Cursusduur

De volledige minor is een studieprogramma van 30 studiepunten (EC) en beslaat 20 weken in het eerste semester.

Mogelijkheid voor een verkorte variant. De minor is opgedeeld in een deel A van 15 studiepunten (10 weken) en een deel B van 15 studiepunten (10 weken). Je kunt er dus voor kiezen om alleen mee te doen met deel A als dat beter past.

Doel

Vind je het leuk om over de grenzen van je eigen vakgebied te kijken? Wil je de samenleving gezonder maken? En heb je zin in een minor die je uitdaagt om academische diepgang te verbinden met praktische vaardigheden? Dan is de minor ‘Co-Creating a Healthy Society’ iets voor jou.

In deze minor bundelen de drie universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam hun krachten met de vier hogescholen van het Vitale Delta netwerk in Leiden, Den Haag en Rotterdam. De gezonde samenleving wordt benaderd vanuit het perspectief van de Psychologie, Sociologie/Antropologie, Bestuurskunde en Bouwkunde. Voor het veldwerk werken we samen met Leren met de stad in Leiden en ook met Impact at the Core. Een impressie van de werkwijze vind je hier.

Je leert:

 • Wat de achterliggende mechanismen en theorieën zijn achter maatschappelijke problemen zoals gezondheidsverschillen, overgewicht, eenzaamheid, chronische ziektes en stress

 • Innovatieve oplossingen bedenken voor preventie van ziekten en aandoeningen;

 • Echte problemen in de praktijk op te lossen met de methode van ‘challenge-based learning’. Dit doe je in co-creatie met maatschappelijke partners, zoals beleidsmakers van de gemeente, medewerkers van de GGD en inwoners.

 • Interdisciplinair samenwerken door te werken in teams met studenten vanuit verschillende achtergronden en theoretische kennis en vaardigheden te combineren vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines;

 • Praktische vaardigheden, zoals interdisciplinair samenwerken en methoden voor participatief actieonderzoek, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden om de dynamiek van een gezonde samenleving te doorgronden en design vaardigheden voor het ontwerpen van innovatieve oplossingen.

Vragen

 • Voor vragen over de cursusinhoud, zie het tabblad 'Cursussen' of neem voor specifieke vragen contact op met de cursuscoördinator van de desbetreffende cursus.

 • Voor vragen over inschrijven, zie het tabblad 'Inschrijving' of neem bij specifieke vragen contact op met het Onderwijs Service Centrum

 • Voor vragen over de Regels en Richtlijnen, zie het tabblad 'Meer Info' of neem contact op met een studieadviseur van de opleiding Psychologie.

Cursussen

De minor beslaat in totaal 8 vakken die worden verzorgd door de betrokken disciplines vanuit de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en het Vitale Delta Consortium van de Hogescholen. Onderwijsactiviteiten vinden plaats in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam, afhankelijk van de aangeboden stof.

 • De cursussen ‘Health Behaviour, Well-Being and the Role of Stress’, 'Behavioural Interventions for a Healthy Society', ‘Participatory Action Research with Interdisciplinary Reflection and Coaching (Part A en B)’ worden verzorgd door de Universiteit Leiden, de laatste in samenwerking met het Vitale Delta Consortium van hogescholen.

 • De cursussen ‘Governing a Healthy Society’, ‘Socio-Cultural Perspectives on the Healthy Society’ en 'Sustainable Health Ecosystems: Integrated and Preventative Neighborhood Approaches for a Healthy Society' worden verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • 'Context Mapping and Co-Design in Designing Interventions' wordt verzorgd door de TU Delft.
  Onderwijsactiviteiten vinden plaats in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam, afhankelijk van de aangeboden stof. We streven ernaar dat studenten niet op dezelfde dag heen en weer hoeven te reizen tussen verschillende locaties. Verder doen studenten relatief veel veldwerk waarbij het onderwerp bepalend zal zijn voor de locatie.

Onderwijsvorm en Toetsing

Zie de individuele cursuspagina's voor meer informatie over leerdoelen, onderwijsvorm en toetsing. Deze kunnen afwijken van wat je gewend bent in je eigen opleiding.

Examenvoorzieningen moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de examenperiode aangevraagd worden. Hiervoor moet officiële documentatie ingeleverd worden bij de studieadviseur Psychologie. Dit is ook nodig als je deze voorzieningen al toegekend hebt gekregen bij je eigen opleiding.

