Studiegids

nl en

Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management

Introductie en doelgroep

Let op: de minorvakken zijn alleen toegankelijk voor studenten met een officiële minorinschrijving! Heb je geen inschrijving? Dan kan je de minorvakken helaas niet als keuzevakken volgen. Iedereen zonder minorinschrijving die zich toch inschrijft, wordt uitgeschreven.

Deze minor is bedoeld voor studenten met een brede interesse in het functioneren van de publieke sector in al haar verscheidenheid die, bovendien, een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van publieke dienstverlening. Studenten worden in de minor in staat gesteld op basis van goede inhoudelijke kennis degelijke oordelen te kunnen vellen inzake problemen in de publieke sector en goede aanbevelingen te doen ter verbetering.

Vanzelfsprekend staat de minor open voor studenten met verschillende disciplinaire achtergronden. De studie Bestuurskunde leent zich hier goed voor. Zij is bij uitstek interdisciplinair en gebruikt allerhande inzichten om de complexiteit van het openbaar bestuur te kunnen doorgronden.

Deze minor is voor elke universitaire student toegankelijk. De minor staat niet open voor HBO-studenten. Als je vanuit een andere discipline komt, kan de overstap groot zijn en extra tijd en energie kosten. Denk hierbij aan het je eigenmaken van een andere manier van onderzoek doen, tentaminering en/of papers schrijven. Mocht je twijfelen of deze minor voor jou is, neem dan gerust contact op met de studieadviseurs.

In deze minor krijgen studenten kennis van en inzicht in het Nederlandse openbaar bestuur. Studenten bestuderen landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden – in de context van internationalisering en Europese Unie – en allerhande publieke en private instanties die publieke taken uitvoeren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen of woningcorporaties. Studenten leren zodoende hoe het openbaar bestuur er eigenlijk uitziet, welke organisaties hier deel van uit maken, waar deze organisaties vandaan komen en wat de onderlinge relaties zijn. Studenten krijgen bovendien inzicht in recente ontwikkelingen en uitdagingen in het openbaar bestuur, krijgen inzicht in sociologie en bekijken daarnaast normatieve vragen van ethiek voor de publieke sector omtrent ‘goed’ bestuur. In de vakken worden actuele vraagstukken besproken, zoals de invloed van Europa, het maken van nieuw beleid in een ‘participatie samenleving’ of het zorgen voor een efficiënte (lees: slanke en zuinige), daadkrachtige en integere overheid. Studenten krijgen in deze minor essentiële handvaten om antwoorden te vinden op belangrijke maatschappelijke vraagstukken om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening.

Programma en opbouw

De minor wordt verzorgd in twee blokken van ieder 8 weken.

In blok 1 komt de basis aan de orde. Dat wil zeggen, de basisbeginselen van bestuurskunde en beleid middels de vakken: 'Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap', 'Beleids- en Besluitvorming' en 'Sociologie'.

In blok 2 is vervolgens sprake van verdieping in twee kerngebieden van de Bestuurskunde, ‘Public Values and Ethics’, en ‘Publiek Management en Organisaties’. Studenten krijgen in blok 2 ook de kans om eigen interesses verder te ontwikkelen via een keuze tussen twee vakken: in het vak 'Governance and Digitalization' spitsen we ons toe op de digitalisering van de overheid, de inrichting hiervan, en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. In het vak 'Inleiding sociaalwetenschappelijk onderzoek' maak je kennis met de eigenheid van onderzoek binnen de bestuurskunde en de sociale wetenschappen. De keuze tussen 'Governance and Digitalization' en 'Inleiding sociaalwetenschappelijk onderzoek' kan ook worden bepaald door de wens om in de master in te stromen zonder pre-master te hoeven volgen. Het volgen van het vak Inleiding Sociaalwetenschappelijk onderzoek en het afronden van de 30 ECTS minor stelt studenten zonder achtergrond in de sociale wetenschappen meteen in staat in te stappen in een Master Bestuurskunde, zonder de pre-master te moeten volgen.

Alle vakken zijn 5 ECTS. In het kader van het internationaliseringstreven van de Universiteit Leiden, zullen sommige vakken in het Engels worden gegeven.

Blok 1 (Semester 1)

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (niveau 100)

 • Beleids- en Besluitvorming (niveau 200)

 • Sociologie (niveau 100)

Blok 2 (Semester 1)

 • Public Values and Ethics (niveau 300). Dit vak wordt in het Engels gegeven.

 • Publiek Management & Organisaties (niveau 300)

Keuzemogelijkheid:

 • Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (niveau 200). NB: dit vak is nodig voor toelating tot een Master Bestuurskunde zonder pre-master te hoeven volgen; voor mensen zonder achtergrond in de sociale wetenschapen (zie tab Belangrijke informatie).

