Prospectus

nl en

1 EBM

De bachelortrack Bestuurskunde: EBM berust op een aantal pijlers waaronder Bestuurskunde, Organisatie & Management en Economie. Hiermee wordt de basis gelegd voor de komende jaren.

Bestuurskunde is een voltijdse studie. Naast de hoorcolleges en werkgroepen moet je zelf aan de slag. Denk hierbij aan lezen, het schrijven van opdrachten en het leren voor tentamens.

Belangrijk om te weten is dat je in dit jaar met het Bindend Studieadvies (BSA) te maken hebt. Je krijgt een positief advies als je aan het eind van dit jaar 45 ECTS of meer hebt gehaald. Haal je minder en zijn er geen erkende bijzondere omstandigheden dan kun je niet verder met deze opleiding.

Tijdens het jaar zijn er een aantal contactmomenten met de studieadviseurs (zoals gesprekken over het BSA). Tussendoor kun je natuurlijk altijd je vragen of problemen bespreken met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Tutoraat Bestuurskunde Ba1

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Introduction to Policy Studies 5
Microeconomics (BSK) 5

Blok 2

Organization Theory 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Macroeconomics (BSK) 5

Blok 3

Statistiek (BSK) 5
Policy Economics 5
Public Management 5

Blok 4

Law 5
Political Science 5
EBM I: markets and governance 5

2 EBM

In het tweede jaar van Bestuurskunde: EBM staat verdieping van economische en bestuurskundige thema’s centraal. Daarnaast wordt in het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management: Project Bedrijfsmatig werken’ de kennis en inzichten die je inmiddels hebt verworven met elkaar geïntegreerd. In dit vak doe je ook onderzoek.

In de loop van het tweede studiejaar wordt op verschillende momenten voorlichting gegeven over het invullen van de vrijekeuzeruimte in het derde jaar. Het is goed al in je tweede jaar na te denken over wat je wil. Wil je stagelopen, naar het buitenland of je kennis verdiepen of verbreden door een minor of keuzevakken? Verdiep je vast in de eisen en deadlines. Meer weten? Kijk alvast naar het derde jaar en klik op ‘Vrijekeuzeruimte’.

Tijdens het jaar zijn er een aantal contactmomenten met de studieadviseurs (zoals gesprekken over jouw studieplan en over studieloopbaanoriëntatie). Tussendoor kun je ook je vragen of problemen met de studieadviseur bespreken.

Voorbereiding Vrijekeuzeruimte
In de vrijekeuzeruimte van je derde jaar kan je 30 EC zelf invullen. Het is belangrijk om je hier op tijd op voor te bereiden omdat de meeste mogelijkheden al tijdens je tweede jaar actie vereisen om het te laten slagen.

Studeren in het buitenland

 • De aanmelddeadline is al op 1 december van je tweede jaar.

 • In september en oktober van je tweede jaar vinden er diverse informatiesessies plaats. Houd je uMail in de gaten voor de uitnodigingen.

Stagelopen

 • We raden je aan om zes maanden voor de start te beginnen met het vinden en regelen van een stage. Lees ook de testimonials van oud-stagiairs om te leren waar zij stage hebben gelopen, hoe ze die hebben gevonden en wat hun taken waren.

 • In maart vindt Meet the employer en/of stagemarkt plaats (online en/of op locatie) waar Nederlandse en internationale organisaties vertellen over zichzelf en hun stages of vacatures.

 • Kijk ook op de Leiden Career Zone Job Portal voor vacatures (let op: deze zijn nog niet door de stagecoördinator van Bestuurskunde goedgekeurd).

Minor

 • De minoren worden in april geüpdatet voor volgend academisch jaar.

 • De inschrijfperiode is meestal rond 1 mei tot half juli. Sommige minoren zitten snel vol, dus check het exacte startmoment om je direct in te schrijven.

 • Tip: zorg dat je de codes van de minoren van jouw keuze bij de hand hebt. Mocht de minor van jouw eerste keuze al volzitten, dan kan je je snel voor je tweede, derde etc. keuze inschrijven.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Governance and Digitalisation 5
Public Sector Economics 5
Quantitative Methods 5

Blok 2

Foundations of Social Science and Public Administration 5
European Union Politics and Policy 5
Socio-Economic Policy: Theory and Institutions 5

Blok 3

Public Financial Management 5
Qualitatively Methods 5
Socio-Economic Policy: Empirical Analyses 5

Blok 4

Business Economics 5
Policy 2 (Implementation of Policy) 5
EBM II: market-like practices in the public sector 5

3 EBM

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met een minor, stage, studeren in het buitenland of keuzevakken In het tweede semester zijn er nog vier verplichte vakken en het bachelorproject.

