Studiegids

nl en

Jaar 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht 5
Transnationaal vermogensrecht 5

Keuze uit 1 van de 2 onderstaande practica:

Practicum: Burgerlijk Recht 10
Practicum: Togapraktijk Civiel Recht 10

Keuze uit 2 van de 9 (gebonden, gedeeltelijk verplichte) profileringsvakken (A t/m M) met daarbij de volgende vijf mogelijke "accenten":

  1. Algemeen: 2 vakken uit A t/m M
  1. Togapraktijk: 2 vakken uit A t/m M en het (specifiek, gebonden) 'Practicum togapraktijk civiel recht'
  1. Onroerend goedrecht: de 2 vakken E+F
  1. Verzekeringsrecht: de 2 vakken J + K
  1. Intellectueel eigendomsrecht: de 2 vakken L + M
A) Profileringsvak: Arbeidsovereenkomstenrecht 5
C) Profileringsvak: English Contract Law 5
E) Profileringsvak: Aanbestedingsrecht 5
F) Profileringsvak: Huurrecht 5
H) Profileringsvak Familievermogensrecht 5
I) Profileringsvak: Comparative Civil Procedure 5
J) Profileringsvak: De verzekeringsovereenkomst 5
K) Profileringsvak: De inbedding van het verzekeringsrecht 5
L) Profileringsvak: IE Auteursrecht 5
M) Profileringsvak: IE Octrooirecht 5

Semester 2

Privatissimum: Burgerlijk Recht 10
Internationaal Privaatrecht (civiel) 5
Burgerlijk Procesrecht (Ma) 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10