OF

 • Governance and Digitalisation (niveau 200) (wordt deels in het Engels gegeven)

Een 15 ECTS keuzevakken programma:

Studenten aan de Universiteit Leiden worden geacht de volledige minor van 30 EC te volgen. Voor studenten buiten de Universiteit Leiden die niet de mogelijkheid hebben om de volledige minor te volgen, kan er ook gekozen worden voor een verkorte minor. Onderdelen van de minor kunnen dan worden gevolgd als een programma van 15 ECTS aan keuzevakken die als zodanig op de bul worden vermeld, maar die wel samen een coherent pakket vormen. Het betreft de volgende vakken:

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (niveau 100), blok 1, semester 1

 • Beleids- en Besluitvorming (niveau 200), blok 1, semester 1

 • Publiek Management & Organisaties (niveau 300), blok 2, semester 1

Als je in blok 2 (november en december) geen ruimte hebt om minorvakken te volgen, dan kan je er ook voor kiezen om alleen de minorvakken van blok 1 (september en oktober) te volgen.

Werkgroepen

De meeste, niet alle vakken, bieden werkgroepen aan. Voor minorstudenten is er een speciale minorwerkgroep. Het Onderwijs Service Centrum schrijft alle minorstudenten in voor deze werkgroep(en). Studenten moeten zichzelf alleen voor de vakken (hoorcolleges) en (her)tentamens inschrijven. Zie voor meer informatie hierover het tabblad ‘Belangrijke informatie’ onder het kopje ‘Inschrijven voor minor, vakken en tentamens’. Elke minor heeft zijn eigen roosterpagina.

Locatie

De minorvakken worden gedoceerd in Den Haag.

Rooster 2023-2024

De roosterpagina 2023 wordt zo snel als mogelijk gepubliceerd door middel van een link naar de website, zie rechterzijde van deze pagina. Elke minor heeft zijn eigen roosterpagina. Roosters zijn altijd onder voorbehoud.

Contact

Voor vragen over de minor kan je contact opnemen met de studieadviseurs van de Bachelor Bestuurskunde via Studieadviseur Bachelor Bestuurskunde. Bij inhoudelijke vragen zal de studieadviseur je doorsturen naar de minorcoördinator.

Minor Bestuurskunde 2023-2024

Vak EC Semester 1 Semester 2
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Beleids- en besluitvorming 5
Sociologie 5
Public Values and Ethics 5
Publiek Management en Organisaties (minor OBBM) 5

Blok 2 Kies uit

Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Governance and Digitalisation 5

Belangrijke informatie

Op deze pagina kun je de volgende informatie vinden:

 • Inschrijven voor vakken en tentamens

 • Planning onderwijs en (her)tentamens

 • Niveau van de minor

 • Wanneer één of meer vakken niet worden gehaald

 • Studeren met een functiebeperking

 • Instroom in een Master Bestuurskunde zonder pre-Master

 • Onderwijs en Examenregeling

Inschrijven voor minor, vakken en tentamens

De meeste vakken bestaan uit hoorcolleges, werkgroepen en tentamens. Sommige vakken hebben echter geen werkgroepen of alleen papers. Check daarom s.v.p. de Studiegids voor wat per vak geldt. Verder verschilt het inschrijfproces voor minoren, vakken en tentamens per type student.

 • Leidse studenten dienen zich eerst aan te melden voor de minor via EduXchange. Als ze ingeschreven zijn voor de minor, dan moeten ze zich daarna ook voor de vakken en (her)tentamens inschrijven via MyStudyMap. Het vak verschijnt dan in je persoonlijke rooster op MyTimeTable. Minorstudenten hebben hun eigen werkgroepen en worden hiervoor ingeschreven door het Onderwijs Service Centrum. Kijk hiervoor in het rooster op MyTimeTable.

 • Studenten van de TUD en EUR melden zich ook voor de minor aan via EduXchange. Zij schrijven zich via uSis in voor vakken en (her)tentamens*. Het Onderwijs Service Centrum schrijft ze vervolgens in voor de werkgroepen.

 • Studenten van andere instellingen worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van de studieadviseur. Voor meer informatie, neem contact op met de studieadviseurs. Na toelating tot de minor schrijven deze studenten zich via uSis in voor vakken en (her)tentamens*. Het Onderwijs Service Centrum schrijft ze vervolgens in voor de werkgroepen.

*Mogelijk verandert de inschrijfprocedure voor niet-Leidse studenten vanaf 2023-2024. In dat geval zal de studiegidstekst aangepast worden. Houd deze pagina vanaf juni 2023 daarom goed in de gaten voor mogelijke wijzigingen.

Planning onderwijs en tentamens

De minor wordt gegeven in het eerste semester (september - januari). Het semester bestaat uit twee blokken, waarvan elk blok uit acht weken bestaat. De achtste week is de tentamenweek. In januari vinden de herkansingen plaats.

