Studiegids

nl en

Public Administration: Pre-master

Public Administration: Pre-master, 2016-2017

De pre-master is bedoeld om deficiënties weg te werken van studenten die niet direct zijn toegelaten tot de masters Public Administration (PA), Crisis and Security Management (CSM) of Management van de Publieke Sector (MPS). Dit deel van de e-gids geeft een overzicht van de pre-master vakken die door het Instituut Bestuurskunde worden aangeboden. De pre-master is geen zelfstandige opleiding. U kunt zich hier dus niet apart voor aanmelden.

Pre-master

Pre-master

Pre-master programma

Er zijn twee pre-master programma’s binnen het Instituut Bestuurskunde:

 • Eén programma voor de masters Public Administration (PA) en Crisis and Security Management (CSM)

 • Eén programma voor de master Management van de Publieke Sector (MPS)

Beide pre-master programma’s bestaan uit een vast vakkenpakket van 15 ECTS en worden twee keer per jaar aangeboden: van oktober t/m januari (blok 2) en van maart t/m juni (blok 4). Als alle vakken van het programma met succes zijn afgerond, dan kunt u instromen in de master.

U kunt een pre-master programma één keer volgen. Haalt u de pre-master niet in één keer, dan kunt u deze niet herkansen (opnieuw volgen) of zich aanmelden voor een ander pre-master programma bij het Instituut Bestuurskunde. Dit betekent dat wanneer een pre-master programma niet met goed gevolg is afgerond, toelating tot een van de andere pre-master programma’s automatisch zal worden afgewezen.

Het is bovendien niet mogelijk om eventueel behaalde vakken uit het ene pre-master programma in te zetten in het andere pre-master programma.

Zwaarte pre-master

De pre-Master staat gelijk aan een voltijdse studie. Dus hoewel de pre-master slechts één blok duurt en 15.0 ECTS telt is het zwaar om dit te combineren met een andere studie of werk. Van de student wordt verwacht dat deze 40 uur per week kan besteden aan de studie.

Mastersinleiden.nl

Op mastersinleiden.nl vindt u informatie over de deadlines, collegegeld, hoe u zich kunt aanmelden etc.

E-gids

Via deze e-gids kunt u de inhoud van de vakken uit de verschillende mastertracks en van de pre-master bekijken. Klikt u hiervoor op de verschillende tabbladen. Ook vindt u hier informatie over de gebruikte literatuur en de roosters.

Toelating

De toelatingscommissie van het Instituut Bestuurskunde bekijkt of en in hoeverre u beschikt over de kennis en vaardigheden die vergelijkbaar zijn met de inhoud van de Leidse Bachelor Bestuurskunde. Wanneer dit op veel – maar niet alle- punten het geval is, kan de toelatingscommissie besluiten u toe te laten tot de pre-master. In het besluit vermeldt de toelatingscommissie exact welke vakken u dient te volgen om uw deficiënties op te heffen om toegelaten te worden tot de Master. Wanneer u bent toegelaten tot de opleiding krijgt u van de universiteit een vijfcijferig Student ID dat u kunt gebruiken om in Studielink aan te geven dat u deze opleiding gaat volgen. Het aanmelden via het online aanmeldsysteem verplicht u tot niets.

Kan iedereen toegelaten worden tot de pre-master?

De toelatingscommissie bekijkt elk aanmelding. Wanneer iemand niet rechtstreeks tot de master kan worden toegelaten dan kijken zij of het mogelijk is om iemand binnen ons pre-masterprogramma zodanig bij te scholen dat de deficiënties weg gewerkt worden. Als uw vorige opleiding te ver afstaat van Bestuurskunde dan kan het zijn dat het niet mogelijk is om u binnen onze pre-master (15 ects) een vergelijkbare basis te geven als onze eigen bachelor studenten en dan wordt u niet toegelaten. Studenten worden toegelaten op basis van bewezen (academische) capaciteiten, beheersing van de Engelse taal en affiniteit met het masterprogramma, zoals aangetoond door (werk)ervaring, behaalde vakken en specialisaties of anders.

Hoe ziet het tijdspad er uit?

 • Voor de deadline meldt u zich aan via het online aanmeldsysteem.

 • Na ongeveer acht weken ontvangt u het besluit van de toelatingscommissie.

 • Bij toelating tot de pre-master: inschrijving

 • Na voltooiing van de pre-mastervakken in het najaarssemester, kunt u in februari aansluitend aan de Masteropleiding beginnen. Na voltooiing van de pre-mastervakken in het voorjaarssemester, kunt u in september met de Masteropleiding beginnen.

