Studiegids

nl en

Jaar 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht 5
Transnationaal vermogensrecht 5

Keuze uit 1 van de 2 onderstaande practica:

Practicum: Burgerlijk Recht 10
Practicum: Togapraktijk Civiel Recht 10

Keuze uit 2 van de 10 (gebonden, gedeeltelijk verplichte) profileringsvakken (A t/m M):

A) Profileringsvak: Arbeidsovereenkomstenrecht 5
C) Profileringsvak: English Contract Law 5
E) Profileringsvak: Aanbestedingsrecht 5
F) Profileringsvak: Huurrecht 5
H) Profileringsvak Familievermogensrecht 5
I) Profileringsvak: Comparative Civil Procedure 5
J) Profileringsvak: De verzekeringsovereenkomst 5
K) Profileringsvak: De inbedding van het verzekeringsrecht 5
L) Profileringsvak: IE Auteursrecht 5
M) Profileringsvak: IE Octrooirecht 5

*Let op! Vanwege onder andere de geringe belangstelling voor zogenaamde accentverklaringen is het vanaf studiejaar 2021-2022 niet meer mogelijk om voor uw master Civiel recht zo'n verklaring te verkrijgen. Studenten die voor het studiejaar 2021-2022 zijn begonnen met de master Civiel recht hebben tot augustus 2022 de tijd om in het kader van het afstuderen een accentverklaring aan te vragen.

Semester 2

Privatissimum: Burgerlijk Recht 10
Internationaal privaatrecht (civiel) 5
Burgerlijk Procesrecht (Ma) 5
Scriptie master Rechtsgeleerdheid 10

Arbeidsmarkt

Informatie volgt.