Let op: de inschrijving voor tentamens en hertentamens wordt verzorgd door het Onderwijs Service Centrum (OSC).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Deel A

Socio-Cultural Perspectives on the Healthy Society 3
Health Behaviour, Well-Being and the Role of Stress 4
Governing the Healthy Society 3
Participatory Action Research Part A with Interdisciplinary Reflection and Coaching 5

Deel B

Sustainable Health Ecosystems: Integrated and Preventative Neighborhood Approaches for a Healthy Society 3
Behavioural Interventions for a Healthy Society 3
Context Mapping and Co-Design in Designing Interventions 4
Participatory Action Research Part B with Interdisciplinary Reflection and Coaching 5

Inschrijving

Inschrijving voor deze minor verloopt via eduXchange. De periode en wijze van inschrijving verschilt per doelgroep (zie onder). De aanmeldperiode voor deze minor ligt tussen 15 en 31 mei 2024. Ben je een student aan de Universiteit Leiden? Dan kan je je nog tot 4 juli 2024 aanmelden zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Maximum aantal deelnemers: 60 (minimum 25)

Doelgroep

De minor is breed toegankelijk voor bachelorstudenten zonder specifieke opleidingseisen. Dit geldt zowel voor studenten vanuit de LDE-universiteiten als voor studenten van de hogescholen. We verwelkomen alle studenten die over de grenzen van hun eigen vakgebied heen willen kijken en die een brede visie op gezondheid en welzijn hebben.

We hopen op een zo divers mogelijke groep studenten, zodat we in cross-disciplinaire teams ook elkaar kunnen inspireren!

Inschrijving

 • Voor studenten van de Universiteit Leiden: zie de minorpagina op het studentenportaal

 • Voor studenten van de TU Delft of de Erasmus Universiteit: meer informatie over aanbod en aanmeldingen is hier te vinden

 • Voor studenten van overige universiteiten en van HSL, HHS, HRO en InHolland: mail het Onderwijs Service Centrum op osc@leiden.edu om het aanmeldproces te starten.

Na sluiting van de inschrijfperiode, ontvang je meer informatie en word je door het Onderwijs Service Centrum inschreven voor de cursussen. Deze inschrijving bevat alle componenten van de cursus, inclusief het tentamen en hertentamen.

Meer info

Deze minor valt onder de bevoegdheid van de Examencommissie Psychologie. De Regels en Richtlijnen van het Instituut Psychologie zijn van toepassing. Het wordt van studenten verwacht dat ze op de hoogte zijn van onze Facultaire en Opleidingsreglementen.

Eindtermen

Als het beter past, kun je kiezen voor een verkorte variant van deze minor van 15 studiepunten waarin je alleen de 4 vakken van deel A volgt.

Na het volgen van de verkorte variant van de minor (alleen deel A van 15 EC):

 • Heb je kennis van de principes van een gezonde samenleving en hoe problemen clusteren in kwetsbare populaties vanuit het perspectief en theorieën vanuit psychologie, sociologie, bestuurskunde en bouwkunde;

 • Kun je reflecteren op de uitdagingen voor burgers, professionals en beleidsmakers bij het implementeren van nieuwe bestuurskundige systemen voor een gezonde samenleving op lokaal niveau;

 • Kun je reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling en leer je transdisciplinair werken in een interdisciplinair team.

In aanvulling daarop gelden de volgende leerdoelen voor als je de volledige minor volgt: (deel A en B van 30 EC):

 • Ben je vertrouwd met een breed scala aan interventietechnieken, zoals gedragsveranderingstechnieken, systeem interventies en persuasive design en kun je deze toepassen voor een systematische ontwikkeling van een evidence-based interventie;

 • Kun je gebruikersonderzoek en context analyse uitvoeren en verwerf je vaardigheden om co-creatie op te zetten.

Voor deze joint LDE-minor gelden de algemene leerdoelen voor challenge-based learning. Deze staan hieronder opgesomd:

Students who followed part A will be able to:

 • Analyse the fundamentals of the challenges to a healthy society by interpreting different knowledge sources;

 • Formulate an interdisciplinary problem definition, synthesizing monodisciplinary perspectives on the problem and enrich these perspectives by combining both theoretical and applied approaches;

 • Apply the fundamentals of transdisciplinary, transformations and transitions, including complexity theory and systems and transitions thinking relevant to the project;

 • Reflect on their theoretical, practical and (intra)personal experiences and biases, both as a group and individually;

 • Interpret normativity and a variety of interests from different stakeholders while navigating uncertainty and complexity in an open learning environment.

Students who also complete part B will be able to:

 • Develop, execute and evaluate an action research project culminating in an
  intervention, in a transdisciplinary group and share the outcomes with the ecosystem;

 • Apply the fundamentals of transdisciplinarity, transformations and transitions,
  including complexity theory and systems and transitions thinking relevant to the
  project;

 • Reflect on their theoretical, practical and (intra)personal experiences and biases, both
  as a group and individually;

 • Interpret normativity and a variety of interests from different stakeholders while
  navigating uncertainty and complexity in an open learning environment

Zalen in het Pieter de la Court gebouw

In het gebouw zijn de zalen op de volgende manier aangeduid:
De verdieping worden aangegeven met: S = souterrain, 1 = eerste verdieping, enzovoort
Daarna volgt de letter A, B of C:

 • de linkerhelft van elke verdieping is A, de zijde van het restaurant

 • de rechterhelft van elke verdieping is B, de zijde van de bibliotheek

 • de zijde en de lokalen die om de centrale hal gesitueerd liggen zijn C

De laatste twee cijfers geven het nummer van de zaal aan.