Hoe werkt de inschrijving voor het pre-master programma en wat zijn de kosten?

Voor het pre-masterprogramma schrijft u zich in als niet-reguliere bachelor student. U meldt zich aan via Studielink voor de bachelor Bestuurskunde (u start niet in het eerste jaar en als u moet kiezen, kies dan a.u.b. voor de track Bestuur, beleid en organisatie). U betaalt per studiepunt. Een ects (studiepunt) kost € 33,10 (2016-17; bedragen veranderen jaarlijks). Na afloop van het pre-masterprogramma dient u de inschrijving zelf om te zetten naar een masterinschrijving via Studielink.
Let op: omdat het collegegeld voor u aangepast wordt, krijgt u geen geld terug als u besluit te stoppen met de premaster!

Heeft het zin om aan vakken van het pre-master programma deel te nemen zonder verzoek van toelating?

Let op: Het heeft geen zin om aan het pre-master programma deel te nemen, vóórdat u een toelatingsbesluit heeft ontvangen van de toelatingscommissie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studieadviseurs

Welkomstbijeenkomst

Beste student,

Namens het bestuur en de medewerkers van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden heten wij u alle nieuwe premasterstudenten hartelijk welkom!

Wij organiseren een speciale welkomstbijeenkomst op: donderdag 23 maart van 10 tot 12 uur in zaal 318, locatie Wijnhaven (Turfmarkt 99) Den Haag. Op deze dag krijgt u een korte introductie over:

 • Het pre-master programma als geheel

 • Docenten die over hun vak vertellen

 • Studieadvies

 • Informatie over het Onderwijs Service Centrum (OSC) en de examencommissie

 • Belangrijke regels omtrent premaster

 • Procedure overgang premaster naar master

 • uSis, Blackboard en de e-gids

 • Als er voldoende tijd is, bespreken we studietips

 • Q&A

De bijeenkomst is niet verplicht, maar we hopen je wel te zien. Kun je niet aanwezig zijn, vraag dan a.u.b. een medestudent om zijn of haar aantekeningen.

Tot 23 maart!

Hartelijke groet,

Tineke Choi, MSc
Ir. Ariane Timmer
drs. Jolanda den Heijer

Studieadviseurs Instituut Bestuurskunde

Vakken

U heeft in uw beschikking van de toelatingscommissie een overzicht gekregen van de vakken die u dient te volgen. Hieronder is informatie over de vakken uit beide pre-master programma’s te vinden. Als u een toelatingsbesluit heeft gekregen waar andere vakken op staan dan de vakken die hieronder staan, dan dient u contact op te nemen met de toelatingscommissie (alleen voor deze vraag. Neemt u voor overige vragen met betrekking tot de pre-master a.u.b. contact op met onze studieadviseurs)

pre-master studenten voor de master Management van de Publieke Sector (MPS) volgen in principe drie vakken van 5 ECTS (15 ECTS totaal):

 • Introductie Beleid (5 ECTS)

 • Bestuurskundig Onderzoek (5 ECTS)

 • Publiek Management & Organisatie (5 ECTS)

Pre-master studenten voor de masters Public Administration (PA) of Crisis and Security Management (CSM) volgen in principe drie vakken ter waarde van 15 ECTS:

 • Research in Public Administration (English) (5 ECTS)

 • Public Policy (English) (5 ECTS)

 • Public Management and Organisations ( English) (5 ECTS)

Rooster :

Het rooster vindt u onder de ‘links’ rechts op dit scherm.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductie Beleid 5
Research in Public Administration (English) 5
Public Policy 5
Public Management and Organisations (English) 5,0
Bestuurskundig onderzoek (NL) 5
Publiek Management en Organisaties 5

Studietips

Welkom bij de Premaster van het instituut Bestuurskunde. Omdat er veel van deze premaster afhangt, raden wij je aan jezelf goed voor te bereiden. Dat is immers het halve werk! We merken dat het volgen van de premaster vaak onderschat wordt. Als het de eerste keer is dat je aan een universiteit studeert of als het al wat langer geleden is dat je hebt gestudeerd, is het zeker raadzaam je te verdiepen in de vele handige Studietips

Van studenten wordt verwacht dat zij veertig uur per week besteden aan de studie. Aan te raden is om direct vanaf de start van de premaster de studiestof bij te houden en deze tijd in de studie te lezen. Hoe langer je wacht, hoe meer je in te halen hebt. Lees de stof voorafgaand aan en na afloop van de colleges door!

Praktische informatie

Moet ik de werkgroepen volgen?

