Studiegids

nl en

Pedagogische wetenschappen: Gezinspedagogiek

Hieronder vind je de vakbeschrijvingen van het tweede en derde jaar van de specialisatie Gezinspedagogiek.

De vakbeschrijvingen van de propedeutische fase vind je via Pedagogische Wetenschappen.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2022-2023 moet je je voor alle vakken inschrijven via My Studymap.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo) worden voor de vakken uit het eerste jaar door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

**De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Onderzoekspracticum 2 7
Leren en cognitie 5
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling 6
Methoden van kwalitatief onderzoek 3
Gezinspedagogiek 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Orthopedagogiek: theorieën en modellen 5
Onderwijsleerproblemen 5
Juridische en ethische aspecten 5
Jeugdzorg in beweging: organisatie, beleid en werking 5
Practicum gesprekstechnieken 2 2
Oefenonderzoek 5
Academische vaardigheden en beroepsoriëntatie Pedagogische Wetenschappen jaar 2 2

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Observatie van interacties binnen gezinnen 5
Professionele kinderopvang 5
Praktische pedagogiek: het vertalen van wetenschap naar praktijk 5
Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief 5
Bachelorproject Pedagogische Wetenschappen 15
Keuzeruimte Pedagogische Wetenschappen 25
Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie 5
Resilience to violence 5
Forensische aspecten van kindermishandeling 5
Vaders 5
Violence and the brain 5

Arbeidsmarktvoorbereiding

In alle opleidingen die het Instituut Pedagogische Wetenschappen verzorgt staat de verbinding met het werkveld waarin onze afgestudeerden aan de slag gaan centraal. Hoe kunnen de uitkomsten van het onderzoek dat we doen gebruikt worden om problemen in de ontwikkeling van kinderen te voorkómen en op te lossen? Hoe kunnen kinderen in gezinnen, op school en in de hulpverlening profiteren van de kennis die we met ons onderzoek opdoen?
Dat is de vraag waar het in alle opleidingen en vakken van het Instituut Pedagogische Wetenschappen om draait. Ieder kind verdient immers de kans zich optimaal te ontwikkelen.

Dit betekent dat je in veel vakken zowel wetenschappelijke kennis leert als kennismaakt met professionals uit de praktijk die gastcolleges geven over de toepassing daarvan.
Je Bachelorproject is volledig gewijd aan een concrete vraag van een organisatie uit het werkveld van pedagogen. En een groot deel van je Masteropleiding wordt besteed aan een uitgebreide kennismaking met het werk dat je straks als afgestudeerd pedagoog gaat verrichten. Zo word je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.