Aan de start van het derde jaar heb je de mogelijkheid om jouw (geüpdatete) studieplan met de studieadviseurs te bespreken. Misschien moet je nog eerste- of tweedejaarsvakken inhalen of heb je een master met bepaalde toelatingseisen op het oog. Tussendoor kun je ook je vragen of problemen met de studieadviseur bespreken.

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1 & 2

Vrije Keuzeruimte (Bestuurskunde) 30

Blok 3

European Economic Integration 5
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Blok 4

Administrative Ethics 5
Economic Theory of Politics 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Overgangsregelingen

Management and Performance (BBO en EBM cohort 2018-2019 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Management and Performance in het academisch jaar 2020-2021 niet aangeboden.

 • Studenten die in 2020-2021 nog geldige deelcijfers uit 2019-2020 hebben, wordt de mogelijkheid aangeboden het vak af te ronden door de toetsing van het nog niet behaalde deelcijfer af te leggen in de tentamenweek van blok 1 van 2020-2021. Houd hierover de berichtgeving via mail en Brightspace in de gaten.

 • Studenten die het vak nog niet hebben behaald en geen geldige deelcijfers hebben dienen het vak Governance and Digitalization in blok 1 te doen.

Micro- en Macroeconomie + Institutionele Economie (EBM cohort 2016-2017 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma worden de vakken Micro- en Macro-economie en Institutionele Economie met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die beide vakken nog niet hebben gehaald, dienen de nieuwe vakken Micro-economie (blok 1) en Macro-economie (blok 2) te doen.

Wetenschapsfilosofie (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Wetenschapsfilosofie met ingang van het academisch jaar 2018-2019 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het vak Foundations of Social Science and Public Administration in blok 1 te doen.

Foundations of Public Administration (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Foundations of Public Administration (niet te verwarren met het nieuwe vak Foundations of Social Science and Public Administration, zie hier boven) met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het volgende vak ter vervanging te doen:

 • BBO: Leeronderzoek II: Kwalitatief Onderzoek Internationaal Bestuur (blok 4)

 • EBM: Beleid 2: Implementatie (blok 4)

Staats- en Bestuursrecht (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Staats- en Bestuursrecht niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie Bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak weer volgen bij BBO jaar 3, blok 4. Dit geldt ook voor studenten EBM.

Multilevel Governance: civil service reform (BBO cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Multilevel Governance: civil service reform niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie Bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak weer volgen bij de derdejaars in blok 3. Dit geldt uitsluitend voor studenten BBO.

Economische theorie van politiek (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma wordt het vak Economische theorie van politiek niet meer aangeboden voor de specialisatie BBO, maar nog wel voor de specialisatie EBM. BBO-studenten die dit vak nog niet gehaald hebben, kunnen ook deelnemen aan dit vak.

Politieke filosofie en Openbaar Bestuur (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
EBM studenten die het vak Politieke Filosofie niet met een voldoende hebben afgesloten dienen het vak Political Philosophy and Public Administration met de BBO-studenten in blok 4 te volgen.

Economie in Hoofdlijnen (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Economie in Hooflijnen voor de specialisatie EBM komen te vervallen. EBM studenten die Economie in Hoofdlijnen moeten herkansen dienen het vak Economie in Hoofdlijnen te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 2.

Onderzoeksontwerp (EBM en BBO cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Onderzoeksontwerp komen te vervallen. BBO studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 Leeronderzoek te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4. EBM studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 Leeronderzoek te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4 en zullen een aangepaste opdracht krijgen, specifiek voor hun track. Meer informatie over deze aangepaste opdracht voor EBM-studenten zal vóór de start van blok 4 op Blackboard geplaatst worden bij het BBO1 Leeronderzoek.

Bachelor project (cohort 13-14 en verder terug)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het bachelor project 10 ECTS vanaf 2016-2017 voor studenten die zijn begonnen met hun bachelor in september 2014.
Studenten die hun bachelor zijn begonnen in september 2013 of eerder dienen het bachelor project te volgen voor 15 ECTS. Studenten die het bachelor project voor 15 ECTS moeten doen, draaien mee met de hoorcolleges en de werkgroepen van het bachelor project nieuwe stijl (10 EC), maar dienen te voldoen aan de eisen van het bachelor project oude stijl (15ECTS). Dit betekent dat de 15-EC scriptie groter van omvang is dan de 10-EC scriptie (woordlimiet: 15.000 woorden ipv 8000 woorden). In de 15 EC scriptie dient er uitgebreid stilgestaan te worden bij de normatieve implicaties van de bevindingen, dient er grondig gereflecteerd te worden op betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek, dienen er uitgebreide aanbevelingen te worden gedaan voor vervolgonderzoek, en dienen er verschillende beleidsaanbevelingen worden opgesteld. Deze zaken dienen ook aan bod te komen in de 10-EC scriptie maar veel beperkter.

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject (15 ECTS) 15

New page

Bestuur en medezeggenschap
De opleiding Bestuurskunde heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

De bachelor Bestuurskunde heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning
Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht met studiegerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, studieplanning, examenregelingen etc.

