Studiegids

nl en

Eerste jaar

Je kunt aan deze masterspecialisatie een bepaald accent meegeven door de keuze van je profileringsvakken en het onderwerp van je scriptie.

Voor een internationaal accent kies je de profileringsvakken: English Contract Law en Internationaal Transportrecht.
Voor een accent in onroerend goed kies je de profileringsvakken Bouwrecht en Huurrecht.
Voor het accent arbeidsrecht kies je de profileringsvakken Arbeidsovereenkomstenrecht en Capita Selecta Arbeidsrecht.
Voor het algemene accent en het accent togapraktijk kun je kiezen uit alle profileringsvakken.

Voor het accent togapraktijk volg je het vak Practicum: Togapraktijk Civiel Recht in plaats van het vak Practicum: Burgerlijk Recht.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Burgerlijk procesrecht 5
Internationaal privaatrecht (civiel) 5
Privatissimum: Burgerlijk Recht 10
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10
Transnationaal vermogensrecht 5
  1. Profileringsvakken - kies twee van de onderstaande zeven vakken:
Profileringsvak: Arbeidsovereenkomstenrecht 5
Profileringsvak: Bouwrecht 5
Profileringsvak: Capita Selecta Arbeidsrecht 5
Profileringsvak: English Contract Law 5
Profileringsvak: Huurrecht 5
Profileringsvak: Internationaal transportrecht 5
Profileringsvak: Verzekeringsrecht 5
  1. Recht Realiseren - kies één van de volgende twee vakken:
Rechtshandhaving - Recht realiseren 5
Rechtsvinding - Recht realiseren 5
  1. Practicum - kies één van de volgende twee vakken:
Practicum: Burgerlijk recht (voor alle overige accenten) 10
Practicum: Togapraktijk civiel recht (voor accent togapraktijk) 10