Studiegids

nl en

Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties (Leiden)

Sinsds het academisch jaar 2018-2019 zijn nieuwe inschrijvingen voor de afstudeerrichting 'Internationale Betrekkingen en Organisaties' niet meer mogelijk. (Herinschrijven voor jaar 3 IBO blijft mogelijk voor reeds gestarte studenten). Studenten met interesse voor internationale politiek kunnen zich inschrijven voor de gelijknamige bachelor in Leiden.

Voor overgangsregelingen en roosters: raadpleeg de Studiegids 'Politicologie: Internationale Politiek'.

De afstudeerrichting IBO is gericht op internationale politieke vraagstukken en is daarom zeer geschikt voor studenten met een sterke internationale belangstelling, of het nu gaat over conflict en veiligheid, de werking van internationale organisaties, de kloof tussen arm en rijk, of internationale politiek-economische vraagstukken. Tijdens de studie komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: In hoeverre is de rol van staten veranderd door de globalisering? Hoe effectief zijn internationale organisaties? Wat zijn de oorzaken van oorlog en waarom is het zo lastig om oorlogen te voorkomen en op te lossen? Welke invloed hebben de opkomende economische mogendheden op de wereldpolitiek? Deze en andere vraagstukken worden bestudeerd aan de hand van theorieën en benaderingen uit de politicologie en de leer van de internationale betrekkingen. Historische voorbeelden en ontwikkelingen in de actuele internationale politiek worden gebruikt om de theorieën en benaderingen te leren begrijpen.

Jaar 3

Opbouw jaar 3 afstudeerrichting Internationale Betrekkingen en Organisaties

Vrije keuzeruimte (30 ECts)
1 Bachelor Seminar (10 ECts) in blok I, II of III
1 Bachelor Project (20 ECts) in semester I of II

Voor meer informatie over ingangseisen zie het Onderwijs- en Examenreglement

De vrije keuzeruimte van 30 EC in het derde jaar kan worden ingevuld met een studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken.
Zie hiervoor de vakbeschrijving in vrije keuzeruimte jaar 3

Bachelor Seminar

Ingangseis propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie voor verdere informatie de vakbeschrijving).

Inschrijving Bachelor Seminars

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: maandag 8 juli 2019, 10.00 uur tot zondag 25 augustus 2019, 23.59 uur
Blok 2: maandag 8 juli 2019, 10.00 uur tot zondag 20 oktober 2019, 23.59 uur
Blok 3: maandag 2 december 2019, 10.00 uur tot zondag 26 januari 2020, 23.59 uur
Blok 4: maandag 2 december 2019, 10.00 uur tot zondag 22 maart 2020, 23.59 uur

Seminars hebben een maximum aantal deelnemers en vol = vol. Schrijf je dus tijdig in! Bij minder dan 8 deelnemers is doorgang van een seminar niet gegarandeerd.

Bachelor Project:

ingangseis propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp; verder eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijving).

Bachelor Project Informatiebijeenkomsten Leiden

De informatiebijeenkomsten over de Bachelor Projecten vinden plaats op:
Semester I: woensdag 15 mei 2019, 09:00-11:00 in zaal 1A20.
Semester II: woensdag 27 november 2019, 09.00 - 11.00 in zaal 1A20.

Inschrijving Bachelor Project

Inschrijving voor een Bachelorproject is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok I & II: Maandag 15 juli 2019, 10.00 - Zondag 21 juli 2019, 23.59 uur
Inschrijving geschiedt op 'first come, first serve' basis, indien de capaciteit is bereikt worden studenten op een wachtlijst geplaatst. Meer informatie over de inschrijving volgt tijdens de Informatiebijeenkomst.

Blok III & IV:

  • Op woensdag 27 november 2019 staat er een informatiebijeenkomst gepland over de Bachelorprojecten. Meld je hiervoor aan in uSis met studieactiviteitnummer 17233. Tijdens deze informatiebijeenkomst worden alle projecten gepresenteerd. Daarna krijg je de tijd om je te verdiepen in de verschillende projecten en een selectie te maken van de projecten die jouw voorkeur hebben. De korte omschrijvingen van de projecten kun je terugvinden in de Studiegids.

