Prospectus

nl en

1 EBM

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Mentoraat

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Policy Making and Decision Making 5
Microeconomics (BSK) 5

Blok 2

Organization Theory 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Macroeconomics (BSK) 5

Blok 3

Statistiek (BSK) 5
Policy Economics 5
Public Management 5

Blok 4

Law 5
Political Science 5
EBM I: markets and governance 5

2 EBM

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Quantitative Methods 5
Public Sector Economics 5
European Union Politics and Policy 5

Blok 2

Foundations of Social Science and Public Administration 5
Socio-Economic Policy: Theory and Institutions 5
Governance and Digitalisation 5

Blok 3

Socio-Economic Policy: Empirical Analyses 5
Qualitative Methods 5
Beleidsimplementatie en -evaluatie 5

Blok 4

Business Economics 5
Public Financial Management 5
EBM II: market-like practices in the public sector 5

Cohort 2021-2022 and before

Policy 2 (Implementation of Policy) 5

3 EBM

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1 & 2

Vrijekeuzeruimte (Bestuurskunde) 30

Blok 3

European Economic Integration 5
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Blok 4

Economic Theory of Politics 5
Administrative Ethics 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Transitional arrangements

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject (15 ECTS) 15

Educational organisation

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Labour market preparation

Arbeidsmarktvoorbereiding in de bachelor Bestuurskunde

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw ‘employability’, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:

1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.: onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheden, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

3. Zelfreflectie
Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Employability/arbeidsmarktprogramma in de bachelor Bestuurskunde

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op een professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden, en je kunt oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Alle eerstejaars zitten in een mentorgroep. Het mentoraat legt de basis voor een goed verloop van de bachelor. Je krijgt onder andere advies over academische – en studievaardigheden, je reflecteert op je studievoortgang en –houding én er worden workshops aangeboden op het gebied van vakoverstijgende vaardigheden die van belang zijn als bestuurskundige op de arbeidsmarkt zoals onderzoek doen, academisch schrijven en presenteren. Deze vaardigheden ga je in de drie jaar van je bachelor in diverse vakken toepassen en verbeteren.

Tijdens het tweede jaar zullen door de studieadviseurs bijeenkomsten over de minoren, stages en masteroriëntatie georganiseerd worden. Tijdens de workshop over masteroriëntatie komt de oriëntatie op de arbeidsmarkt ook aan bod.

De vrijekeuzeruimte in het derde jaar is een uitgemeten kans om praktijkervaring op te doen middels een stage.

In wat volgt belichten we meer in detail hoe in het kerncurriculum van bestuurskunde de verschillende vaardigheden aan bod komen.

1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
In het gehele curriculum trachten we studenten te bekwamen in vakspecifieke kennis en vaardigheden, die van een bestuurskundige op de arbeidsmarkt worden vereist. Welke vakspecifieke kennis en vaardigheden worden aangeleerd varieert over de leerlijnen die door het curriculum lopen.

De gemeenschappelijke vakken zijn georganiseerd rond verschillende algemene leerlijnen, zoals publiek management en organisaties; beleid; en sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Studenten die voor Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO) kiezen als specialisatie krijgen daarnaast de kans zich toe te leggen op meer specifieke kennis en vaardigheden gelinkt aan het speelveld van belanghebbenden in de publieke sector op lokaal, nationaal en internationaal niveau, en publiek leiderschap. Binnen deze specialisatie verdiepen studenten zich eveneens in disciplines als sociologie en staats- en bestuursrecht, die nodig zijn om complexe maatschappelijke problemen te kunnen doorgronden vanuit een multidisciplinair perspectief.

Studenten die de specialisatie Economie, Bestuur en Management (EBM) volgen bekwamen zich daarentegen meer op het gebied van economie en financieel-economisch beleid. Zo verdiepen zij zich in actuele en ingrijpende economische beleidsdossier, zoals de impact van migratie of technologische verandering op de arbeidsmarkt. Daarnaast vergaren ze analytische vaardigheden en data skills die direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Studenten die kiezen voor de specialisatie Digitalisatie, Data en Governance (DDG) gaan dieper in op de rol die nieuwe technologieën spelen in bestuur. Hierbij wordt het perspectief van de bestuurskunde gecombineerd met onder andere informatica, managementwetenschap en technologiestudies. Studenten leren hoe overheden slimmer en efficiënter kunnen worden, maar ook hoe ze ethisch en strategisch kunnen omgaan met de risico's van digitale systemen, zoals kunstmatige intelligentie, bevooroordeelde algoritmen, hacking en surveillance.

