Studiegids

nl en

Biologie

Het bachelorprogramma biologie omvat drie jaar (totaal 180 EC) en is onderverdeeld in een eerste jaar (de propedeuse 60 EC), dat afgesloten wordt met een propedeusediploma en twee vervolgjaren (samen 120 EC). De bachelorfase wordt afgesloten met het behalen van het diploma Bachelor of Science Biologie.

Voor vakbeschrijvingen jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen
Voor jaarroosters, inschrijven in Usis en overige bestanden: Zie “Bestanden”

Let op: wanneer er onder het kopje ‘literatuur’ verplichte boeken vermeld staan, ben je verplicht deze aan te schaffen indien je desbetreffende cursus volgt.

Eerste jaar

Inleiding
Het eerste jaar (de propedeuse) bestaat uit een breed en uniform programma van 60 EC.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Studieloopbaanorientatie jaar 1 0

BLOK 1 - Fundamenten van het Leven (13 EC):

Basiswiskunde 1
Basispracticum 1 4
Chemie van het Leven 1 3
Moleculaire Genetica 1 5

BLOK 2 - De Cel (13 EC):

Basispracticum 2 3
Celbiologie (BIO) 3
Celfysiologie 3
Microbiologie 3
Project Moleculaire en Cellulaire Biologie 1

BLOK 3 - Project popularisering van Wetenschap (4 EC):

Populair Wetenschappelijk Schrijven 2
Boekproject 2

BLOK 4 - Tree of Life (13 EC):

Biodiversiteit Plant en Fylogenie 7
Evolutie 2
Biodiversiteit Dier 4

BLOK 5 - Het organisme (6 EC):

Biologie van het Organisme Dier 4
Biologie van het Organisme Plant 2

BLOK 6 - Het organisme en omgeving (11 EC):

Ecologie, Gedrag en Milieu 3
Excursies Flora & Fauna 2
Project Ecologie, Biodiversiteit en Gedrag 2
Statistiek 4

Tweede jaar

Inleiding
Het tweede jaar (totaal 60 EC) bevat vier verplichte vakken. Daarnaast kunnen studenten in het tweede jaar kiezen uit verschillende keuzevakken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

LPC-1 Mondelinge Presentatievaardigheden 3
Bio-ethiek 4
On being a Scientist 3
Studieloopbaanorientatie jaar 2 1

Keuzevakken 1e semester:

Biochemie 6
Chemie van het Leven 2 3
Evolutionaire Analyse 6
Gedragsbiologie 6
Microscopie en Imaging 6
Moleculaire Biologie 6
Moleculaire Technieken 3
Zoologie en Ontwikkelingsbiologie 6

Keuzevakken 2e semester:

Biodiversiteit 1 - Taxa in Ruimte en Tijd (theorie) 5
Biodiversiteit 2 - Taxa in Ruimte en Tijd (praktijk) 3
Celbiologie en kanker 3
Ecologie en Milieu 5
Flora Excursie 2
Immunobiologie 3
Microbial Evolution & Ecology 5
Milieubiologie 3
Ministage Ecologie 4
Moleculaire Genetica 2 5
Moleculaire Microbiologie 6
Systems Biology 6
Veldonderzoek Gedragsbiologie 6
Veldonderzoek Milieubiologie 6

Student Assistentschap:

Student Assistentschap jaar 2 5/6

Derde jaar

Inleiding

Tot het 3e jaarsprogramma (totaal 60 EC) behoren de volgende onderdelen:

  • Keuzeruimte (30 EC)

  • Verplichte onderdelen (6 EC)

  • Bachelor Research Project (24 EC)

De keuzeruimte kan worden ingevuld met:

Voor een individueel samengesteld pakket of voor een minor buiten de Universiteit Leiden is vooraf toestemming van de examencommissie vereist door middel van het indienen van een verzoekschrift in usis.

De regels voor assistentschappen zijn geformuleerd in de Bijlage van de Regels en Richtlijnen van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek (Bachelor Research Project).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen:

General Research Skills 5
On being a Scientist, part 2 1
Studieloopbaanorientatie jaar 3 0
Bachelor Research Project 24

Individueel samengesteld pakket kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:

Advanced Activities Bachelor Research Project 6
Fysische Antropologie 3
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 5
Literature Review 6
Student Assistentschap jaar 3 6-24