Nee, een pre-masterstudent hoeft de werkgroepen niet te volgen.

Biedt de universiteit talencursussen aan?

Bij het Academisch Talencentrum kunt u verschillende talen leren of uw niveau verbeteren.

Biedt de universiteit workshops studievaardigheden en studiemanagement aan?

Bij PITSstop worden verschillende workshops aangeboden.

Wat moet ik doen als ik een vak uit de pre-master niet gehaald heb?

Het is belangrijk om naar het inzagemoment te gaan. Hier leert u wat wel en wat niet goed gegaan is. Dit is belangrijke informatie die u helpt bij de voorbereidingen op de herkansing.

Ik heb herkansingen in januari/juli. Wat moet ik doen? Worden mijn (her)tentamens op tijd nagekeken?

De docenten geven voorrang aan het nakijken van de tentamens van pre-masterstudenten. Zorg wel dat de docenten weten dat u pre-masterstudent bent. Dit doet u door op het tentamen onder uw naam en studentnummer ‘pre-master’ te schrijven. Wat niet helpt is de docenten mailen, bellen of op een andere manier onder druk zetten. Let wel: zij moeten in korte tijd zeer veel (her)tentamens nakijken.
Let op: 1 december/ 15 juni is de uiterste datum waarop u zich in Studielink kunt inschrijven voor de master. Dit is een zeer strikte deadline: daarna is de inschrijving via Studielink gesloten en is inschrijving voor de studie niet meer mogelijk. Het is dus verstandig dat u zich wel al aanmeldt via Studielink. Mocht u onverhoopt een tentamen niet gehaald hebben, dan kunt u zich weer uitschrijven.

Ik heb niet alle vakken gehaald. Mag ik het volgende semester verder?

Nee, dit mag niet. U kunt de pre-master slechts eenmaal volgen en dient alle vakken in één semester te volgen en succesvol af te ronden.

Klaar met de pre-mastervakken?

Wanneer u alle pre-mastervakken succesvol afgerond heeft, dient u twee stappen te nemen:

Stap 1: Nieuw toelatingsbesluit

Om te kunnen starten is een nieuw toelatingsbesluit nodig. Als de toelatingscommissie signaleert dat u alle voorgeschreven pre-master vakken hebt gehaald, dan geven zij dit aan de Admission Office (Studentenadministratie Plexus) door via mail, een cc van deze mail gaat naar uw umailadres. Via het AO ontvangt u een toelatingsbesluit voor de master voor het eerst volgende instroommoment. Rondt u de pre-master af in het najaarssemester, dan ontvangt u een toelatingsbesluit voor de start van februari. U ontvangt een toelatingsbesluit voor de start van september als u de pre-master afrondt in het voorjaarssemester. *Wilt uw om welke reden ook een semester later starten met de master? Informeer de studieadviseurs!

Let op: De toelatingscommissie en de Onderwijsdienst mogen enkel werken met cijfers die in USIS staan. Cijfers die in Blackboard staan zijn niet rechtsgeldig en daar mogen zij dus niets mee doen! De docenten dienen de cijfers officieel aan te leveren bij de Onderwijsdienst.

Stap 2: Aanmelden Studielink

1 december / 15 juni is de uiterste datum waarop u zich in Studielink kunt inschrijven voor de master. Dit is een zeer strikte deadline: daarna is de inschrijving via Studielink gesloten en is inschrijving voor de studie niet meer mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.

Geselecteerde student Bestuurskunde Haagse Hogeschool?

Bent u student van de Haagse Hogeschool en geselecteerd door Maarten Haverkamp? Als u klaar bent met de pre-master en met uw Hbo-opleiding, informeer dan de studieadviseur. Als u in september wilt starten, neem dan a.u.b. contact op voor 15 mei, ook al weet u op dat moment misschien nog niet zeker dat u uw hbo-opleiding op tijd afrondt. Als u in februari wilt starten, neem dan a.u.b. contact op voor 1 november.

Andere master?

Als u een andere master wilt gaan doen, dan zult u zich daar opnieuw voor moeten aanmelden via het online systeem en de hele procedure moeten doorlopen. Dit geldt voor zowel de masters buiten ons instituut als voor de masters die wijzelf aanbieden.

Studielink vraagt om mijn vijfcijferig Student ID? Wat is dat?

Het vijfcijferig Student ID vind u op uw toelatingsbesluit. Het begint met Axxxxx.

Als ik klaar ben voor de pre-master, moet ik me dan in Studielink afmelden voor de bachelor Bestuurskunde?

Als u zeker weet dat u klaar bent, dan is dit inderdaad de bedoeling.