Niveau van de minor

In overeenstemming met de richtlijnen van de Universiteit Leiden is het minorprogramma geroosterd binnen de 30 ECTS discretionaire ruimte in het derde jaar van het Bachelorprogramma.

Wanneer één of meer vakken niet worden gehaald

In het geval dat een student een of meer minorvakken niet haalt, mag deze zich niet opnieuw inschrijven voor de minor. De student kan de niet behaalde vakken vervangen door losse keuzevakken. De behaalde minor- en keuzevakken komen dan allemaal als losse keuzevakken op je diploma te staan (je kan ze dus wel inzetten voor je vrijekeuzeruimte). Studenten die zich alsnog opnieuw inschrijven voor de minor zullen voor de start uitgeschreven worden.

Studeren met een functiebeperking

Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor een tentamen of dat je een laptop nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD hebt. Als je van deze faciliteiten gebruik wilt maken, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met Fenestra (een afspraak maken gaat via de studentdecanen. Neem alle relevante medische informatie en testresultaten mee. Zorg dat je duidelijk aangeeft welke voorzieningen je nodig denkt te hebben. De studentdecanen van Fenestra zullen onze examencommissie daarna adviseren. Heb je al een verklaring van Fenestra, mail die dan z.s.m. naar de studieadviseurs van Bestuurskunde.

In het geval dat je gebruik mag magen van de extra faciliteiten, willen we je wijzen op de volgende belangrijke informatie:

 • Het Onderwijs Service Centrum wil het aanleveren van deze informatie zo makkelijk mogelijk voor jou maken. Ze zullen je ieder blok, ruim van te voren, een mail sturen waarin specifiek naar deze informatie gevraagd wordt. Wanneer je deze mail binnen de deadline volledig beantwoordt zal je gegarandeerd van de faciliteiten gebruik kunnen maken. Hierover zal je een bevestigingsmail ontvangen met daarin o.a. de tijd en locatie van het tentamen. Houd in de gaten dat je deze mail wel ontvangt!

 • Onvolledige informatie of reacties na de deadline worden niet meer in behandeling worden genomen. Concreet houdt dit in dat er geen faciliteiten voor jou zijn geregeld en je in de reguliere zaal tentamen zal moeten maken.

 • Ook willen we jullie erop attenderen dat er alleen gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten die Fenestra in hun advies aan de examencommissie hebben vermeld. Discussies met de docent, een collega van het Onderwijs Service Centrum en/of de surveillant voor, tijdens of na het tentamen worden doorgegeven aan ons. Wanneer dit vaker gebeurt, zullen wij dit doorgeven aan de examencommissie die dan mogelijkerwijs besluit het advies van Fenestra niet meer op te volgen.

Instroom in een Master Bestuurskunde zonder pre-Master

Het behalen van deze minor (alle 30 ECTS, inclusief het vak Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek als je geen achtergrond hebt in de sociale wetenschappen) biedt studenten de mogelijkheid om, mits aan de overige toelatingsvoorwaarde voldaan is, zonder pre-master in te stromen in een van de master-programma’s van het Instituut Bestuurskunde. Neem voor meer informatie over de vereisten en mogelijkheden contact op met de studieadviseurs van de opleiding.

Indien je interesse hebt in de master, dan dien je je altijd via Studielink en uSis aan te melden voor de master en daarbij de deadlines (15 november/15 mei) te respecteren.
Wil je aansluitend in februari starten met de master (deadline aanmelden: 15 november)? Vermeld dan in je aanmelding dat je momenteel deze minor volgt. Je wordt dan toegelaten op voorwaarde dat je je bachelor en deze minor volledig afrondt voor of uiterlijk op 31 januari.
Wil je in september starten (deadline aanmelden: 15 mei)? Vermeld in je CV dat je deze minor afgerond hebt en zorg ervoor dat je een cijferlijst upload waaruit dit ook blijkt.

Onderwijs en Examenregeling

De vakken in deze minor vallen onder de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de Bachelor Bestuurskunde. Dit heeft consequenties voor mogelijkheden voor herkansing, becijfering en afronding van cijfers. Voor meer informatie kan de website van de examencommissie van de opleiding bestuurskunde worden geraadpleegd: Examencommissie

Inschrijven en registratie

Inschrijving en registratie

Voor verschillende groepen studenten gelden verschillende aanmeldprocedures

 • Studenten aan de Universiteit Leiden

 • Student aan TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Andere WO-studenten van buiten de Universiteit Leiden

Voor vragen over registratie, neem dan contact op met 071 – 527 1111 of studielijn@leidenuniv.nl.

Studenten van Universiteit Leiden kunnen zich inschrijven voor de minor via eduXchange vanaf 8 mei t/m 15 juli 2023.

Reguliere Bsc studenten Bestuurskunde (EBM of BBO) kunnen de minor Bestuurskunde (Engelse of Nederlandse variant) of onderdelen daarvan niet volgen, zoals bepaald in de OER van de opleiding.