Tijdens de ‘projecten’ aan het einde van het eerste en tweede jaar leer je vakspecifieke kennis en vaardigheden integreren middels een actueel en praktijkrelevant onderwerp. Deze projecten worden daarom ook georganiseerd per specialisatie.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Vakoverstijgende vaardigheden komen in diverse vakken aan bod. Tijdens het mentoraat leer je al over onderzoek doen, academisch schrijven en presenteren, en leer je over groepsdynamiek en samenwerking. Tijdens de opdrachten en toetsen in de vakken ga je daar mee aan de slag. Hieronder vind je een aan aantal voorbeelden van vakoverstijgende vaardigheden en hoe deze in de vakken terug komen.

 • Onderzoeksvaardigheden staan centraal in de skills gerichte onderzoekvakken (Inleiding Sociaal Wetenschappelijk onderzoek J1, Statistiek J1, Kwantitatieve en Kwalitatieve methoden J2 en het bachelor project J3). Deze vaardigheden zijn niet alleen relevant voor academici maar ook voor Bestuurskundigen in de praktijk zoals duidelijk moet blijken tijdens de ‘projecten’ aan het einde van het eerste en tweede jaar.

 • Tijdens diverse vakken met groepsprojecten leer je projectmatig- en samenwerken. (BBO I J1, EBM I J1 etc.)

 • Mondelinge en schriftelijke communicatie is eveneens een belangrijke component in diverse vakken. Zo moet je presenteren (Publiek Management J1, Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties EBM J21), debatteren (EU Politics and Policy J2), dien je constructieve peer reviews te schrijven (Organisatietheorie J1), of te communiceren tijdens rollenspellen (Economische Theorie van Politiek J3), en dien je papers of praktijkgerichte beleidsnota’s te schrijven (Beleidseconomie EBM J1 en Public Affairs BBO J2).

 • Ook digitale vaardigheden komen aan bod in meerdere vakken van het curriculum. Zo leer je onder meer statistische programma’s te gebruiken (Statistiek J1, Sociaaleconomisch Beleid: Empirische Analyse EBM J2), vlogs of video’s te maken of posters te ontwikkelen (beleid 2).

3. Zelfreflectie
Studenten worden in het mentoraat actief begeleid in zelfreflectie. Bij BBO leren studenten reflecteren op hun persoonlijk leiderschap en het ontwikkelen van persoonlijke leerdoelen in Leiderschap en prestaties (J3).

4. Praktijkervaring
De stage in het derde jaar is dé kans op praktijkervaring op te doen. Daarnaast heeft bestuurskunde diverse praktijkgerichte of op de praktijk gebaseerde opdrachten in het curriculum zoals de projecten aan het eind van het eerste en tweede jaar maar ook in diverse andere vakken word gewerkt met casussen (Public Affairs J2, Beleidseconomie J2).

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Tijdens de bachelor bestuurskunde kom je diverse malen in aanraking met het werkveld door gastcolleges (Public Affairs, BBO II) of werkbezoeken (Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties (EBM J2). Ook in het kader van het mentoraat wordt de dialoog aangegaan met alumni en komt loopbaanbegeleiding aan bod.

Activiteiten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt naast/buiten het curriculum

Gedurende het studiejaar vinden er verschillende activiteiten plaats binnen, naast en buiten je opleiding om de overgang van de universiteit naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Denk aan activiteiten georganiseerd door studievereniging B.I.L. en door Career Service FGGA, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’)

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom arbeidsmarktvoorbereiding. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie

Electives

This programme's main language is Dutch. Hence, most of the information on these pages is not available in English.

Course EC Semester 1 Semester 2
International Regulation 5