 • Persoonlijke omstandigheden
  Meld persoonlijke omstandigheden altijd bij de studieadviseurs. Hieronder vallen in ieder geval ziekte, functiebeperking, familieomstandigheden, zwangerschap en bestuurswerkzaamheden.

 • Bindend Studie Advies (BSA)

In je eerste jaar moet je 45 van de 60 ECTS halen om door te mogen naar het tweede jaar. In je eerste jaar krijg je diverse adviezen en berichten hierover.

 • Studiebegeleidingsplan
  Stappen 5 t/m 8 van het Leids Studiesysteem hebben betrekking op de studiebegeleiding als je gestart bent. In dit document kan je daar meer over lezen.

 • Overige studiegerelateerde zaken
  Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.
  Het komt regelmatig voor dat de studieadviseur je voor jouw vraag of probleem naar een andere afdeling doorverwijst.

 • De Studentendecanen beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen. Denk hierbij o.a. aan topsport, functiebeperking, zwangerschap en financiën

 • De Studentenpsychologen kunnen je helpen bij zowel studiegerelateerde als persoonlijke problemen als faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes. Daarnaast bieden ze ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt o.a. cijferregistratie, vak- en tentamenorganisatie en -inschrijving, en gecertificeerde cijferlijsten en het aanvragen van diploma’s. Zij staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

 • Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

 • De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

 • Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, een toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

 • Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator: de assessor van de faculteit (student-lid van het bestuur). Hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Introductie

Welkomstdag Bestuurskunde op vrijdag 3 september 2021

Introductieprogramma Bestuurskunde 2021-2022:
Op vrijdag 3 september vindt het welkom plaats op de Wijnhaven. Hieronder is meer informatie te vinden over het welkom. Aanstaande studenten krijgen ongeveer een week voor die datum een mail met meer informatie over de exacte tijd. We hopen je dan te zien!

Datum, locatie en routebeschrijving:

 • Vrijdag 3 september

 • Tijd: 10.00 – 12.00 uur of 13.00 – 15.00 uur (info over exacte tijd volgt)

 • Inloop: vanaf een half uur voor je starttijd mag je komen

 • Locatie: Wijnhaven, Turfmarkt 99, Den Haag

 • Contact en routebeschrijving

Programma:

 • Welkomstwoord dr. Valérie Pattyn (Opleidingsdirecteur Bachelor Bestuurskunde) – video

 • Kennismaking met de docentmentor, studentmentor en de overige studenten van je mentoraatgroepje.

 • Toelichting mentoraatbijeenkomsten

 • Informatie van Studieadvies en het Onderwijs Service Centrum – video

 • Informatie van de BIL (studievereniging)

 • Activiteit om elkaar verder te leren kennen

 • Optioneel: toelichting universitaire systemen uSis en Brightspace

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde

Labour market preparation

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op een professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studieadviseur, de FGGA Career Service en/of medestudenten over gesproken. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden, en kunt oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De Career Service is er om studenten (en pas afgestudeerden) te helpen bij de overstap naar de arbeidsmarkt. We geven je persoonlijk advies en organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’)

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom arbeidsmarktvoorbereiding. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie

Keuzevakken

Voor niet-bestuurskundestudenten biedt het Instituut Bestuurskunde keuzevakken aan. Via Usis kunnen Leidse studenten zich hiervoor aanmelden. Studeer je aan een andere universiteit? Meld je dan ook aan als gaststudent. Scroll naar beneden totdat je 'Anders studerenden' en daarna 'Gaststudent' ziet.

Studenten Bestuurskunde kunnen van onderstaande keuzevakken alleen deze vakken als keuzevakken volgen:

 • International Regulation

 • Kindermishandeling en Jeugdbeleid: Besluiten in Uitvoering

Studeren met een functiebeperking

Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor een tentamen of dat je een laptop nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD hebt. Als je van deze faciliteiten gebruik wilt maken, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met de studentdecanen. Houd alle relevante medische informatie en testresultaten bij de hand. Zorg dat je duidelijk aangeeft welke voorzieningen je nodig denkt te hebben. De studentdecanen zullen onze examencommissie daarna adviseren. Heb je al een verklaring van studentdecanen? Mail die dan z.s.m. naar de studieadviseurs van Bestuurskunde of vraag de studentdecanen deze naar de studieadviseurs te mailen.

Course EC Semester 1 Semester 2
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (minor OBBM) 5
Introduction to Public Administration 5
Policy studies (part 1) Minor 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (minor OBBM) 5
Governance and Digitalisation 5
International Regulation 5
Public Values & Ethics 5
European Union Politics and Policy (minor PA) 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (minor OBBM) 5
International Administration (Minor/Exchange) 5
Research in Public Administration 5
Child Maltreatment and Youth Policy: Decisions and Implementation 5