  • maandag 9 december 2019 krijg je een email toegestuurd met een link naar een online formulier. Hierin kun je aangeven aan welk project je het liefst wil deelnemen. Hiervoor heb je de tijd tot en met zondag 15 december 2019 23.59 uur.

  • In de week van 13 januari 2020 krijg je te horen in welk project je bent ingedeeld.

  • In de week van maandag 3 februari 2020 starten alle Bachelorprojecten.

Belangrijke data:

27-11-2019 Informatiebijeenkomst Bachelorprojecten
09-12-2019 t/m 15-12-2019 Geef je voorkeuren door via het online formulier
13-01-2020 t/m 17-01-2020 Bekendmaking indeling projecten
Vanaf 03-02-2020 Start Bachelorprojecten

Overgangsregelingen jaar 3 IBO

Voor specifieke overgangsregelingen per vak voor studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 zie OER 2018-2019.
Studenten die nog geen derdejaarsvakken hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 volgen het nieuwe derdejaars curriculum.
Studenten die één vervolgcursus/bachelorseminar hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020, volgen 30 EC keuzeruimte en het Bachelorproject voor 20 EC.
Studenten die twee vervolgcursussen/bachelorseminars hebben afgerond in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 volgen 20 EC keuzeruimte en het Bachelorproject voor 20 EC.
Studenten die in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 een aantal keuzevakken hebben behaald (en nog geen vervolgcursussen/bachelorseminars) vullen dit aan tot 30 EC aan keuzevakken, daarnaast volgen zij één bachelorseminar (10 EC) en het Bachelorproject voor 20 EC.
Studenten die in de studiejaren voorafgaand aan 2019-2020 het Bachelor project voor 15 EC hebben afgerond en een of meer vervolgcursussen/bachelor seminars hebben afgerond, dienen het oude curriculum te volgen; zij vullen het aantal vervolgcursussen/bachelor seminars aan tot twee en hebben 25 EC vrije keuzeruimte.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Module Arbeidsmarktvoorbereiding Jaar 3
Vrije Keuzeruimte Jaar 3 30

Semester I of Semester II - Bachelor Project

Bachelor Project IBO 2019-2020 20

Blok I - Seminars

Social Movements and Political Violence 10

Blok II - Seminars

Democratic Consolidations and Erosion 10

Blok III - Seminars

Analyse van Politiek-Filosofische Teksten 10
Development and Poverty Reduction 10
Nederland en de Europese Unie 10
Politics of Migration 10

Blackboard & Turn it in

Blackboard (BB)

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze e-Gids, maar vooral ook op BB. Studenten schrijven zichzelf in voor alle vakken op BB. Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in BB met de per post toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij je cursussen.

Een cursus kun je in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ door ofwel de naam van de cursus ofwel de cursuscode uit deze e-Gids te knippen/plakken. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enroll-ed’) voor de cursus.

Zie deze link voor instructies.

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

Tijdens je eerste studie jaar krijg je intensieve studiebegeleiding door je docent-mentor en de studieadviseurs.

Als eerstejaarsstudent van de bachelor Politicologie en de bachelorspecialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties krijg je in het eerste semester een docent-mentor toegewezen. Je docent-mentor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studie-aanpak. In het eerste blok nodigt je docent-mentor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 wordt je uitgenodigd voor een individueel vervolggesprek. Daarnaast kun je ook uit eigen beweging met je docent-mentor afspreken.

De studieadviseur zal je begeleiden tijdens het tweede semester. De studieadviseur volgt je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en roept je op in het geval van tegenvallende studieresultaten. Je kunt natuurlijk ook zelf contact met de studieadviseur opnemen.

De studieadviseurs organiseren in elk blok gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Hierin wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Voor zaken die het mentoraat overstijgen (denk hierbij aan persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc.) verzoeken we je, bij voorkeur voor aanvang van het studiejaar, contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken. Indien je in de loop van het studiejaar wordt geconfronteerd met onverwachtse problemen moet je direct contact opnemen met je studieadviseur om je situatie te bespreken.

Studieadviseurs

Met studiegeralateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van het Instituut Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer

Zie onder jaar 1, ‘Mentoraat’ voor meer informatie.